Home / Tài liệu / LHQ / Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

Download PDF

 

 

Mục Lục

 

– Lịch sử bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những văn kiện bảo vệ Người đấu tranh cho Nhân quyền

– Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc

– Tuyên ngôn về Quyền và Trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội nhằm thăng tiến và bảo vệ các Quyền con người cùng những Tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới (Tuyên ngôn Quốc tế Bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền)

– Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

– Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh tế, Xã Hội và Văn Hóa

 

 

Cac_Cong_Uoc_LHQ_2015

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *