Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 24.4.2009

Chương trình thứ Sáu 24.4.2009

Download PDF

 

 

Những lời phát biểu của các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ hậu thuẫn “Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận ở chùa Điều Ngự, Little Saigon, California, Hoa Kỳ, ngày 19.4.2009, để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *