Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 15.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 15.6.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 15.6.2012 – Tin Bà Aung San Suu Kyi đến thủ đô Na Uy thăm Ủy ban Giải Nobel Hòa bình, và đến thành phố Bergen thăm Sáng hội Nhân quyền Rafto & Nghe Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về Giải Nhân quyền Rafto và cuộc chiến đấu của người Việt để tái hồi nhân quyền, dân chủ trên dải đất Việt Nam, cùng Tuyên cáo của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang công bố 19 năm trước vẫn còn là thời sự hôm nay.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *