Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.3.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.3.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 4.3.2011 – Bản tin về Tang lễ Hòa thượng Thích Vân Đức tiến hành tốt đẹp tại Huế dù Nhà cầm quyền Cộng sản và Giáo hội Phật giáo Nhà nước tìm cách chống phá & Phản ứng của chư Tăng, Phật tử đối với bức Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011, của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Kỳ này là phản ứng của Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm phát biểu từ thành phố Đà Nẵng.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *