Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

Download PDF

 

PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lên đường về Bắc, gây niềm lo âu cùng cực cho chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nhưng sau 27 ngày ở nơi quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhờ sự giúp đỡ tận tình của người cháu ruột Ngài, Đạo hữu Diệu Thân Đặng Thị Thu Huyền, đã đưa xe hơi chở Ngài xuôi Nam về lại Saigon chiều hôm 22 tháng 11. Trú xứ hiện thời của Ngài là Chùa Từ Hiếu, nơi Hoà thượng Thích Nguyên Lý làm Viện chủ. Hòa thượng cũng là vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã hội kiêm Tổng Thủ quỹ Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

 

Đức Tăng Thống gọi điện sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm chủ nhật 25.11.2018 – Hình IBIB
Đức Tăng Thống gọi điện sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm chủ nhật 25.11.2018 – Hình IBIB

 

Sáng hôm qua, chủ nhật 25 tháng 11, Đức Tăng Thống đã điện thoại sang Paris nói chuyện với Cư sĩ Võ Văn Ái và căn dặn việc Phật sự, đồng thời chỉ thị cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển lời cảm ơn chân thành của Ngài đến chư Tôn đức Tăng Ni cùng dồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước, đã âu lo cho Ngài cũng như tổ chức các buổi cầu an cho Ngài trong thời gian Ngài vắng mặt tại Saigon.

Hoà thượng Thích Nguyên Lý cũng hoan hỉ cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết sự vui mừng của chư Tăng và Phật tử Saigon khi nghe tin Ngài bình yên trở về. Hoà thượng nói : « Đức Tăng Thống là biểu tượng niềm tin của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử trong và ngoài nước. Sau khi về Chùa Từ Hiếu thì Chư Tôn Đức  và Phật Tử về thăm rất đông. Nhiều Hòa Thượng Trưởng Lão nay 83 tuổi, đi phải chống gậy, có vị 80 tuổi, thế mà khi găp Đức Tăng Thống đã sụp lạy ba lạy. Đức Tăng Thống không cho, nhưng các Hoà thượng đó vẫn cứ lạy. Điều đó nói lên tấm lòng trung kiên, kính ngưỡng của Tăng Ni, sau 43 năm, vẫn thấy chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Ánh sáng cuối đường hầm ».

 

Đức Tăng Thống đọc bức thư của Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nói lên sự quan tâm về sức khỏe và chuyến về Bắc của Đức Tăng Thống – Hình IBIB
Đức Tăng Thống đọc bức thư của Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nói lên sự quan tâm về sức khỏe và chuyến về Bắc của Đức Tăng Thống – Hình IBIB

 

Sáng nay, Đức Tăng Thống đã ấn ký văn kiện đầu tiên từ khi Ngài về lại Saigon, gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và chỉ thị làm Thông cáo Báo chí phổ biến ngay. Đây là Quyết Định số 12 ký ngày 25 tháng 11 tại Saigon. Qua Quyết Định này Đức Tăng Thống bãi nhiệm vĩnh viễn chức Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên, chức Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo của ông Lê Công Cầu, giải tán Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và tạm ngưng các sinh hoạt của Viện Hoá Đạo trong khi chờ đợi Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội Bất thường GHPGVNTN để khôi phục và công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo.

Sau đây là toàn văn bản Quyết định :

 

Phật lịch 2562                                                                              Số : 12/TT/VTT/QĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động,
chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới

 

– Nhận xét rằng, ngày 3 tháng 10 năm 2018 từ Saigon tôi viết bức Tâm Thư đưa ra hai Quyết định gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký Tâm Thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết định đề ra trong Tâm Thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hoá Đạo;

– Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Saigon, Hoà thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hoá Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương trình hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của GHPGVNTN. Trái lại, Hoà thượng còn nhân danh Viện Hoá Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối, lập trường và Hiến chương của GHPGVNTN tu chỉnh lần cuối thông qua năm 2015;

– Nhận xét rằng, chỉ trong vòng một tháng tôi vắng mặt ở Saigon, sinh hoạt của Viện Hoá Đạo đã xáo trộn, gây bế tắc và hoang mang cho chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước;

NAY QUYẾT ĐNH

Điều 1 : Thu hồi và huỷ bỏ Giáo chỉ số 18 Tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020  của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 2 : Thu hồi và huỷ bỏ Di Chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Di chúc này có điểm dự tính trao chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống cho Hoà thượng Thích Tâm Liên chờ hoàn cảnh thuận duyên tổ chức Đại hội Khoáng đại thỉnh cử Đức Đệ lục Tăng Thống. Cùng với sự thu hồi và huỷ bỏ Di chúc, dự tính chức Xử lý Thưởng vụ Viện Tăng Thống cũng bị vộ hiệu hoá theo.

Điều 3 : Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên; và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu.

Điều 4 : Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 5 : Trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo, tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 6 : Trong thời gian chờ đợi Viện Hoá Đạo khôi phục, chiếu Điều thứ 37, Chương thứ 9 Hiến chương GHPGVNTN tu chỉnh năm 2015, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris do Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái điều hành vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức, lập trường của Viện Tăng Thống GHPGVNTN trên trường Quốc tế cũng như cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

Điều 7 : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều khoản, Văn kiện, Quyết định, Giáo chỉ trái với Quyết định này đều bị huỷ bỏ.

Điều 8 : Viện Tăng Thống, Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định nầy.

Phật lịch 2562, Saigon ngày 19 tháng 10
âm lịch Mậu Tuất, tức 25 tháng 11 năm 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)

 

Quyết Định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động, chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới

 

California Thắp Nến cho Dân tộc Việt Nam và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

California Thắp Nến cho Dân tộc Việt Nam và Đức Tăng Thống Thích Quảng ĐộPhòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được bản tin của Đạo hữu Huệ Lộc cho biết vào 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11-2018, trên Đại Lộ Bolsa, Orange County, Nam California đồng bào đồng hương với nhiều đoàn thể, trong đó có ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Quang đã tụ họp đông đảo tại góc đường Moran và Bolsa biểu tình tuần hành. Sau đó, tham gia chương trình Ca Nhạc Đấu Tranh và Thắp Nến cầu nguyện cho các người đấu tranh Dân Chủ và các vị lãnh tụ tinh thần mọi tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Một tấm ảnh lớn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được các đạo hữu : Ô.bà Đặng Kiên, Vinh Cao, Tâm Quang, Nghiêm Cương, Tâm Đỗ, Kim, đạo hữu Vân Nguyễn, Lâm Kim Mai, Chơn Pháp, Diệu Hoà đưa ra phía trước để nói lên những công cuộc đấu tranh của Ngài và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà.

Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Quang cũng như các Phật Tử khắp nơi rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của Ngài. Mọi cây nến được đưa lên trong đêm tối từ những bàn tay nhân ái của mọi người, và đồng đọc bài chú An Lành.

 

 

Check Also

VCHR và FIDH đệ trình báo cáo chung đến LHQ cho Kỳ Kiểm Điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam

PARIS, ngày 11 tháng 10 năm 2023 (VCHR) : Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người …

One comment

  1. De tu la LE HUNG,phap danh NHU CUONG.Xin quy xuong lay ba lay den Bo Tat thich Quang Do tai duyen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *