Home / Tài liệu / GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ

GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ

Download PDF

QUYẾT NGHỊ

của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới
vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ

Gia Ðình Phật Tử Việt NamChúng tôi toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại diện Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới họp trại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, trong những ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004

NHẬN ÐỊNH RẰNG :

1. Phật Giáo Việt Nam là một tôn giáo có mặt hơn hai ngàn năm lịch sử, trải qua bao thăng trầm, hưng phế và gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội chính thống, được truyền thừa chánh pháp của Lịch Ðại Tổ Sư, đã và đang hoằng hóa đúng với truyền thống và ý thức Dân tộc, không chấp nhận chủ nghĩa vong bản, ngoại lai ;

2. Với một lực lượng hơn 300,000 ngàn đoàn viên trên khắp nẻo đường quê hương và các quốc gia trên thế giới, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục có lý tưởng và càng ngày càng phát triển vững mạnh ở trong cũng như ngoài nước ;

3. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam với truyền thống 60 năm hành hoạt, đã và đang trải qua những gian khổ nhưng vẫn luôn trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là một lực lượng hậu bị của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ;

4. Với mưu đồ đen tối và thâm độc (của các thế lực vô minh) nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tạo nên một tình trạng vô cùng khắc nghiệt đối với Chư vị Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như Huynh Trưởng các cấp của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.

QUA NHỮNG NHẬN ÐỊNH TRÊN, CHÚNG TÔI ÐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ :

KHÔNG ÐỂ BẤT CỨ MỘT THẾ LỰC VÔ MINH NÀO CÓ THỂ CHI PHỐI
HAY PHÂN HÓA GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Làm tại Bồ Ðề Ðạo Tràng ngày 9 tháng 11 năm 2004

Toàn thể Huynh Trưởng đại biểu Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế GiớiUnicode


VNI


VPS


VIQR

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *