Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phân ưu cùng GHPGVNTN và kêu gọi tham dự các buổi Lễ Tưởng niệm anh thư Lê Thị Tuyết Mai — Thư Mời Lễ Huý nhật Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cùng Cầu nguyện cho sự Vẹn toàn Lãnh thổ Lãnh Hải Việt Nam và Cầu siêu Phật tử Lê Thị Tuyết Mai tại Santa Anna, California ngày chủ nhật 22.6.2014

Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phân ưu cùng GHPGVNTN và kêu gọi tham dự các buổi Lễ Tưởng niệm anh thư Lê Thị Tuyết Mai — Thư Mời Lễ Huý nhật Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cùng Cầu nguyện cho sự Vẹn toàn Lãnh thổ Lãnh Hải Việt Nam và Cầu siêu Phật tử Lê Thị Tuyết Mai tại Santa Anna, California ngày chủ nhật 22.6.2014

Download PDF

PARIS, ngày 6.6.2014 (PTTPGQT) – Văn Phòng II Viện Hoá Đạo vừa nhận được văn thư ký ngày 4.6 của ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, “chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội luôn đồng hành cùng Dân Tộc”. Đồng thời “tưởng niệm liệt nữ Lê Thị Tuyết Mai đã hy hiến mạng sống của mình chống Trung Cộng xâm lược”,“cũng để thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ bản Tuyên Cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về việc Trung Cộng gây hấn, lấn chiếm biển đảo của Việt Nam” ; đồng thời “Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng Thành Viên thuôc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tham dự các buổi lễ tưởng niệm anh thư Lê Thị Tuyết Mai khi có điều kiện”.

Được biết Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa kỳ là một tập thể bao gồm 13 Cộng đồng thành viên trên toàn quốc Hoa Kỳ :

1 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado
2 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona
3 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan
4 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan
5 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas
6 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas
7 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas
8 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, Tennessee
9 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia
10 – Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
11 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio
12 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio
13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

Sau đây là toàn văn bức thư của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa kỳ :

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA
P.O. Box 452, Sterling Heights, MI 48311
Website : http ://www.congdongnvqghoaky.org/vn
 ; http ://www.congdongnvqghoaky.org
http ://tienggoicongdan.com – Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com


Thành Kính Tưởng Niệm
Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai
Vị Pháp, Vị Quốc Thiêu Thân Chống Trung Quốc Xâm Lược
Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 6 năm 2014
Kính gởi :
– Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
– Quý Cơ Sở, Chùa Viện trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nhận được tin Phật tử LÊ THỊ TUYẾT MAI tự thiêu vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày Thứ Sáu, 23-5-2014, tại Sài Gòn, Việt Nam để phản đối hành động xâm lăng của Trung Cộng và cũng để thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ bản Tuyên Cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về việc Trung Cộng gây hấn, lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng :

Thành kính tưởng niệm liệt nữ Lê Thị Tuyết Mai đã hy hiến mạng sống của mình chống Trung Cộng xâm lược.

Thành thật chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội luôn đồng hành cùng Dân Tộc. Giáo Hội mất đi một thành viên trung kiên thì Mẹ Việt Nam cũng mất đi một người con anh hùng.

Kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng Thành Viên thuôc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tham dự các buổi lễ tưởng niệm anh thư Lê Thị Tuyết Mai khi có điều kiện.

Nguyện cầu hương linh Phật tử Lê Thị Tuyết Mai sớm Cao Đăng Phật Quốc. Cầu chúc cho buổi lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu cho Phật tử Tuyết Mai diễn ra ngày 22/6/2014 tại Nam Cali thành tựu viên mãn.

Trân trọng.

Nguyễn Ngọc Tiên
(Ấn ký)
CT/Hội Đồng Đại Biểu
Thư Mời Lễ Huý nhật Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Lễ Cầu nguyện cho sự Vẹn toàn Lãnh thổ Lãnh hải Việt Nam & Cầu siêu Tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị Pháp vị Quốc thiêu thân tại Saigon ngày 23.5 vừa qua :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO

Chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd – Houston TX 77045 USA
Tel. (713)433-4364. Email. ghpgvntn@outlook.com


Phật lịch 2558
Số 19/VHĐ/VT/TT
THƯ MỜI LỄ HUÝ NHẬT
Nhà Văn hoá Phật giáo kiệt xuất thế kỷ XX :
Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang,
Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, và Lễ Cầu nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam & Cầu siêu Tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vi Pháp, vị Quốc thiêu thân tại Saigon ngày 23.5.2014

Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang, bậc danh tăng đương đại của Phật Giáo Việt Nam, là người đã có nhiều đóng góp lớn lao cho Phật Giáo Việt Nam và cũng là người dẫn đầu công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền kể từ sau biến cố đau thương 30-4-1975. Cuộc đời của Ngài gắn liền với Dân tộc và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ khi bản Hiến chương ra đời cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng.

Năm nay Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức :

NGÀY HUÝ NHẬT
ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

đồng thời cũng là “Ngày Văn hoá Phật giáo” qua chủ đề

ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG
NHÀ VĂN HOÁ PHẬT GIÁO KIỆT XUẤT THẾ KỶ XX.
cùng với Lễ Cầu nguyện cho sự Vẹn toàn Lãnh thổ Lãnh hải Việt Nam & Cầu siêu tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị Pháp, vị Quốc thiêu thân
tại Saigon ngày 23.5 vừa qua
tổ chức

vào lúc 14 giờ ngày Chủ nhật 22-6-2014
tại Hội trường Union Hall
3904 W. First Street, Santa Ana, CA 92703

(góc đường First và Harbor)

Sau phần nghi lễ là Chương trình sinh hoạt Văn hoá Phật Giáo mang chủ đề “Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang : Nhà Văn hoá Phật giáo kiệt xuất Thế kỷ XX”. Đồng thời là “Lễ Cầu Nguyện cho sự vẹn toàn Lãnh Thổ, Lãnh Hải Quê hương Việt Nam” theo tinh thần bức “Tuyên Cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về việc Trung quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam” và “Cầu siêu Tưởng niệm Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân” Vị Pháp Vị Quốc thiêu thân” trước Dinh Độc Lập, Saigon, ngày 23.5.2014”.

Chương trình bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa với Lễ chào quốc kỳ, giáo kỳ — Lời mở đầu của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo — Huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ – Nghi thức huý nhật — Lễ cầu nguyện và tưởng niệm Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai — Trình chiếu tư liệu về Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang — Tiệc trà — Hội thảo văn hoá qua bốn đề tài :

– Đại lão Hoà thượng Thích HUYỀN QUANG và những đóng góp sáng tạo và hữu ích cho cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo Phật Việt Nam.

– Những đối đáp Thiền vị của Đại lão Hoà thượng THÍCH HUYỀN QUANG đối với Nhà cầm quyền Cộng sản trong giai đoạn lịch sử đen tối của Việt Nam.

– Con đường sáng tạo và đồng hành của Đại lão Hoà thượng THÍCH HUYỀN QUANG và Đại lão Hoà thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ trong công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam.

– Những cảnh báo và tiên liệu về nạn Trung quốc xâm lăng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ.

Thắp hương nguyện cầu – Văn nghệ phụ diễn – Lời cảm tạ – Hoàn mãn.

Trân trọng kính mời quý Ngài lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện các đoàn thể người Việt quốc gia, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đồng bào Phật tử xa gần về tham dự lễ huý nhật.

Nguyện cầu Hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta.

TM Ban Tổ Chức
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *