Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 13.5.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 13.5.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 13.5.2011 – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tuyên đọc Thông điệp Phật Đản, Phật lịch 2555 & Tin tức và tường trình về Diễn đàn Nhân dân ASEAN tai Jakarta, thủ đô Nam Dương.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *