Home / Tài liệu / LHQ / Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

Download PDF

 

 

Mục Lục

 

– Lịch sử bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những văn kiện bảo vệ Người đấu tranh cho Nhân quyền

– Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc

– Tuyên ngôn về Quyền và Trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội nhằm thăng tiến và bảo vệ các Quyền con người cùng những Tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới (Tuyên ngôn Quốc tế Bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền)

– Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

– Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh tế, Xã Hội và Văn Hóa

 

 

Cac_Cong_Uoc_LHQ_2015

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *