Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 27.8.2010

Chương trình thứ Sáu 27.8.2010

Download PDF

 

 

“Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” qua bài Ngài phát biểu tại Tang lễ Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu ở chùa Linh Mụ, Huế, ngày 3.5.1992 & nghe lời phát biểu hậu thuẫn GHPGVNTN của một Phật tử người Anh, Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *