Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 6.8.2010

Chương trình thứ Sáu 6.8.2010

Download PDF

 

 

Phản ứng của một số nhân vật trong và ngoài nước trước cuộc Hội thảo Phật giáo về các Vua thời Lý tại Hà Nội, “Những Văn kiện Lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III, 1975 – 1998 & Bài thơ Nhớ Chùa của Thi sĩ Huyền Không.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *