Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Từ California đến Việt Nam : Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, TT. Thích Thanh Quang và Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ lên tiếng hậu thuẫn “Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia” suốt tháng 5 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Từ California đến Việt Nam : Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, TT. Thích Thanh Quang và Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ lên tiếng hậu thuẫn “Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia” suốt tháng 5 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Download PDF

PARIS, ngày 6.4.2009 (PTTPGQT) – Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân Dân sự – Biểu tình Tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để chận đứng đại nạn sinh thái Tây nguyên và bảo vệ an ninh quốc phòng đã được dư luận Người Việt trong và ngoài nước hoan nghênh tiếp đón và nhiệt tình hậu thuẫn. Dấu hiệu thấy rõ qua sự loan tin nhanh chóng và niềm nở trên các cơ quan truyền thông, báo đài, trang nhà, Paltalk, cũng như sự quan tâm của các đoàn thể, đảng phái.

Hôm nay Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin khởi đăng bốn bản lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong ngoài nước và Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Từ bang California, ngày 3.4.2009, Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, nhân danh Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lên tiếng hậu thuẫn Tháng 5 Bất tuân Dân sự – Biểu tình Tại gia. Đồng thời kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới ở hải ngoại tham gia tích cực nhằm chận đứng đại nạn sinh thái Tây nguyên và bảo vệ an ninh quốc phòng đưa tới nguy cơ mất nước ngày nay. Đức Phó Tăng thống đưa ra 5 hành động cụ thể thực hiện trong tháng Tư :

Một là, “dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông, Internet, điện thoại, thư tín, rỉ tai chuyển tin về Việt Nam cho gia đình và bè bạn được biết nội dung “Lời Kêu gọi tháng 5 Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ;

Hai là “Các chùa viện ở hải ngoại hãy in tối đa “Lời Kêu gọi tháng 5 Biểu tình Tại gia” để phân phát cho đồng bào các giới. Kể từ đầu tháng tư dương lịch này, treo biểu ngữ nhắc nhở trong khuôn viên chùa : “Phật Đản 2553 : Nhớ ơn Phật – Giác ngộ tâm linh – Bảo vệ Vẹn toàn lãnh thổ” ;

Ba là, “Xin các chùa, các niệm Phật đường và các cơ sở Giáo hội tổ chức lễ Cầu nguyện vào mỗi cuối tuần đề cầu nguyện cho sự Vẹn toàn lãnh hải và lãnh thổ, đồng bào trong nước sớm thoát mọi cảnh nguy biến và thành công trong ước vọng bảo vệ non sông, nòi giống và tự do ;

Bốn là, “Cùng với các đoàn thể, hội đoàn, phong trào, đảng phái, tôn giáo trong Cộng đồng Người Việt tự do kết hợp tổ chức cấp tốc trong tháng 4.2009 những cuộc Hội luận về đề tài “Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia chống khai thác bô-xít Tây nguyên” để tìm phương Kết liên Người Việt hải ngoại nhằm mở lớn cuộc vận động quốc tế bảo vệ Thềm lục địa Việt Nam, Hoàng sa, Trường sa và Biên giới trên đất liền ; chiếu theo yêu sách thứ nhất trong Lởi kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ” ;

Năm là, “Tiếp cận các cơ quan truyền thông, báo đài của người Việt cũng như quốc tế và các vị đại biểu Quốc hội tại quốc gia mình cư ngụ, để làm rõ nguy cơ mất nước và đại nạn sinh thái Tây nguyên để công luận thế giới lưu tâm và hậu thuẫn cuộc đấu tranh của người Việt dân tộc trong và ngoài nước”.

Từ Saigon, Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ra Thông bạch ngày 5.4.2009 gửi các cấp Giáo hội trong nước về việc Cầu nguyện tại nhà trong tháng 5 nhân Đại Lễ Phật Đản 2553 để ủng hộ “Lời kêu gọi Bất Tuân Dân Sự chống đối việc lấy vàng dân tộc đổi nhôm nước ngoài” của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Thông bạch nêu rõ tất cả những sự kiện từ năm 1958 đến 2009 đưa tới nguy cơ mất nước, và “yêu cầu Chư Tôn đức, Ban Đại Diện GHPGVNTN các tỉnh, thành, quận, huyện và đồng bào Phật tử trong mùa Phật Đản năm nay, không thiết lập lễ đài như thường năm, thay vào đó, hãy ở nhà, ở chùa tụng kinh, nhất tâm đãnh lễ nhớ ơn Phật, và cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam lãnh thổ vẹn toàn, nhân dân an lạc”.

Ngày 1.4.2009 từ Đà Nẵng, nhân danh Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Thượng tọa Thích Thanh Quang “kêu gọi tất cả Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Quốc Nội và Hải Ngoại, Anh Chị Em Phật tử trong hàng ngũ Sinh Viên, Học Sinh, Hướng Đạo, Thanh Niên, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình với non sông đất nước, với đồng bào ruột thịt trước hiểm hoạ Trung Quốc xâm lược, và trước thái độ đồng loã của chính quyền Việt Nam để hưởng ứng Lời Kêu gọi Một Tháng Biểu Tình Tại Gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Đồng thời vận động gia đình, bà con và nhất là anh chị em bạn bè trong các Trường Đại Học, các Trường Trung Học, hãy thực hiện MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA – BẤT TUÂN DÂN SỰ để góp phần bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ toàn vẹn non sông”.

Ngày 2.4.2009, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ thuộc Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, viết Tâm thư gửi “đến toàn Thể Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử các cấp từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại không phân biệt Truyền Thống, Phân Ban hay tiếm danh Giáo Hội. Tôi nghĩ rằng, dù đứng trên quan điểm nào khi mặc Áo Lam, đeo Hoa Sen Trắng, người Huynh Trưởng phải thể hiện sứ mệnh của mình đối với Đạo Pháp và Dân Tộc nhất là trong giai đoạn hiện tại. Với sứ mệnh đó, Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử không thể thờ ơ trước những diễn biến lịch sử có thể dẫn đến nguy cơ mất nước trong một tương lai rất gần”. Đặc biệt, Huynh trưởng Lê Công Cầu nhận định Lời Kêu gọi Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia suốt tháng 5 như một “chủ trương cách mạng” nhằm :

– Chuyển hoá công cuộc đấu tranh dân chủ của các tổ chức đảng phái chính trị của thế kỷ trước thành một tiến trình toàn dân, ai cũng có thể tham gia.
– Chuyển hoá công cuộc đấu tranh bí mật bạo động của thế kỷ trước thành hành động công dân bất bạo động công khai.
– Chuyển hoá tinh thần trách nhiệm đối với Tổ Quốc từ thiểu số tinh hoa thành trách nhiệm toàn dân theo tinh thần lịch sử Việt Nam.
– Chuyển hoá đấu tranh quân sự, chính trị lật đổ thành đấu tranh chuyển hoá toàn diện đất nước trên tinh thần từ bi của Đạo Phật.

Dưới đây, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải nguyên văn bốn bức Thông bạch và Tâm thư nói trên :

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A.
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
14472 Chestnut St., Westminster, CA. 92683 – U.S.A
Tel : (714) 890-9513 – Fax : (626) 286-8437 – Email : vp2vhd@gmail.com


Số : 200904/VPIIVHĐ/HĐĐH/VPTT/TB/CT
THÔNG BẠCH
của Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác
hậu thuẫn Lời kêu gọi Biểu tình Tại gia chận đứng đại nạn sinh thái Tây nguyên và bảo vệ Vẹn toàn lãnh thổ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Nhân danh Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa kỳ, tôi xin toàn tâm hậu thuẫn Lời kêu gọi từ Saigon công bố ngày 29.3.2009 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Ý thức sự đồng hành với dân tộc Việt Nam suốt hai nghìn năm lịch sử Phật giáo để giữ nước và dựng nước tạo cơ sở cho một xã hội hòa hài, huynh đệ, hầu phát triển đời sống tâm linh con người và phát huy văn hiến Việt, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo) xác nhận sự có mặt thường trực của Phật giáo đồ ở vào những giai kỳ nguy biến nhất của lịch sử để bảo vệ non sông và nòi giống .

Như Lời Kêu gọi cho biết : hiện nay “lãnh đạo Nước Nhà không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam”. Nên hy vọng cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là “CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN”.

Tiếng nói của toàn dân có thể thực hiện suốt tháng 5.2009 làm tháng “Bất tuân dân sự” biểu dương bằng cuộc “Biểu tình Tại gia” : “Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường”. Với người Việt hải ngoại, Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi “đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả”.

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ báo động rằng : “Trọng Thủy đã cưỡng bức Mị Châu trên dãy Trường Sơn. Còn ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…” Đây là việc Nhà cầm quyền Hà Nội cho nhà thầu Trung quốc vào khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ. Trầm trọng hơn nữa, là “nguy cơ an ninh quốc phòng, vì Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam”. Sự hiện diện của hàng chục nghìn công nhân Trung quốc nơi yết hầu chiến lược là nguy cơ đó của Tung đội thứ năm.

Nay tôi xin cất lời kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới ở hải ngoại hậu thuẫn lời kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ bằng năm hành động cấp thiết sau đây :

1. Dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông, Internet, điện thoại, thư tín, rỉ tai chuyển tin về Việt Nam cho gia đình và bè bạn được biết nội dung “Lời Kêu gọi tháng 5 Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ (1). Thời gian quá khẩn cấp, chúng ta chỉ có tháng tư này để loan báo về cuộc biểu tình tháng 5.

2. Tại các chùa viện ở hải ngoại hãy in tối đa “Lời Kêu gọi tháng 5 Biểu tình Tại gia” để phân phát cho đồng bào các giới (1). Kể từ đầu tháng tư dương lịch này, treo biểu ngữ nhắc nhở trong khuôn viên chùa : “Phật Đản 2553 : Nhớ ơn Phật – Giác ngộ tâm linh – Bảo vệ Vẹn toàn lãnh thổ”.

3. Cũng trong suốt tháng tư dương lịch này, xin các chùa, các niệm Phật đường và các cơ sở Giáo hội tổ chức lễ Cầu nguyện vào mỗi cuối tuần đề cầu nguyện cho Quốc thái Dân an, mà trọng tâm là nguyện cầu cho sự Vẹn toàn lãnh hải và lãnh thổ, đồng bào trong nước sớm thoát mọi cảnh nguy biến và thành công trong ước vọng bảo vệ non sông, nòi giống và tự do.

4. Cùng với các đoàn thể, hội đoàn, phong trào, đảng phái, tôn giáo trong Cộng đồng Người Việt tự do kết hợp tổ chức cấp tốc trong tháng 4.2009 những cuộc Hội luận về đề tài “Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia chống khai thác bô-xít Tây nguyên” để tìm phương Kết liên Người Việt hải ngoại nhằm mở lớn cuộc vận động quốc tế bảo vệ Thềm lục địa Việt Nam, Hoàng sa, Trường sa và Biên giới trên đất liền ; chiếu theo yêu sách thứ nhất trong Lởi kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

5. Tiếp cận các cơ quan truyền thông, báo đài của người Việt cũng như quốc tế và các vị đại biểu Quốc hội tại quốc gia mình cư ngụ, để làm rõ nguy cơ mất nước và đại nạn sinh thái Tây nguyên để công luận thế giới lưu tâm và hậu thuẫn cuộc đấu tranh của người Việt dân tộc trong và ngoài nước.

Làm tại Chùa Điều Ngự, Westminster ngày 3.4.2009
Phó Tăng thống,
Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo
kiêm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Hộ Giác

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÂT
VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện-90 Trần Huy Liệu-Phường 15-Quận Phú Nhuận-Thành Phố Sài Gòn


Phật lịch : 2552
Số : 05./VHĐ/TB/VT
Thông Bạch
(Trích yếu : V/v Cầu nguyện tại nhà trong tháng 5 nhân Đại Lễ Phật Đản 2553 để ủng hộ “Lời kêu gọi Bất Tuân Dân Sự chống đối việc lấy Vàng dân tộc đổi nhôm nước ngoài” của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất)

Kính gửi Ban Đại Diện GHPGVNTN các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện trên toàn quốc.
Kính Bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quí Phật tử,

Qua “Lời Kêu Gọi một tháng biểu tình bất tuân dân sự” của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, cùng những tin tức dồn dập trên mạng internet và trên các báo, đài ở ngoại quốc gần đây, người dân Việt Nam ai cũng thấy họa mất nước đã bắt đầu.

– Năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt, Phạm Văn Đồng, ký Công Hàm dâng hải đảo Hoàng sa, Trường sa cho Trung cộng.

– Năm 1974, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng sa.

– Năm 1979, Trung cộng đánh chiếm 6 tỉnh miền Bắc, khi rút về, dời cọc biên giới, lấy mất Ải Nam quan, Thác Bản Giốc…

– Năm 1988, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Trường sa.

– Năm 1999, Nhà cầm quyền Hà nội ký Hiệp Ước Biên giới về lãnh thổ với Trung cộng, làm mất hàng ngàn km2 vuông đất phía Bắc..

– Năm 2000. Nhà cầm quyền Hà nội ký Hiệp Ước lãnh hải Vịnh Bắc Bộ, làm mất trên 10 ngàn km2 vùng biển.

– Năm 2005, 2006, ngư dân Thanh Hóa ra đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam quen thuộc, nhiều lần bị lính Trung cộng bắn chết, bắt người bị thương, cướp ghe thuyền kéo về giam cầm tại đảo Hải nam Trung quốc.

– Năm 2007, Trung cộng tuyên bố thiết lập Huyện Tam sa bao gồm các quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam.

– Năm 2007, Sinh viên học sinh tổ chức biểu tình trước tòa Đại sứ Trung cộng ở Hà nội và Sài gòn, bị công an đàn áp, hăm dọa.

– Năm 2008, Trung cộng và nhà cầm quyền Hà nội hoàn thành việc cấm mốc biên giới phía Bắc lùi sâu vào địa phận lãnh thổ Việt Nam.

– Năm 2009, Trung cộng được nhà cầm quyền Hà nội mời vào khai thác quặng Bô-xit ở Tây nguyên, gây nguy cơ an ninh quốc phòng nơi vùng chiến lược yết hầu của Việt nam và Đông dương do sự uy hiếp của hàng chục nghìn công nhân Trung quốc. Ngoài ra còn tàn phá môi trường, thải ra hàng núi Bùn đỏ độc hại làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lâu dài trong lòng đất, sông ngòi và khí hậu cho cả khu vực Nam Trung bộ và Miền nam Việt Nam. Nguy hại nhất là vị trí chiến lược quốc phòng bị chiếm đóng.

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay theo chủ thuyết duy vật Mác-Lê nin, vô gia đình, vô tổ quốc, chỉ thờ Mác-Lênin, không biết các vua Hùng và tiền nhân đổ bao xương máu gầy dựng cơ đồ nước Việt, chỉ lo bảo vệ Đảng Cộng sản Xã hội chủ nghĩa, không để ý gì đến việc mất còn của tổ quốc Việt Nam.

Hưởng ứng Lời Kêu Gọi của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN do Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 29.3.2009, kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy Biểu Tình Tại Gia, Bất Tuân Dân Sự trong suốt tháng 5 để bảo vệ Tổ Quốc, Viện Hóa Đạo yêu cầu Chư Tôn đức, Ban Đại Diện GHPGVNTN các tỉnh, thành, quận, huyện và đồng bào Phật tử trong mùa Phật Đản năm nay, không thiết lập lễ đài như thường năm, thay vào đó, hãy ở nhà, ở chùa tụng kinh, nhất tâm đãnh lễ nhớ ơn Phật, và cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam lãnh thổ vẹn toàn, nhân dân an lạc.

Kính chúc Chư Tôn đức, quí Ban Đại Diện cùng đồng bào Phật tử dũng mãnh, tinh tấn trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Chùa Giác Hoa, ngày 05 tháng 4 năm 2009
T.U.N.Đại Lão Hòa thượng Viện trưởng
Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo
GHPGVNTN
(ấn ký)
Thượng Tọa Thích Viên Định

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÂT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
VP GĐPTVN – Chùa Giác Minh, K 356/42 đường Hoàng Diệu, Thành Phố Đà Nẵng


Phật lịch : 2552
Số 0104/TVTN/TVT
TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ THANH NIÊN
VHĐ/GHPGVNTN

Kính gởi : – Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Quốc
Quốc Nội và Hải Ngoại.
– Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên và Học Sinh theo Đạo Phật

Trích yếu : Hưởng ứng Lời Kêu gọi Một Tháng Biểu Tình Tại Gia của Hòa thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thưa Toàn Thể Anh Chị Em

Đất Nước Việt Nam chúng ta đang ở vào một giai đoan cam go nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Trên và dưới không cùng một lòng. Khi người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước bằng những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa thì Chính Quyền Cọng Sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp, bắt bớ. Khi người dân lên tiếng phản đối việc khai thác boxit Tây Nguyên thì Chính Quyền Cọng Sản Việt Nam chẳng thèm quan tâm. Vậy thì việc hô hào NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN chỉ là lời dối trá.

“Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách”, ý thức được tầm quan trọng đưa đến hiểm hoạ cho dân tộc Việt Nam, Hoà Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN đã ban hành lời kêu gọi MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA ĐỂ CHỐNG VIỆC LẤY VÀNG DÂN TỘC ĐỔI NHÔM NƯỚC NGOÀI.

Một Tháng Biểu Tình Tại Gia, Bất Tuân Dân Sự là tiếng nói của Toàn Dân để cứu vãn đất nước trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Quốc với sự đồng loã của Nhà Nước Việt Nam qua việc khai thác boxit Tây Nguyên bởi vì việc khai thác boxit Tây Nguyên sẽ đưa Dân Tộc Việt Nam tới hai thảm hoạ :

1/. Thảm hoạ môi trường : Tây Nguyên sẽ bị huỷ diệt, 6000 quả đồi với diện tích 600.000 ha mà 29 dân tộc thiểu số đang sinh sống sẽ bị bùn đỏ sa mạc hoá, cây rừng Tây Nguyên sẽ bị tàn phá, dẫn đến nguy cơ hạn hán, lủ quét, lủ ống cho cả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nguy hiểm hơn nữa là hàng trăm con suối bị ô nhiểm dẫn đến ô nhiểm các con sông ở Đồng Nai, Bình Dương và Thành Phố Sài Gòn.

2/. Thảm hoạ quốc phòng : Tây Nguyên là trọng điểm chiến lược, là yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Việt-Lào-Campuchia. Năm 1975, Việt Nam Cọng Hoà thất thủ Tây Nguyên, dẫn đến việc thất thủ toàn bộ Miền Nam Việt Nam, bài học lịch sử ấy đã chứng minh tầm quan trọng của vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ trên mặt trận quốc phòng.

Hàng chục ngàn người Trung Quốc sẽ tới Tây Nguyên dựng làng lập ấp để khai thác boxit, chúng ta không thể không ghi ngờ rằng họ là những đội quân tiên phong của Trung Quốc trong kế hoạch xâm chiếm Việt Nam.

Ngày xưa, trước hiểm hoạ xâm lăng, Triều Đình đã kêu gọi :

TOÀN DÂN NGHE CHĂNG SƠN HÀ NGUY BIẾN !

Lời hiệu triệu ấy đã chìm vào quá khứ vì nhà nước Việt Nam hiện nay “không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tôn, Lê Thái Tổ” mà là Đảng Cọng Sản Việt Nam, vừa là đồng chí vừa là anh em của đảng Cọng Sản Trung Quốc.

Cho nên Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thay mặt 85 triệu Dân Việt Nam kêu lên một tiếng kêu thống thiết :

ĐẢNG ƠI NGHE CHĂNG SƠN HÀ NGUY BIẾN

Đó là cốt tuỷ của LỜI KÊU GỌI MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA-BẤT TUÂN DÂN SỰ.

Thưa tất cả Anh Chị Em.

Theo Hiến Chương GHPGVNTN, Tổng Vụ Thanh Niên có 6 ngành :

– Gia Đình Phật Tử Vụ
– Học sinh Phật Tử Vụ
– Sinh Viên Phật Tử Vụ
– Hướng Đạo Phật Tử Vụ
– Thanh Niên Phật Tử Vụ
– Thanh Niên Phật Tử Thiện Chí Vụ

Sau Năm 1975 chỉ còn Gia Đình Phật Tử tồn tại trong hoàn cảnh nghiệt ngả của Pháp nạn và Quốc nạn, các ngành khác vì thời cuộc mà phải ngưng sinh hoat, nhưng tôi tin rằng tinh thần của anh chị em vẫn được un đúc trong niềm tin chánh pháp.

Vì vậy nhân ngày Hoà Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Kiêm Viên Trưởng Viện Hoá Đạo ban hành lời kêu gọi MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA-BẤT TUÂN DÂN SỰ, Tôi xin khẩn thiết yêu cầu :

– Đối với Gia Đình Phật Tử trong cũng như ngoài nước : Tôi đề nghị Ban Hướng Dẫn các Cấp động viên anh chị em Huynh Trưởng và đoàn sinh tích cực thực hành lời kêu gọi của Hoà Thượng XLTV/VTT kiêm VTR/ VHĐ/GHPGVNTN.

– Đối với các ngành khác :Tôi kêu gọi anh chị em Phật tử trong hàng ngủ Sinh Viên, Học Sinh, Hướng Đạo, Thanh Niên, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình với non sông đất nước, với đồng bào ruột thịt trước hiểm hoạ Trung Quốc xâm lược, và trước thái độ đồng loã của chính quyền Việt Nam :

– Hãy tự mình HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA HOÀ THƯỢNG XLTV/VTT kiêm VT/VHĐ/GHPGVNTN.

– Đồng thời vân động gia đình, bà con và nhất là anh chị em bạn bè trong các Trường Đại Học, các Trường Trung Học, hãy thực hiện MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA-BẤT TUÂN DÂN SỰ để góp phần bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ toàn vẹn non sông.

Tôi cũng hy vọng rằng đây là cơ duyên để anh chị em đoàn kết, khôi phục lại tổ chức của mình để phục vụ Chánh Pháp, phục vụ Xã Hội.

XIN THÂN ÁI KÍNH CHÀO TRONG NIỀM MONG ƯỚC VÀ TIN TƯỞNG.

Giác Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2009
(ấn ký)
TỲ KHEO THÍCH THANH QUANG

Bản sao kính trình :
VP Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, kính xin chuyển trình :
-Hoà Thượng Viện Trưởng VH/GHPGVNTN
-Hoà Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
-VPII Viện Hoá Đạo.
-PTTPGQT
-Lưu./.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÂT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

VP : Chùa Giác Minh – K356/42 Đường Hoàng Diệu – Thành Phố Đà Nẵng


TÂM THƯ

Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

KÍNH GỞI
Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử các cấp
Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đính Phật tử các cấp Quốc nội và Hải ngoại

Trích yếu : V/v Gia Đình Phật tử Việt Nam nguyện hậu thuẫn Lời Kêu Gọi của Đại lão Hòa thượng XLTV Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN : Thực hành Một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự

Kính thưa toàn thể Anh Chị Em

Nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tôi xin gởi Tâm Thư đến toàn Thể Anh Chị Em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử các cấp từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại không phân biệt Truyền Thống, Phân Ban hay tiếm danh Giáo Hội. Tôi nghĩ rằng, dù đứng trên quan điểm nào khi mặc Áo Lam, đeo Hoa Sen Trắng, người Huynh Trưởng phải thể hiện sứ mệnh của mình đối với Đạo Pháp và Dân Tộc nhất là trong giai đoạn hiện tại. Với sứ mệnh đó, Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử không thể thờ ơ trước những diễn biến lịch sử có thể dẫn đến nguy cơ mất nước trong một tương lai rất gần.

Một nền Văn Hiến của Dân Tộc đã bị thay thế bằng một chủ thuyết vong bản, đưa đất nước Việt Nam vào những thảm hoạ triền miên trong suốt 7 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cọng Sản Việt Nam.

Từ chủ thuyết vong bản đó, Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cọng dẫn đến sự hy sinh đau đớn của những chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cọng Hoà năm 1974 trong cuộc chiến Hoàng Sa và những chiến sĩ Hải Quân Nhân Dân Việt Nam năm 1988 trong cuộc chiến bảo vệ Trường Sa.

Bài học Chiến Tranh Biên Giới giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979, trên 50 ngàn dân quân cán chính của Việt Nam đã hy sinh vẫn chưa làm cho nhà cầm quyền Việt Nam tỉnh ngộ trước hiểm hoạ bành trướng Bắc Kinh.

Giờ đây cũng với chủ thuyết vong bản đó, Thủ Tướng Nước Cọng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không những im lặng để cho Trung Cọng thành lập Huyện Đảo Tam Sa, sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của họ, tạo nên một Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc trên Biển Đông, lại còn tuyên bố “khai thác bôxit Tây Nguyên là chủ tương lớn của Đảng” và đã rước nhà thầu Trung Quốc vào Tây Nguyên ! bất chấp sự khuyến cáo của cộng đồng Quốc Tế, của các nhà khoa học, các nhà quân sự, các đại diện dân sự Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại.

Hành động của Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng trong quá khứ và hành động của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hiện tại đều do Đảng Cọng Sản Việt Nam chỉ đạo, Đảng Cọng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước Toàn Dân.

Nếu Nhà Nước Việt Nam không vì quyền lợi của Tổ Quốc mà dừng tay lại thì Dân Tộc Việt Nam sẽ gánh chịu một thảm hoạ môi trường và một thảm hoạ quốc phòng khủng khiếp !

1./ THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG :

“Tây Nguyên sẽ bị tàn phá, bùn đỏ thải ra từ việc khai thác boxit sẽ sa mạc hoá trên 6000 quả đồi với diện tích trên 600.000 hecta, phủ lấp hàng nghìn buôn làng, nơi sinh sống của 29 dân tộc ít người. Cây rừng Tây Nguyên sẽ bị huỷ diệt, thảm nạn lũ quét, lũ ống tất nhiên sẽ khốc liệt. Hàng trăm con sông con suối Tây Nguyên sẽ bị ô nhiễm, các vùng Đồng Nai, Bình Dương, Sài gòn sẽ cùng chung số phận.”

2/. THẢM HOẠ QUỐC PHÒNG :

“Tây Nguyên là vùng chiến lược, là yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Việt-Miên-Lào. Năm 1975 Việt Nam Cọng Hoà thất thủ Tây Nguyên dẫn đến thất thủ toàn bộ miền Nam Việt Nam. Bài học lịch sử ấy là một minh chứng hùng hồn cho tầm quan trọng của vùng Hoàng Triều Cương Thổ trên mặt trận quốc phòng”.

Hàng ngàn người Trung Quốc đã đến và sẽ đến Tây Nguyên. Những làng người Hoa đã mọc lên án ngữ vùng trọng điểm chiến lược nầy. Chúng ta không thể không cảnh giác đây là những đaọ quân tiên phong của Trung Cọng trong kế hoạch xâm chiếm Việt Nam.

Đứng trước nguy cơ đó, Hoà Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã ban hành lời kêu gọi toàn dân BẤT TUÂN DÂN SỰ- Nông Dân không ra đồng – Công Nhân không đến xưởng – Thương Gia,Tiểu Thương không đến chợ – Sinh Viên, Học Sinh không đến trường, thực hiện một cuộc BIỂU TÌNH TẠI GIA trong tháng 5 năm 2009 nầy, tạo điều kiện cho toàn dân cất lên tiếng nói của mình đối với vận mênh đất nước một cách công khai và hợp pháp.

Đây là một chủ trương cách mạng của GHPGVNTN :

– Chuyển hoá công cuộc đấu tranh dân chủ của các tổ chức đảng phái chính trị của thế kỷ trước thành một tiến trình toàn dân, ai cũng có thể tham gia.
– Chuyển hoá công cuộc cuộc đấu tranh bí mật bạo động của thế kỷ trước thành hành động công dân bất bạo động công khai.
– Chuyển hoá tinh thần trách nhiệm đối với Tổ Quốc từ thiểu số tinh hoa thành trách nhiệm toàn dân theo tinh thần lịch sử Việt Nam.
– Chuyển hoá đấu tranh quân sự, chính trị lật đổ thành đấu tranh chuyển hoá toàn diện đất nước trên tinh thần từ bi của Đạo Phật.

Với tinh thần nêu trên, tôi kêu gọi Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử các cấp thực hiện các điểm sau :

A/. CÁ NHÂN :

1/. Đối với bản thân, đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại khâm tuân lời kêu gọi BẤT TUÂN DÂN SỰ, BIỂU TÌNH TẠI GIA trong tháng 5 năm 2009 do Hoà Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN ban hành, để thực hiện mục đích Góp Phần Xây Dựng Xã Hội của Gia Đình Phật tử Việt Nam.

2/. Đối với Gia Đình, hãy động viên những người thân thuộc vượt qua nỗi sợ hãi triền miên trước mạng lưới Công An trị thực hiện Lời Kêu gọi nói trên, thể hiện quyền công dân hợp pháp của mình.

3/. Đối với xã hội, hãy giải thích cho đồng sự của mình (vì Gia Đình Phật Tử có đại diện đầy đủ các thành phần xã hội) hiểu ý nghĩa Lời Kêu gọi nói trên và vận động các đồng sự tham gia MỘT THÁNG BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA để kêu gọi Nhà Nước hãy dừng khai thác boxit Tây Nguyên, cứu vãn thảm hoạ của Dân Tộc.

B/. ĐƠN VỊ

1/. Hãy tổ chức học tập Lời Kêu Gọi của Hoà Thượng XLTV Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN để tất cả Đoàn Viên hiểu rõ hiểm hoạ môi trường và quốc phòng qua việc khai thác boxit Tây Nguyên.

2/. Tại các buổi Lễ Phật hằng tuần, có một phút tưởng niệm Chư Anh Linh Tiền Bối đã hiến mình cho công cuộc dựng nước và giữ nước, cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi, Long Thần Hộ Pháp, hộ trì cho Dân Tộc Việt Nam vượt qua đại nạn nô lệ Bắc Phương có thể hằng ngàn năm chứ không phải một ngàn năm như trong quá khứ.

Xin Thân ái kính chào Quí Anh Chị Em trên tinh thần BI TRÍ DŨNG của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

PL 2552, Giác Minh, Ngày 7 tháng 3 năm Kỷ Sửu
Ghi nhớ công ơn Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám,
người sáng lập GĐPTVN nhân ngày huý kỵ của Người.
Vụ trưởng
Gia Đình Phật tử
Gia Đình Phật tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
Bản Sao Kính Trình :
– VP Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
đồng thời kính xin VP chuyển trình :
– Hoà Thượng Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN
– VP II Viện Hoá Đạo/GHPGVNTN
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (kính xin phổ biến)

– HT Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
– TT Tổng Vụ Trưởng TVTN/VHĐ/GHPGVNTN
– Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT/VN
– Lưu./.


(1) Nguyên văn “Lời Kêu gọi một tháng Biểu tình Tại gia” bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp quý vị có thể tìm thấy trên Trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : http://www.queme.net

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *