Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 27.7.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 27.7.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 27.7.2012 – Tường thuật Lễ Húy nhật 4 năm ngày Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Việt Nam & Phóng sự Đại học Hè Phật giáo với lời phát biểu của Thượng tọa Thích Viên Huy, Gs Võ Văn Ái, cùng cảm tưởng của các Học viên tham dự.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *