Home / Tin mới / Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

Download PDF

 

HOUSTON, ngày 10-10-2-16 — Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2016, đã thể hiện tinh thần tương thân hòa ái, và mạnh mẽ dấn thân hậu thuẫn GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ở vào giai đoạn nội ma ngoại chướng đánh phá Giáo hội.

Gần 200 chư Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị, Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt nam tại Hoa Kỳ vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, hy vọng và lạc quan.

 

Toàn cảnh Hội trường Đại hội tại Chùa Liên Hoa
Toàn cảnh Hội trường Đại hội tại Chùa Liên Hoa

 

Sáng ngày thứ bảy 8-10, sau lễ khai mạc chào quốc kỳ, Phật giáo kỳ, và giới thiệu thành phần chư tôn đức và đại biểu tham dự Đại hội, Đạo hội đã lắng nghe Đạo Từ của Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, từ trong nước gửi sang Đại hội (xin xem toàn văn trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10).

Sau đó, Thượng tọa Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn khai mạc. Thượng tọa nói :

“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) ra đời năm 1964 trong bối cảnh lịch sử phức tạp của đất nước. Sự ra đời này là một sứ mệnh nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân tin Phật : Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ Dân, góp phần chuyển vận bánh xe lịch sử của Việt tộc. Tuy nhiên sự vận hành của định luật nhân và quả đã đưa đẩy dân tộc từ nghiệt ngã này bước qua nghiệt ngã khác.

“Tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản. Cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã diễn ra đầy bi thương, những người con Việt đã phải tức tưởi bỏ nước ra đi tìm tự do, mưu cầu sự sống ở xứ người. Một trong những nỗ lực đáng ghi nhớ của cộng đồng Tăng Ni và Phật tử ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, vào tháng 9 năm 1992 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ được thành lập theo Tâm Thư của Đức Đệ Tam Tăng Thống ban hành. Từ đó, trang sử mới của GHPGVNTN bắt đầu mở ra tại hải ngoại để chung vai gánh vác Phật sự của Giáo Hội mẹ được lãnh đạo bởi Hội đồng Lưỡng viện : Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Sau đó không lâu, Văn phòng II Viện Hóa Đạo cũng được hình thành theo sự chỉ đạo của Hội đồng Lưỡng viện.

“Quá trình hành hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và VPII-VHĐ thật bi hùng tuy cũng có nhiều thăng trầm nghiệt ngã. Sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ trong Đại hội hôm nay là những chứng nhân của lịch sử đầy bi hùng đó của Giáo Hội hải ngoại.

 

TT Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn khai mạc
TT Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn khai mạc

 

“Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

“Kính thưa toàn thể chư liệt vị.

“Đại Hội Thường Niên năm nay sẽ :

“Mang ý nghĩa sự bắt đầu chu kỳ mới, xoá bỏ những niềm đau cũ

“Là Đại hội biểu hiện tinh thần bao dung, hoà ái

“Là Đại Hội tiếp nối sự nghiệp phục vụ Dân tộc và Đạo pháp qua bốn đời Tăng thống lãnh đạo Giáo hội – và của đức đương kim Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

“Cũng là Đại hội mà mỗi chúng ta cần quán chiếu và chiêm nghiệm giá trị Phật pháp : sống và thể hiện theo tinh thần pháp Lục hòa, để hóa giải nội ma và vượt thoát ngoại chướng nhằm xây dựng nội lực cho Giáo hội hải ngoại để góp phần với Giáo hội mẹ cùng với lương dân giải trừ quốc nạn, xây dựng một thể chế dân chủ tự do, dân giàu nước mạnh, bảo vệ sự vẹn toàn chủ quyền và lãnh thổ.

“Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

“Kính thưa toàn thể chư liệt vị.

“Kính mong quý Ngài, toàn thể quý liệt vị cùng nhau vận dụng tâm thành, sự trung kiên, kinh nghiệm và trí tuệ để góp phần khai thông sinh lộ cho Giáo hội mà tất cả chúng ta hiện diện trong Đại hội đều kỳ vọng.            

“Chúng con, chúng tôi xin thay mặt BanTtổ chức hoan hỉ và long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thường niên Lần 1 Nhiệm kỳ I năm 2016.

“Ước mong và cầu nguyện Đại Hội thành công viên mãn”.

 

TT Thích Huyền Giác và Bs Minh Phúc Điều hợp viên Khoáng đại về Nội tình GĐPTVN tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN
TT Thích Huyền Giác và Bs Minh Phúc Điều hợp viên Khoáng đại về Nội tình GĐPTVN tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN

 

Năm phiên khoáng đại qua hai ngày Đại hội, đã diễn ra trong mối ưu tư cấp thiết bằng những góp ý sôi nổi và giải quyết thực tế, tạo cơ hội mới cho sự phát triển Giáo hội, qua các chủ đề : Báo cáo Phật sự Hải ngoại, Quốc nội, và Công cuộc vận động quốc tế của Giáo hội cho tự do tôn giáo và nhân quyền Chia sẻ Phật sự tại các địa phương Hoa Kỳ Giải quyết những vấn đề nội bộ trong Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN Kiện toàn cơ cấu GHPGVNTN Hải ngọai tại Hoa Kỳ, xây dựng và phát triển các đơn vị Giáo hội Đúc kết và thông qua các văn kiện Đại hội.

 

Cư sĩ Võ Văn Ái và HT Thích Huyền Việt báo cáo Phật sự, hải ngoại, quốc nội, và công cuộc vận động quốc tế của Giáo hội trong năm qua
Cư sĩ Võ Văn Ái và HT Thích Huyền Việt báo cáo Phật sự, hải ngoại, quốc nội, và công cuộc vận động quốc tế của Giáo hội trong năm qua

 

Đại hội, cũng đã dành 2 giờ đồng hồ mở cuộc Tiếp tân đón tiếp các đại biểu các tôn giáo bạn, các chính đảng, tổ chức, đoàn thể trong Cộng dồng người Việt tại Houston. Nhiều lời phát biểu thể hiện sự thông cảm và tình đoàn kết của nhiều tổ chức, tôn giáo, nhân sĩ tán dương, hậu thuẫn cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

 

Đại biểu Dân cử Hoa Kỳ xác định tại cuộc Tiếp tân sự hậu thuẫn GHPGVNTN trong công cuộc vận động tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ
Đại biểu Dân cử Hoa Kỳ xác định tại cuộc Tiếp tân sự hậu thuẫn GHPGVNTN trong công cuộc vận động tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ

 

HT Thích Huyền Việt đọc Diễn từ bế mạc
HT Thích Huyền Việt đọc Diễn từ bế mạc

 

Chiều chủ nhật 9-10 là Lễ bế mạc tiếp theo Lễ Kiệp kỵ để nhớ ơn lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công Tăng Ni, Cư sĩ, Thánh tử đạo đã hi hiến thân tâm bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc.

 

Chư Tăng tại Lễ Hiệp kỵ
Chư Tăng tại Lễ Hiệp kỵ

 

Tại lễ bế mạc, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự đã long trọng đứng lên cung kính nghe Huấn Từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu âm từ kim khẩu Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện (xin xem toàn văn trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10).

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huyền Việt đọc Diễn từ bế mạc, và Cư sĩ Võ Văn Ái tuyên đọc Quyết Nghị Chín điểm của Đại hội :

QUYẾT NGHỊ 9 ÐIỂM

của Ðại hội Thường niên lần 1 nhiệm kỳ I
GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2016, đã thể hiện tinh thần tương thân hòa ái, và mạnh mẽ dấn thân hậu thuẫn GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ở vào giai đoạn nội ma ngoại chướng đánh phá Giáo hội.

Gần 200 chư Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị, Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt nam tại Hoa Kỳ vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, hy vọng và lạc quan.

Đại hội đã thành công tổ chức như thường lệ, sau hai năm bị nội ma tiếp tay với thế quyền nhằm khuynh đảo cơ sở hải ngoại, đặt biệt tại Hoa Kỳ, làm tiền đề cho việc tiêu diệt GHPGVNTN trong nước, mà chế đô Cộng sản phi dân tộc tiếp diễn nhiều bước suốt 41 năm qua ; đi từ phương thức bạo động, khủng bố, thảm sát, đàn áp, và nay là phong tỏa, bao vây, ly gián ; “chặt chân chặt tay” các thành viên bảo vệ Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện ; cũng như vu hãm cơ quan phát ngôn và truyền thông của Viện Hóa Đạo có trụ sở đặt tại Paris ; ngăn chặn mọi phương tiện sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tôn giáo của 22 Ban Đại Diện GHPGVNTN trên toàn quốc Việt Nam ; cấm đoán quyền tự do đi lại của chư Tăng giáo phẩm, Cư sĩ thành viên Giáo hội ; biến các cơ sở toàn quốc của GHPGVNTN thành những khu tập trung – Ghetto – co kín, bất động, cách ly quần chúng Phật tử.

Thế nhưng Huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi tới Đại hội, Ngài bình thản đánh giá những phương thức bạo hành của chế độ Cộng sản và thông qua các kẻ thừa hành giấu mặt ấy : “Mãi mãi thất bại”.

Mục tiêu của Đại hội kỳ này là lật trang sử mới cho sự hồi sinh, để kiện toàn, phát triển cơ sở GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ trước tình hình mới của đất nước và đạo pháp.

Thông qua 5 Khoáng đại, dưới những đề mục khác nhau, tuy nhiên Đại hội đã tập trung nỗ lực giải quyết tận gốc vấn đề nội bộ Giáo hội, thanh lọc hàng ngũ, trang nghiêm Giáo hội, để làm hành trang mới cho công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn mà toàn dân nói chung, và Phật giáo đồ trong nước nói riêng trông chờ.

Ðại hội đồng thanh quyết nghị :

1. Đại hội đã tin tưởng và giao phó cho các thành viên điều hành tại các cơ sở bị đánh phá, nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức ở bốn cứ điểm : Chùa Phật Quang, tiểu bang Oregon, chùa Phật Quang tại Huntington Beach, Nam California, Ban Hộ trì Pháp Tạng Huyền Quang, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, và Chùa Viên Thông, tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Đại hội đã kêu gọi tinh thần Lục Hòa của tất cả thành viên Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia – Chùa Viên Thông kết hợp để giữ vững lập trường kiên định và tuân thủ GHPGVNTN thực hiện 16 năm qua, và giao phó cho Đạo hữu nguyên Hội trưởng Tâm Cung Lê Văn Dương triệu tập Đại hội Khoáng đại, trong thời hạn sớm nhất, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để bầu lại Ban Điều hành Chùa Viên Thông và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

 

Cư sĩ Võ Văn Ái tuyên đọc Quyết Nghị 9 điểm của Đại hội tại Lễ Bế mạc
Cư sĩ Võ Văn Ái tuyên đọc Quyết Nghị 9 điểm của Đại hội tại Lễ Bế mạc

 

2. Đại hội thông cảm những khó khăn, phức tạp, nhưng quyết tâm hậu thuẫn các nỗ lực của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử với 4 Đoàn địa phương tại Sacramento (Bắc Ca1ifornia), Pomona (Nam California), và Dallas (Texas). Đặc biệt sau Đại hội, Liên Đoàn sẽ thỉnh thị ý kiến của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế nhằm giải quyết vấn nạn Niệm Phật Đường Huyền Quang tại thủ phủ Sacramento, là cơ sở do mồ hôi nước mắt của các cấp Huynh trưởng trung kiên GHPGVNTN gầy dựng hơn mười năm qua.

3. Đại hội hoan nghênh sự đóng góp cụ thể của trên 50 đại biểu và Huynh trưởng thuộc các đơn vị GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã về Hoa Thịnh Đốn hôm 12 tháng 9 vừa qua, tham gia cuộc Hội luận dưới chủ đề  “Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu” tạo nhiều thiện duyên trong chính giới và báo chí, truyền thông Hoa Kỳ. Đồng thời lên tiếng nói thay cho Giáo hội trước Luật mới về Tôn giáo và Tín ngưỡng mà nhà nước Cộng sản sắp thông qua, nhằm pháp-lý-hóa chủ trương bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và GHPGVNTN nói riêng.

4. Tuân hành chỉ thị của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo để xuất qua Đạo Từ gửi Đại hội, Đại hội lưu tâm mở rộng cuộc vận động quốc tế cho tự do tôn giáo và nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam trong kế hoạch hoạt động năm tới. Hai hoạt động mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đề nghị đã được Đại hội đồng thanh chấp thuận, là sẽ có hai cuộc vận động của Giáo hội tại Quốc hội Hoa Kỳ, và tham gia cuộc họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Genève, Châu Âu.

5. Đại hội hoan nghênh, và hậu thuẫn tinh thần bất khuất của đồng bào quốc nội ở các tỉnh Miền Trung đã nêu cao ngọn cờ bảo vệ môi sinh qua các cuộc biểu tình bất bạo động, và đòi hỏi giải quyết tận gốc thông qua pháp lý tập đoàn Formosa, là tác giả gây ra thảm nạn sinh thái cá chết, làm phá sản ngành ngư nghiệp của hàng triệu đồng bào bốn tỉnh Miền Trung ;

6. Đại hội giao phó cho Tổng vụ Từ thiện Xã hội vận động tịnh tài thường niên để giúp đỡ các sinh hoạt Phật sự của Viện Hóa Đạo trong nước, các kỳ thiên tai, bão lụt cấp thiết, cũng như sức khỏe, thuốc men cho chư vị trưởng lão của Giáo hội trong nước ;

7. Biểu quyết danh sách nhân sự mới của Hội đồng Điều hành GHPGVNTN/HN-HK thượng trình Viện Hóa Đạo xin phê chuẩn ;

8. Các đơn vị Giáo hội địa phương trên toàn quốc Hoa Kỷ sẽ nỗ lực và tạo cơ hội tổ chức những buổi gặp gỡ, hội luận để tạo sự đồng cảm và hậu thuẫn của Cộng động Người Việt đối với GHPGVNTN ;

9. Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2561, dương lịch 2017, sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 tại Chùa Liên Hoa, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ ; Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sẽ tổ chức tại chùa Từ Bi, Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vào ngày 5-7-2017 ; Lễ Húy nhật Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Liên Hoa, Houston, tiểu bang Texas, ngày 4-12-2016 ; và Đại hội Thường niên lần 2 nhiệm kỳ I tại Chùa Phật Pháp, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong ba ngày 6, 7 và 8 tháng 10 năm 2017.

Phật lịch 2560, Làm tại Chùa Liên Hoa,
Thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ,
ngày 9 tháng 10 năm 2016

Hình lưu niệm với Ban Tổ chức và ACE Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Hình lưu niệm với Ban Tổ chức và ACE Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

 

Check Also

Các nhà bảo vệ môi trường và nhân quyền ở Việt Nam đón Ngày Quốc tế Nhân quyền trong tù ngục

PARIS, ngày 10 tháng 12 năm 2023 (VCHR) – Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *