Home / Tài liệu / Giáo Chỉ số 14 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Giáo Chỉ số 14 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Download PDF
GIÁO CHỈ SỐ 14 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tấn phong nhân sự
Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo
Nhiệm kỳ 2011 – 2015

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tu chính bởi Đại Hội Khóang Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011.

– Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

– Chiếu Thỉnh Nguyện Thư của Đức Phó Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác ký ngày 03.9.2011

– Chiếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc tại chùa Giác hoa ngày 12.11.2011.

– Chiếu nhu cầu Phật sự, thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Vì mạng mạch trường tồn của Chánh Pháp, cung thỉnh chư tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ đăng lâm pháp tịch trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Viện Tăng Thống và Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

GIÁO CHỈ

Điều 1 : Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương :

Trong nước :

Ngoài nước :

Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
Hòa Thượng Thích Thích Như Đạt
Hoà Thượng Thích Liễu Minh
Hòa Thượng Thích Diệu Tánh
Hòa Thượng Thích Diệu Trí
Hòa Thượng Thích Minh Kiến
Hòa Thượng Thích Tâm Liên
Hòa Thượng Thích Nhật Ban
Hòa Thượng Thích Trừng Thể
Hoà Thượng Thích Không Tánh
Hòa Thượng Thích Thanh Quang
Hòa Thượng Thích Chí Thắng
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Hòa Thượng Thích Đồng Tu
Hòa Thượng Thích Tâm Mãn
Hoà Thượng Thích Thành Đạt
Hoà Thượng Thích Tâm Trí
Hoà Thượng Thích Viên Định
Hoà Thượng Thích Như Tấn
Hoà Thượng Thích Chơn Niệm
Hoà Thượng Thích Nguyên Lý
Thượng Tọa Thích Chơn Tâm
Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hoà Thượng Thích Trí Lãng
Hòa Thượng Thích Viên Thành
Hoà Thượng Thích Trí Minh
Hòa Thượng Thích Chơn Trí
Hoà Thượng Thích Thiện Hữu
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Hoà Thượng Thích Huyền Việt
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hoà Thượng Thích Viên Lý
Thượng Toạ Thích Giác Đẳng

Điều 2 : Viện Tăng Thống :

Tăng Thống :
Phó Tăng Thống :
Chánh Thư Ký :
Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ
Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác
Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

Điều 3 : Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất :

Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo :
Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

Viện Trưởng : Hoà Thượng Thích Viên Định
Phó Viện Trưởng : Hoà Thượng Thích Chánh Lạc
Phó Viện Trưởng : Hoà Thượng Thích Như Đạt
Phó Viện Trưởng : Hoà Thượng Thích Viên Lý
Tổng Thư Ký : Hoà Thượng Thích Thanh Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : Hoà Thượng Thích Như Đạt (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện XH : Hoà Thượng Thích Không Tánh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên : Hoà Thượng Thích Thanh Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết : Hoà Thượng Thích Chí Thắng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : Hoà Thượng Thích Như Tấn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ : Hoà Thượng Thích Chơn Niệm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục : Thượng Tọa Thích Chơn Tâm
Tổng Thủ Quỹ : Hoà Thượng Thích Nguyên Lý

Điều 4 : Những điều khoản Giáo Chỉ và Văn kiện trái với Giáo Chỉ này đều hủy bỏ.

Điều 5 : Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện

Hóa Đạo chiếu nhiệm thi hành Giáo Chỉ nầy.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
Đệ Ngũ Tăng Thống
GHPGVNTN

(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Bản sao kính gởi :
– Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN “đề kính thông tin”
– Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội “để kính thông báo”
– Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo cư ngụ “để kính thông báo và xin giúp đỡ”
– Giáo hội Tăng già Thế giới “để kính thông báo và liên hệ”
– Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới “để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt”
– Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới “để kính thông báo và liên hữu hoạt động”
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “để tri trường và chuyển trình đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành”
– Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để chuyển trình Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí”
– Lưu chiếu tại Văn phòng Viện Tăng thống.

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *