Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 2.1.2009

Chương trình thứ Sáu 2.1.2009

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 2.1.2009 – Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về sự kiện 2 vị Đại biểu Quốc hội Châu Âu bị cấm vào Việt Nam thăm Ngài & Lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ryszard Czarnecki, người Ba Lan, trong mục “Thế giới ủng hộ chúng ta”.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *