Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.12.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.12.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 21.12.2012 – Tường thuật, phần 1, Tang lễ Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, với những lời phát biểu của các Hòa thượng Thích Pháp Nhẫn, Thích Chơn Trí, Thích Viên Lý, Thích Trí Minh, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Al Green, và cựu Trung tướng Tôn Thất Đính.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *