Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.9.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 28.9.2012 – Chương trình đặc biệt về Phiên tòa giả trá Cộng sản xử 3 nhà bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, cùng bản Nhận định của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam liền sau khi bản án loan tại Saigon & Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA và Đài Á Châu tường thuật vụ án, với bài phỏng vấn Luật sư Gerald Staberock từ Genève, và đặc biệt bài hát CHÚNG TA SẼ THẮNG của người Da Đen trong phong trào đấu tranh giành.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *