Home / Tài liệu / GHPGVNTN / Giáo chỉ 9, Thành Lập Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Giáo chỉ 9, Thành Lập Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Download PDF

 

Từ Tu viện Nguyên Thiều, Viện Tăng thống vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Giáo chỉ thành lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo mới, mang số 09/VTT/GC/TT ký ngày 27.7 Đinh Hợi, tức 8.9.2007.

Theo Giáo chỉ dẫn thượng cho biết, thì “Văn phòng II Viện Hóa Đạo đại diện cho Viện Hóa Đạo tại hải ngoại để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội trong nước thông qua các cơ sở của Giáo hội ở hải ngoại, các cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Người Việt hải ngoại nói riêng, và trong cộng đồng thế giới nói chung” (Điều 2). “Văn phòng II Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước” (Điều 3).

Đặc biệt, “Văn phòng II Viện Hóa Đạo nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động” (Điều 4).

Do bảy nhận định cơ bản mà Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thành lập.

Trước tiên là nhận định về yếu tính của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc kinh qua hai nghìn năm lịch sử chung hòa : “Nhận định rằng 2000 năm lịch Phật giáo Việt Nam là hành trình gắn bó và chung dự với nhân dân và đất nước để bảo vệ chủ quyền dân tộc và xây đắp nền móng quốc gia văn hiến ở mọi thời điểm an nguy hay thái bình, theo giáo lý từ bi cứu khổ, thông qua hành động Hộ Dân, Hộ Quốc, Hộ Pháp”.

Tiếp đến là hoàn cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp không cho sinh hoạt tôn giáo kể từ sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975. Thêm hiện trạng vì vô tình hay cố ý “một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội”.

Nhưng hai vấn đề nóng bỏng xẩy ra trong thời gian gần đây : Trong nước, thì “những cuộc đàn áp liên tục, ngày càng gia tăng của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, đặc biệt gần đây đối với các Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hơn nữa, ngày 16 âm lịch Đinh Hợi tức 28.8.2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, từ Viện trưởng, Phó Viện trưởng đến đa số các Tổng vụ trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc, song song với chiến dịch báo chí, truyền thanh, truyền hình của Nhà nước trên toàn quốc tấn công, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN và Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vì Giáo hội thể hiện đức từ bi của đạo Phật góp phần cứu trợ vật chất cho tập thể Dân oan đi khiếu kiện bị thiếu thốn lương thực. Các cuộc cứu trợ thuần túy từ thiện xã hội của Giáo hội đã được thực hiện công khai ngày 13.7 và 17.7 tại Saigon và ngày 23.8 tại Hà Nội. Thực tại Dân oan đi khiếu kiện là mối bức xúc xã hội trầm trọng, sở dĩ còn tồn tại đến ngày hôm nay, là vì nỗi oan ức của người nông dân bị cướp đất, cướp nhà, bị lăng nhục và xúc phạm nhân phẩm từ hơn 20 năm qua không được nhà cầm quyền giải quyết. Chiến dịch đàn áp, vu cáo và khủng bố tinh thần hiện nay đối với GHPGVNTN báo hiệu một cuộc bắt bớ, đàn áp nước lũ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bó buộc Giáo hội phải có biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với tình hình”.

Xem:
Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang giả hay thật ? Phe chống đối Giáo chỉ số 9 là ai ? Sư Thích Quảng Ba nói đúng hay sai ?… Ông Võ Văn Ái trả lời báo Saigon Times ở Sydney, Úc Đại Lợi (8/5/2008)
Báo Việt Luận ở Úc chất vấn : Ông Võ Văn Ái ăn tiền của Mỹ ra sao và bao nhiêu ? Nghĩ sao về Đại lễ Phật Đản LHQ tại Hà Nội ? Tại sao Giáo chỉ số 9 viết sai lệch ngày tháng ? Nghĩ sao về lời Hoà thượng Tâm Châu “quy tội vô minh” cho GHPGVNTN ? (24/5/2008)

Còn ở hải ngoại, thì “một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế”.

Vì vậy, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, được thành lập với thành phần nhân sự như sau :

– Chủ tịch : Hòa thượng Thích Hộ Giác
– Tổng Thư ký : Thượng tọa Thích Viên Lý
– Tổng Thủ bổn : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh
– Tổng ủy viên Nội vụ và Hoằng pháp : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
– Tổng ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
– Tổng ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
– Tổng ủy viên Từ thiện Xã hội : Hòa thượng Thích Trí Lãng
– Tổng ủy viên Giáo dục : Hòa thượng Thích Chơn Trí
– Tổng ủy viên Truyền thông : Thượng tọa Thích Giác Đẳng
– Tổng ủy viên Thanh niên : Thượng tọa Thích Huyền Việt
– Tổng ủy viên Tài chánh : Thượng tọa Thích Phước Nhơn
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Úc châu & Tân Tây Lan : Hòa thượng Thích Như Huệ
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Âu Châu : Hòa thượng Thích Trí Minh
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Canada : Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Văn phòng II Viện Hóa Đạo ra đời lần đầu tiên cách đây 15 năm theo Quyết Định số 27-VPLV/VHĐ do Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tức Hòa thượng Thích Huyền Quang thời bấy giờ, ban hành ngày 10.12.1992, giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) điều hành. Vì vậy suốt 15 năm qua mới có danh xưng GHPGVNTNHN-HK – Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

Giáo chỉ do Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành hôm nay thay thế và hủy bỏ Quyết định số 27 ký ngày 10.12.1992 trước đây.

Do đó, Văn phòng II Viện Hóa Đạo thành lập theo Giáo chỉ dẫn thượng trực thuộc Viện Hóa Đạo trong nước và đại diện toàn quyền cho Viện Hóa Đạo trong các công tác Phật sự ở hải ngoại và trên trường quốc tế, cũng như “nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động”.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng nguyên văn Giáo chỉ sau đây :

Bấm vào đây để xem toàn văn Giáo chì số 9 (PDF)

—————————————————————————–

Viện Tăng Thống (GHPGVNTN)Phật lịch 2551                                                                                  Số : 09/VTT/GC/TT

 

GIÁO CHỈ

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

– Nhận định rằng 2000 năm lịch Phật giáo Việt Nam là hành trình gắn bó và chung dự với nhân dân và đất nước để bảo vệ chủ quyền dân tộc và xây đắp nền móng quốc gia văn hiến ở mọi thời điểm an nguy hay thái bình, theo giáo lý từ bi cứu khổ, thông qua hành động Hộ Dân, Hộ Quốc, Hộ Pháp ;

– Nhận định rằng ý chí hòa bình và tinh thần hòa hiệp dân tộc là chủ trương và đường lối của Giáo hội dưới sự lãnh đạo của Tam vị Tăng Thống tiền nhiệm kinh qua các thời đại ly loạn, chinh chiến phát xuất từ tranh chấp ý thức hệ quốc tế với sự tiếp tay của một bộ phận thừa sai bản địa, tàn phá quê hương và gây chết chóc, khổ ách cho mọi tầng lớp nhân dân ;

– Nhận định rằng kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn tiếp tục sống trong hoàn cảnh bị bức hiếp, không có tự do, không được quyền hoằng dương Chánh pháp theo truyền thống Phật giáo ;

– Nhận định rằng vì nhiều lý do nội tại hay khách quan, vô tình hay cố ý, một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội ;

– Nhận định rằng sự phát triển bền vững của nhân loại ngày nay là cuộc phát triển tổng hợp và đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, môi sinh ; đạo Phật chỉ có thể phục vụ hữu hiệu con người trong một xã hội tự do, tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Nhận định này làm nền tảng cho yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam, và là lý do vận động kiên trì suốt 32 năm qua của Giáo hội và Phật giáo đồ trong nước cũng như công tác vận động quốc tế của Giáo hội và Phật giáo đồ ở hải ngoại ;

– Nhận định rằng những cuộc đàn áp liên tục, ngày càng gia tăng của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, đặc biệt gần đây đối với các Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hơn nữa, ngày 16 âm lịch Đinh Hợi tức 28.8.2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, từ Viện trưởng, Phó Viện trưởng đến đa số các Tổng vụ trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc, song song với chiến dịch báo chí, truyền thanh, truyền hình của Nhà nước trên toàn quốc tấn công, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN và Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vì Giáo hội thể hiện đức từ bi của đạo Phật góp phần cứu trợ vật chất cho tập thể Dân oan đi khiếu kiện bị thiếu thốn lương thực. Các cuộc cứu trợ thuần túy từ thiện xã hội của Giáo hội đã được thực hiện công khai ngày 13.7 và 17.7 tại Saigon và ngày 23.8 tại Hà Nội. Thực tại Dân oan đi khiếu kiện là mối bức xúc xã hội trầm trọng, sở dĩ còn tồn tại đến ngày hôm nay, là vì nỗi oan ức của người nông dân bị cướp đất, cướp nhà, bị lăng nhục và xúc phạm nhân phẩm từ hơn 20 năm qua không được nhà cầm quyền giải quyết. Chiến dịch đàn áp, vu cáo và khủng bố tinh thần hiện nay đối với GHPGVNTN báo hiệu một cuộc bắt bớ, đàn áp nước lũ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bó buộc Giáo hội phải có biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với tình hình ;

– Nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế.

Phát xuất từ bảy nhận định cơ bản trên, và trước tình hình cấp cứu hiện tại của Giáo hội trong cũng như ngoài nước, Hội đồng Lưỡng Viện đã triệu tập cuộc họp khẩn hôm 22.8.2007 để nghe báo cáo Phật sự Giáo hội trong và ngoài nước và tìm biện pháp khai thông.

Tiếp thu các đề xuất thù ứng với tình hình của Giáo hội trong giai đoạn mới, nay ban hành Giáo chỉ thành lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội tại hải ngoại và trên trường quốc tế, mặt khác nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp khi Viện Hóa Đạo trong nước lâm tình cảnh khó khăn :

ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973 tu chỉnh ;

– Chiếu Nghị quyết Đại Hội GHPGVNTN kỳ 7 ngày 7.7.1977 lưu nhiệm và bổ sung Hội Đồng Viện Hóa Đạo ;

– Chiếu biên bản Đại hội bất thường của Hội Đồng Lưỡng Viện tại Tu viện Nguyên Thiều các ngày 28, 29, 30.9.2003 và 01.10.2003 để bổ sung nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN và phát triển Giáo hội trước tình thế mới ;

– Chiếu Hiến chương GHPGVNTN, chương IX, điều thứ 36 qui định việc thiết lập Bộ Hải ngoại điều hành các chi bộ quốc gia GHPGVNTN hải ngoại trực thuộc Viện Hóa Đạo ;

– Chiếu quy chế Ban Đại diện Giáo hội Hải ngoại trước năm 1975, có quyền hạn và nhiệm vụ tương đương như Ban Đại diện Giáo hội cấp Miền tại Quốc nội.

– Chiếu tình hình Phật Giáo Việt Nam tại Hải ngoại sau 1975, khác với tình hình trước 1975, nên nhân sự lãnh đạo và quần chúng Tăng Ni Phật tử, cần được tổ chức qui mô, hợp lý và thích nghi với hoàn cảnh và xu thế toàn cầu ;
– Chiếu phúc trình tình hình sinh hoạt GHPGVNTN Quốc nội và Hải ngoại trong hai năm 2006-2007 ;

– Chiếu biên bản cuộc họp bất thường và thu hẹp của chư vị Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ngày 22.8.2007 tại chùa Giác hoa, Sài Gòn, để nghe phúc trình, đánh giá tình hình và lấy quyết định thanh lọc hàng ngũ Giáo hội nhằm đối phó tình hình khẩn trương mới ;

NAY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thiết lập tại Hải ngoại nhằm ba mục tiêu :

1.1 Phát huy Phật giáo Việt Nam trên thế giới để đóng góp phần mình cho nền hòa bình nhân loại, liên hữu với các tổ chức Phật giáo năm châu củng cố cơ sở Phật giáo quốc tế, liên hữu huynh đệ và thông cảm với các tôn giáo bạn, các tổ chức hòa bình, nhân đạo, văn hóa, xã hội trên thế giới ;

1.2 Liên hệ giúp đỡ và điều hướng các cơ sở Giáo hội, các tổ chức Phật giáo Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể người Việt tại các châu lục trong công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và văn hóa ;

1.3 Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và thể hiện những ngưỡng vọng thâm sâu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong thời kỳ Pháp nạn tại Việt Nam ; tranh thủ quốc tế hậu thuẫn và tham gia các công tác từ thiện xã hội, văn hóa, giáo dục của Giáo hội khi bước sang thời kỳ hậu pháp nạn.

Điều 2 : Văn phòng II Viện Hóa Đạo đại diện cho Viện Hóa Đạo tại hải ngoại để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội trong nước thông qua các cơ sở của Giáo hội ở hải ngoại, các cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Người Việt hải ngoại nói riêng, và trong cộng đồng thế giới nói chung.

Điều 3 : Văn phòng II Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo do Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định ; tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, các thành viên có thể được bổ sung, hoán chuyển hay thay đổi.

Điều 4 : Văn phòng II Viện Hóa Đạo nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động. Mọi hoạt động của Văn phòng II Viện Hóa Đạo dựa trên cơ sở lập trường và đường hướng quy định trong bản Hiến chương GHPGVNTN được Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973 tu chỉnh, và tuân thủ lập trường biểu hiện qua các văn kiện, thông điệp, tuyên cáo, kêu gọi do Giáo hội trong nước công bố từ năm 1992 đến nay.

Điều 5 : Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các thành viên được thỉnh cử hoạt động vô thời hạn.

Điều 6 : Thành phần Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử như sau :

– Chủ tịch : Hòa thượng Thích Hộ Giác
– Tổng Thư ký : Thượng tọa Thích Viên Lý
– Tổng Thủ bổn : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh
– Tổng ủy viên Nội vụ và Hoằng pháp : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
– Tổng ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
– Tổng ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
– Tổng ủy viên Từ thiện Xã hội : Hòa thượng Thích Trí Lãng
– Tổng ủy viên Giáo dục : Hòa thượng Thích Chơn Trí
– Tổng ủy viên Truyền thông : Thượng tọa Thích Giác Đẳng
– Tổng ủy viên Thanh niên : Thượng tọa Thích Huyền Việt
– Tổng ủy viên Tài chánh : Thượng tọa Thích Phước Nhơn
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Úc châu & Tân Tây Lan : Hòa thượng Thích Như Huệ
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Âu Châu : Hòa thượng Thích Trí Minh
– Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Canada : Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Điều 7 : Quyết Định này thay thế và hủy bỏ Quyết Định số 27-VPLV/VHĐ do Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 10.12.1992.

Điều 8 : Quí vị Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký, Tổng vụ trưởng, Vụ trưởng các Tổng vụ thuộc Viện Hóa Đạo, và các Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các châu lục hải ngoại chiếu nhiệm thi hành Giáo chỉ này.

Làm tại Tu viện Nguyên Thiều
Bình Định, 27.7 Đinh Hợi, Phật lịch 2551,
nhằm 8 tháng 9 dương lịch 2007
Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang

 

Bản sao kính gởi :
– Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN “đề kính thông tin”
– Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội
“để kính thông báo”
– Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo cư ngụ “để kính thông báo và xin giúp đỡ”
– Giáo hội Tăng già Thế giới “để kính thông báo và liên hệ”
– Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới “để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt”
– Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới
“để kính thông báo và liên hữu hoạt động”
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “để tri trường và chuyển trình đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành”
– Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để chuyển trình Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí”
– Lưu chiếu tại Văn phòng Viện Tăng thống.

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *