Home / Tài liệu / Quyết Định số 15 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Quyết Định số 15 (của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngày 12.11.2011)

Download PDF
QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy cử thành phần nhân sự
Văn phòng II Viện Hòa Đạo nhiệm kỳ 2011 – 2015

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được tu chính bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011 ;

– Chiếu Hiến Chương GHPGVNTN, Chương IX, Điều thứ 36 qui định việc thiết lập Văn Phòng II VHĐ GHPGVNTN điều hành các chi bộ GHPGVNTN tại các quốc gia, châu lục Hải ngoại trực thuộc Viện Hoá Đạo ;

– Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

– Chiếu Biên bản Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc ngày 12.11.2011 tại chùa Giác Hoa, Sài gòn, về việc thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển hàng ngũ nhân sự GHPGVNTN ;

– Chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới.

Quyết Định

Điều 1 : Thành phần Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử như sau :

Chủ tịch : HT. Thích Chánh Lạc
Phó chủ tịch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
Phó chủ tịch : HT. Thích Trí Lãng
Phó chủ tịch : HT. Thích Trí Minh
Tổng Thư ký : HT. Thích Viên Lý
Tổng Ủy viên Hoằng pháp : HT. Thích Chánh Lạc (kiêm)
Tổng Ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức (kiêm)
Tổng Ủy viên Giáo dục : HT. Thích Chơn Trí
Tổng Ủy viên Truyền thông : TT. Thích Giác Đẳng
Tổng Ủy viên Thanh niên : HT. Thích Huyền Việt
Tổng Ủy viên Tài chánh kiêm Đặc trách liên lạc Úc châu : HT. Thích Phước Nhơn
Tổng Ủy viên Từ Thiện Xã Hội kiêm Đặc trách liên lạc Canada : HT. Thích Thiện Tâm
Tổng Ủy viên Đặc trách liên lạc Âu châu : HT. Thích Trí Minh (kiêm)
Tổng Ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
Tổng Ủy viên Đặc trách liên lạc Quốc tế : Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan
Tổng Thủ bổn : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh.

Điều 2 : Các Điều khoản, Quyết Định và Văn kiện trái với Giáo Chỉ này đều huỷ bỏ.

Điều 3 : Quí vị Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký, Tổng vụ trưởng, Vụ trưởng các Tổng vụ thuộc Viện Hóa Đạo, và các Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các châu lục hải ngoại chiếu nhiệm thi hành Giáo chỉ này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GHPGVNTN

(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Bản sao kính gởi :
– Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN “đề kính thông tin”
– Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội “để kính thông báo”
– Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo cư ngụ “để kính thông báo và xin giúp đỡ”
– Giáo hội Tăng già Thế giới “để kính thông báo và liên hệ”
– Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới “để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt”
– Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới “để kính thông báo và liên hữu hoạt động”
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “để tri trường và chuyển trình đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành”
– Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để chuyển trình Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí”
– Lưu chiếu tại Văn phòng Viện Tăng thống.

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *