Home / Tag Archives: Thich Quang Do (page 19)

Tag Archives: Thich Quang Do

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị công an ngăn cấm không cho đến tham gia biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Cộng theo lời kêu gọi của Học sinh – Sinh viên Saigon

PARIS, ngày 5.6.2011 (PTTPGQT) – Tin từ Viện Hóa Đạo gọi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris lúc 3 giờ sáng, tương đương 8 giờ sáng giờ Việt Nam, cho biết các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bị công an …

Read More »

Thượng tọa Thích Viên Định lên tiếng về việc Chính quyền tự phát đánh một cụ bà 80 tuổi – Tổng kết về Lễ Phật Đản tại Quảng Nam – Đà Nẵng và Thừa thiên – Huế – Phúc trình Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết sai chuyện Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Huế

PARIS, ngày 31.5.2011 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế các bản Tổng kết, Tường trình liên quan đến lễ Phật Đản vừa qua tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Thừa thiên – Huế, và đặc biệt bài viết của Thượng tọa …

Read More »