Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.12.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.12.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 7.12.2012 – Bản tin Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác viên tịch & Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN công bố, và Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống nói về việc Đại sứ Úc Đại Lợi đến Thanh Thiền Viện vấn an và trao đổi tình hình Việt Nam.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *