Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.12.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.12.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 30.12.2011 – Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” về sự kiện 5000 đồng bào ở San Jose, California, Hoa Kỳ, tiếp đón Dân biểu Quốc hội Châu Âu Olivier Dupuis năm 2001, phần 2 chương trình là lời phát biểu của Nhà văn Ỷ Lan hôm ấy & Tin tức về Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới, với lời đáp phỏng vấn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ về GHPGVNTN trước âm mưu tiêu diệt Phật giáo Việt Nam của Nhà cầm quyền Cộng sản khi thành lập Giáo hội Phật giáo Nhà nước.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *