Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 10.4.2009

Chương trình thứ Sáu 10.4.2009

Download PDF

 

 

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đọc Lời Kêu gọi Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia trong suốt tháng 5 để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng & Nghe ký giả Ỷ Lan phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ về nội dung Lời Kêu gọi.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *