Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 3.9.2010

Chương trình thứ Sáu 3.9.2010

Download PDF

 

 

Cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang về vụ đàn áp, khủng bố chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, không cho Phật tử tham dự Đại lễ Vu Lan & Cuộc phỏng vấn Luật sư Cù Huy Hà Vũ về kiến nghị gửi Quốc hội yêu sách đại xá toàn bộ quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa để chấm dứt mọi tranh chấp, thù hận dân tộc, và đổi tên nước Việt Nam.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *