Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 11.6.2010

Chương trình thứ Sáu 11.6.2010

Download PDF

 

 

Chương trình thứ Sáu 11-6-2010 – Thư Phản kháng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi lãnh đạo Hà Nội, Giáo sư Võ Văn Ái bình luận về “Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ” của Tổng thống Obama & Nghe “Chương trình kỷ niệm Ngày 30 tháng Tư – 35 năm sau” qua bài viết của Luật sư Tòa Thượng thẩm Paris Jean-Marc Varault.

 

 

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *