Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 9.1.2009

Chương trình thứ Sáu 9.1.2009

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 9.1.2009 – Nghe Cư sĩ Tuệ Nguyên từ Hà Nội chất vấn HT Thích Trí Quảng & Lời phát biểu của 3 Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, Loretta Sanchez, Ed Royce, Zoe Lofgren, trong mục “Thế giới ủng hộ chúng ta”.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *