Phật Quang Đại Từ điển
Thích Quảng Độ dịch

$299.00

Phật Quang Đại Từ Điển, bản dịch Việt văn của Hòa thượng Thích Quảng Độ đã hoàn tất và phát hành trên toàn thế giới

2013-0607a

Gồm 6 tập, 7374 trang, in trên bìa da mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp. Với bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương. Do Nhà xuất bản Quê Mẹ & Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris ấn hành.

 

Người ở xa nước, không được gần gũi chư Tăng Ni, Thiện tri thức thông hiểu giáo lý, có bộ Phật Quang Đại Từ điển trong tay sẽ như được sống bên vị Thầy cao cả về giáo lý đạo Phật.

 

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng.

 

Ba bộ Từ điển Phật học hiện có ở Việt Nam chỉ dày từ 818 trang cho đến tối đa 2127 trang, lại không đầy đủ. Chưa có bộ nào tinh thông, thâm viễn, phong phú như bô PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN, gần 8000 trang của Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch.

2013-0607b

 

 

 

 

Sách đóng chỉ và ấn loát tuyệt đẹp, bìa cứng mạ vàng, và đóng hộp chung 6 tập. Ti Hoa Kỳ & Canada, Giá : 299$US + phí gửi sách 15 $US miền Tây Mỹ — 26 $US cho các tiều bang Trung Mỹ — 31 $US miền Đông Bắc Mỹ — 30 $US miền Đông Nam Mỹ — 45 $US Canada. Tại Pháp và Âu châu, Giá 249 Euros, + 20 Euros bưu phí gửi sách Chi phiếu đề tên Quê Mẹ gửi về địa chỉ: Quê Mẹ – 48 rue Parmentier 94450 Limeil Brévannes France

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phật Quang Đại Từ điển
Thích Quảng Độ dịch

Your email address will not be published. Required fields are marked *