Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 20.3.2009

Chương trình thứ Sáu 20.3.2009

Download PDF

 

 

Chương trình đặc biệt về Giải Nobel Hòa bình : Các nhân vật quốc tế Âu, Mỹ, Á và Giải Nobel Hòa bình Maread Maguire tôn vinh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ khi đề cử Hòa thượng làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay 2009.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *