Home / Tag Archives: Thich Quang Do (page 20)

Tag Archives: Thich Quang Do

Cách biệt thâm sâu giữa thực tại Việt Nam và nhân quyền ba hoa của nhà nước : Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ra thông cáo chung tố cáo tình trạng phân biệt chủng tộc và tôn giáo

PARIS, ngày 17.3.2011 (FIDH và QUÊ MẸ) – Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ra bản Thông cáo chung tố cáo Hà Nội đã không chịu hợp tác với các Chuyên gia LHQ trong vấn đề điều tra tình hình …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 18.6.2010

    Chương trình thứ Sáu 18-6-2010 – Chương trình chuẩn bị Lễ Đại tường Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều và của Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ & Nghe lại Lời Tác bạch của Đại …

Read More »