Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Thư Mời Lễ Huý nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa ngày 4-12-2016 — Chương trình Tu học Phật Pháp tại Chùa Liên Hoa ngày 3-12-2016

Thư Mời Lễ Huý nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa ngày 4-12-2016 — Chương trình Tu học Phật Pháp tại Chùa Liên Hoa ngày 3-12-2016

Download PDF

 

PARIS, ngày 19.11.2016 (PTTPGQT) – Năm nay, Lễ Huý nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày Chủ nhật 4 tháng 11 năm 2016. Trước đó một ngày, thứ bảy 3 tháng 11 năm 2016 một Chương trình Tu học Phật Pháp cũng sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa với sự tham dự thuyết giảng của hai vị Hoà thượng và bốn vị Thượng toạ.

Sau đây là toàn văn Thư Mời và Chương trình Tu học Phật Pháp:

 

 

Thư Mời Lễ Húy Nhật

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư Đồng hương và Phật tử,

Lễ Húy Nhật năm thứ tư Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác – Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam sẽ được long trọng tổ chức vào Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa Houston Texas, lúc 10 giờ 30 sáng.

Nội dung chương trình Lễ Húy Nhật như sau:

Chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016:

10 giờ 30 sáng:

 • Cúng dường Trai Tăng
 • Quan khách và Phật tử thọ trai

12 giờ trưa:

 • Quan khách và Phật tử vân tập Lễ đài
 • Cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
 • Giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni và Quan khách
 • Diễn từ của Hòa thượng Chủ Tịch
 • Tuyên đọc tiểu sử Đức Cố Phó Tăng Thống
 • Cảm từ của chư Tăng và Quan khách
 • Thời kinh Tưởng niệm và Cầu nguyện

2 giờ chiều: Hoàn mãn.

Nhằm thể hiện “Món Quà Tri Ân” dâng lên Đức Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác trong Lễ Húy Nhật, Chương trình Tu Học trọn ngày Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2016, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, dưới sụ hướng dẫn của chư Tôn đức: HT Thích Huyền Việt, HT Thích Huyền Giác, TT Thích Thường Niệm, TT Thích Trí Tịnh, TT Thích Trí Quảng, TT Thích Huệ Hoa.

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác là một Danh Tăng đương đại của Phật Giáo Việt Nam đã hy hiến cuộc đời mình hoằng trì Chánh pháp, phục vụ Dân tộc và Giáo hội qua nhiều vai trò khác nhau trong hàng Giáo phẩm thuộc hai Viện: Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Biến cố lịch sử 1975, sau 6 năm sống dưới chế độ hà khắc, bất dung tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Ngài đã phải bỏ Nước ra đi, vượt biên bằng đường bộ qua Cao Miên rồi đến Thái Lan, và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ năm 1982. Năm 1992, khâm tuân lời kêu gọi của Đức Đệ Tam Tăng Thống, Hòa thượng cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Cư sĩ hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Ngài đã đảm trách liên tục vai trò Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ cho đến cuối đời. Ngài đã an nhiên thị tịch, xả bỏ thân tứ đại giả hợp vào ngày 5 tháng 12 năm 2012.

Thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh; trân trọng kính mời chư Đồng hương và Phật tử tham dự Lễ Húy Nhật Năm Thứ Tư Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.

Sự hiện diện của quý Ngài và quý Liệt Vị là một khích lệ và vinh dự cho Giáo Hội cùng Môn đồ Pháp quyến trong ý nghĩa cùng nhau bầy tỏ tấc long quý kính và tri ân đến Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ đến quý Ngài và quý Liệt Vị. Ngưỡng nguyện Giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác từ bi chứng giám tấc lòng quý kính và tri ân của tất cả chúng ta.

Thành tâm cung thỉnh,
Trân trọng kính mời.

Houston ngày 16 tháng 11 năm 2016 – Phật lịch 2560
Tỳ kheo Thích Huyền Việt,
(Ký tên)
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

LỄ HÚY NHẬT
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC

 

Thứ bảy và Chủ nhật ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016
tại Chùa Liên Hoa Houston, Texas

Khóa tu Bát Quan Trai ngày Thứ bảy được hướng dẫn bởi chư Tôn Đức:
HT Thích Huyền Việt, HT Thích Huyền Giác, TT Thích Thường Niệm,
TT Thích Trí Quảng, TT Thích Trí Tịnh
, Thượng Toạ Thích Huệ Hoa.

 

Chương trình Tu Học

Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2016

 • 6 giờ sáng: Lễ Phật
 • 7 giờ sáng: Điểm tâm
 • 8 giờ sáng:
  – Truyền & Thọ Bát Quan Trai Giới
  – Thời khóa 1: Thuyết Pháp
 • 10 giờ sang: Thời khóa 2: Thuyết Pháp
 • 11 giờ sang: Thọ trai
 • 12 giờ 30 chiều: Thiền hành
 • 1 giờ 30 chiều: Thời khóa 3: Thuyết Pháp
 • 3 giờ chiều: Thời khóa 4: Thuyết Pháp
 • 4 giờ 30 chiều: Thời khóa 5: Thảo luận Phật Pháp
 • 6 giờ 30 chiều: Thọ trai
 • 7 giờ 30 tối: Thời khóa 6: Thảo luận Phật Pháp
 • 9 giờ tối: Khóa tu hoàn mãn.

 

Lễ Húy Nhật

Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016

10 giờ 30 sáng:

 • Cúng dường Trai Tăng
 • Quan khách và Phật tử thọ trai

12 giờ trưa:

 • Quan khách và Phật tử vân tập Lễ Đài
 • Cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
 • Giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni và Quan khách
 • Diễn từ của Hòa thượng Chủ Tịch
 • Tuyên đọc tiểu sử Đức Cố Phó Tăng Thống
 • Cảm từ của chư Tăng và Quan khách
 • Thời kinh Tưởng niệm và Cầu nguyện

2 giờ chiều: Hồi hướng và hoàn mãn

 

 

PHỔ NGUYỆN

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

 

Check Also

Các nhà bảo vệ môi trường và nhân quyền ở Việt Nam đón Ngày Quốc tế Nhân quyền trong tù ngục

PARIS, ngày 10 tháng 12 năm 2023 (VCHR) – Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *