Home / Tag Archives: Thich Quang Do (page 20)

Tag Archives: Thich Quang Do

Chương trình thứ Sáu 18.6.2010

    Chương trình thứ Sáu 18-6-2010 – Chương trình chuẩn bị Lễ Đại tường Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều và của Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ & Nghe lại Lời Tác bạch của Đại …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 11.6.2010

    Chương trình thứ Sáu 11-6-2010 – Thư Phản kháng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi lãnh đạo Hà Nội, Giáo sư Võ Văn Ái bình luận về “Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ” của Tổng thống Obama & Nghe “Chương trình kỷ niệm …

Read More »