Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 16.1.2009

Chương trình thứ Sáu 16.1.2009

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 16.1.2009 – Thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký LHQ & Tài liệu “mật” của Đảng Cộng sản về phương pháp tiêu diệt các phong trào Dân chủ trong nước.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *