Home / Tài liệu / PTTPGQT : Hội Luận về Lập trường và Đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày thứ bảy 13.10.2012)

PTTPGQT : Hội Luận về Lập trường và Đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày thứ bảy 13.10.2012)

Download PDF

 


PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br />
Fax : Paris (1) 45 98 32 61<br />
E-mail : pttpgqt@gmail.com”><strong>PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ</strong><br />
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo<br />
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất<br />
E-mail : <a href=pttpgqt@gmail.com

 

Hội Luận về Lập trường và Đường hướng
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày thứ bảy 13.10.2012)

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *