Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 18.3.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 18.3.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 18.3.2011 – Nghe Bản tin về Đại học Hè Phật giáo; Giáo sư Ibrahim nói về cuộc Cách mạng ở Ai Cập & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *