Home / Tài liệu / Các quốc gia trên thế giới / Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez viết thư cho LHQ ủng hộ Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam của HT Thích Quảng Độ

Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez viết thư cho LHQ ủng hộ Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam của HT Thích Quảng Độ

Download PDF
Washington, ngày 3.4.2001

Kính gửi quý Thành viên Liên Hiệp Quốc
tại Khóa họp lần thứ 57 của Ủy hội Nhân quyền
Ðiện Quốc liên

Genève
Thụy sĩ

Quý vị Thành viên Liên Hiệp Quốc kính mến,

Mỗi ngày quý vị đều chăm lo phát triển hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể trái đất. Những đoàn lính mũ xanh hòa bình của LHQ theo dõi và ngăn chận những hiện tình có nguy cơ gây tranh cãi, trong khi những người hoạt động cứu tế giúp đỡ các nạn nhân tại các cuộc tranh chấp hay vùng dân sự bất ổn.

Tuy nhiên, không phải cuộc chiến tranh nào cũng xẩy ra trên chiến trường. Một số cuộc chiến diễn ra trước cửa nhà, nơi trường học và giữa các trung tâm thị trấn, khí giới được sử dụng không là súng và đạn, mà bằng lời nói và ý kiến. Cuộc chiến đấu như thế đang tiếp diễn tại Việt Nam, nơi nhân dân đem chính tự do và thịnh vượng kinh tế của họ để đánh đổi, và đôi khi, đem chính sinh mệnh họ tạo cơ may để thiết lập một xã hội dân chủ.

Cuộc tranh đấu cho mục tiêu dân chủ tại Việt Nam đang lan tràn phát triển, và một trong những tiếng nói đề xướng sự thay đổi ấy là Hòa thượng Thích Quảng Ðộ. Vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm đoán, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đã bị tù đày, quản thúc, rồi lại bị cầm tù chỉ vì nói lên tiếng nói căn bản của nhân quyền.

Thế nhưng, các hành động (đàn áp) này chẳng làm thối chuyển ý chí đem lại dân chủ và tự do cho quê hương Việt Nam của Hòa thượng. Gần đây, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ công bố “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam”, một sách lược Tám điểm như kế hoạch chuyển hóa cho sự thay đổi dân chủ tại Việt Nam. Lời Kêu gọi là một bước nhảy khổng lồ cho phong trào dân chủ, vì Lời Kêu gọi ấy làm chuyển động sự kết liên những nhà dân chủ Việt Nam, những nhà ly khai và những nhà tranh đấu cho nhân quyền thuộc các gia đình tôn giáo và chính trị khác nhau.

Chúng tôi đã tìm cách phổ biến Lời Kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ tại Quốc hội Hoa Kỳ, và được sự hậu thuẫn rộng lớn. Một số Dân biểu Hạ viện đã ký bức thư ủng hộ cuộc chuyển hóa ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam, và chúng tôi hy vọng quý vị Thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ cho nguyên tắc cơ bản này.

Hòa thượng Thích Quảng Ðộ dự tính công bố Lời Kêu gọi này tại Ủy hội Nhân quyền của quý Vị ở Genève, ngay trước ngày khai mạc Ðại hội Ðảng Cộng sản lần thứ IX. Hy vọng rằng, cơ hội đầy ý nghĩa này sẽ có tác động thuận lợi lên các nhà lãnh đạo Việt Nam về giấc mơ của nhân dân họ và trên cộng đồng quốc tế về cuộc chuyển hóa ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam.

Kính thư,
ký tên
Loretta Sanchez
Dân biểu Quốc hội

Ðồng ký tên :

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *