Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 22.4.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 22.4.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 22.4.2011 – Bài giới thiệu Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu tố cáo tội ác chống nhân loại của các chính quyền Cộng sản & “Mục Đọc Tác Phẩm” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ “Nhận định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *