Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tiến hành thủ tục yêu cầu Nhóm Giác Đẳng – Steven Điêu – Trần Thị Bạch Vân “Ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp”

Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tiến hành thủ tục yêu cầu Nhóm Giác Đẳng – Steven Điêu – Trần Thị Bạch Vân “Ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp”

Download PDF

PARIS, ngày 10.11.2015 (PTTPGQT) – Tổ hợp Luật sư The Tammy Trần Law Firm vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bản tin về việc tiến hành thủ tục “Yêu cầu ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp” (Cease and Desist Letter) đối với cái gọi là “Uỷ ban Thanh lý tài sản chùa Phật Quang” của Nhóm Giác Đẳng – Steven Điêu – Trần Thị Bạch Vân.

Tổ hợp Luật sư The Tammy Trần Law Firm vừa gửi một thư bảo đảm có hồi báo đến 3 người : Sư Thích Giác Đẳng aka Pham Dang, Luật sư Steven Điêu, và bà Trần Thị Bạch Vân, Trưởng ban Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang (gần đây bà này đưa lên mạng một số bài viết vu hãm, đánh phá GHPGVNT và Đức Tăng Thống dưới nặc danh Lăng Già Nguyệt hay Tuệ Kiếm).

Bức thư dài 12 trang. Mở đầu viết rằng :

“Thưa Bà Trần, Sư Đẳng và Ông Điêu :

“Tổ hợp Luật sư này đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Viện Hoá Đạo, và Hoà thượng Thích Huyền Việt đại diện GHPGVNTN. Chúng tôi quan tâm việc các ông bà hoàn trả những khoản tiền vay mượncóthểbimạo xưng cho những người cóthểmạo xưng cho vay, mà không cung cấp cho thân chủ chúng tôi :

Thứ nhất, bản kế toán tất cả quỹ cúng dường và/hay cho vay ;

Thứ hai, bằng chứng của những ngườicóthểmạo xưng cho vay là những người đã cho vay hay cúng dường thực sự ; và

Thứ ba, có thật sự đã nhận nguồn tài chính thu được [từ việc bán chùa] và đã bỏ vào quỹ uỷ thác của GHPGVNTN, vì chẳng thấy trưng bằng chứng bản kê khai tài khoản ngân hàng.

Hơn nữa, nhóm Bà Bạch Vân Trần của cái gọi là Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang đã gọi điện thoại cho nhiều thân chủ của chúng tôi, là những thành viên của GHPGVNTN. Ví dụ như trường hợp của Bà Cindy Hương Nguyễn (Diệu Nghiêm) họ đã gọi điện thoại và thư điện tử (Email), năn nỉ Bà Nguyễn nhận tiền trả lại, [với điều kiện] không kiện Sư Thích Giác Đẳng và Steven Điêu, hay không làm nhân chứng trước toà ; thì Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang sẽ hoàn tiền.

“Nay chúng tôi yêu cầu các ông bà chấp hành “Yêu cầu ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp” (Cease and Desist) : 1) chấm dứt việc rút tiền trong quỹ cúng dường hay cho vay của GHPGVNTN ; 2) ngưng việc gây rối và điện thoại tới từng thân chủ của chúng tôi để yêu sách họchớcóyêu cầuTổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firmđại diện vàchớlàm nhân chứng trước toà”.

Sau đó, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm cho hai ông một bà trên đây biết qua bức thư 12 trang sự truy tố họ qua 11 điểm :

1) Danh xưng UBCV-GHPGVNTN với tên thường dụng (d/b/a) Văn phòng II Viện Hoá Đạo ;

2) Sư Giác Đẳng đã từ chức khỏi mọi nhiệm vụ trong GHPGVNTN ;

3) Mục đích của tân Hội đồng Quản trị bán lén chùa sau khi Sư Giác Đẳng từ chức ;

4) Việc bán chùa Phật Quang ;

5) Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trao quyền Xử lý Thường Vụ cho Hoà Thượng Thích Huyền Việt ;

6) Chiếu Hiến chương GHPGVNTN và Pháp luật tiểu bang Texas, Sư Thích Giác Đẳng không thể và cũng không được giành quyền nắm giữ Hội đồng Quản Trị. Do việc đã xin từ chức, Sư Thích Giác Đẳng không được quyền bầu 6 người vào cái gọi là “Hội đồng Quản Trị” ;

7) Sau khi xin từ chức [ngày 4-8-2015], Sư Giác Đẳng đã triệu tập khẩn trong vòng 24 tiếng đồng hồ một buổi họp đặc biệt hôm 18-8-2015 để bầu 6 thành viên mới ;

8) Cái gọi là buổi họp hôm 18-8-2015 thiếu túc số đại biểu quy định ;

9) Đạo Luật Công Bố Phán Quyết (Texas Declaratory Judgment Act) ở tiểu bang Texas ;

10) Viện Hoá Đạo GHPGVNTN là cấp lãnh đạo của Giáo hội, câu hỏi đặt ra ai là sở hữu chủ chùa Phật Quang ;

11) Áp dụng bốn Yếu tố Phán xét sự việc theo Quyết định gần đây nhất của Tối Cao Pháp viện Texas.

Về tính cách bất hợp lệ của tân Hội đồng quản trị do Sư Giác Đẳng tự ý đưa vào 6 người lạ, mà đứng đầu làm Chủ tịch là ông Steven Điêu, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm cho biết :

“Bởi vì túc số cần thiết không đủ và không có số phiếu của đa số để bầu cử, kết quả của cuộc bầu cử tân Hội Đồng Quản Trị không có hiệu lực và vì thế biểu quyết của cái gọi là tân Hội Đồng để bán chùa Phật Quang là trái luật và vô giá trị.

“Ngày 10 tháng 10 năm 2015, trong nỗ lực khỏa lấp lỗi lầm sau khi vụ bán chùa đã xảy ra, tại cái gọi là Đại Hội Khoáng Đại ở San Jose, Nhóm TT Thích Giác Đẳng đã trưng cầu ý kiến của các vị cho là đại biểu tham dự, với ý định tính thông qua vụ buôn bán vô giá trị bằng cách đơn giản là đưa tay lấy biểu quyết. (1) Tuy nhiên, họ không thể làm như thế vì sự kiện đã quá trễ ! Qua giấy Chứng Nhận Thành Lập (Certificate of Formation) Giáo Hội tại Hải Ngoại (Văn Phòng II – Viện Hóa Đạo) đã nộp cho Văn phòng Thư Ký Tiểu Bang Texas, thì Steven Điêu đã xin rằng quyền hạn quyết định công việc điều hành Giáo Hội Con (ở hải ngoại) đã được giao cho Hội Đồng Quản Trị mà thôi. Tuy nhiên, vì Hội Đồng Quản Trị không phải là một Hội Đồng hợp lệ, nên quyết định của Hội Đồng là sai luật và không có giá trị. Do đó quyết định bán chùa Phật Quang coi như phải bị hủy bỏ trước công pháp.

“Hậu quả tất nhiên là, những vị gọi là Đại Biểu này không có quyền hạn biểu quyết hay thông qua việc phát mãi chùa tại Đại Hội Khoáng Đại ngày 8, 9 và 10 tháng 10. (Xin xem TEX. BUS. ORG. CODE § 22.252 (b) : “Nếu Tổ Chức Vô Vụ Lợi không cho những thành viên có thẩm quyền biểu quyết, những việc buôn bán tất cả tài sản hay phần lớn tài sản của Tổ Chức Vô Vụ Lợi phải được sự thông qua do biểu quyết của các Ủy viên Hội Đồng Quản Trị như đã quy định theo Điều khoản 22.164.”).

Điều tối quan trọng, là những Đại biểu nói trên không có bất cứ quyền hành gì để thành lập Uỷ ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang”.

“Việc Giáo Hội UBCV- GHPGVNTN – VIỆN HÓA ĐẠO là một Giáo Hội được tổ chức theo trật tự thứ bậc từ trên xuống là điều không thể tranh cãi.

“Theo phương pháp Nguyên tắc Trung Lập, quyết định liên quan đến việc : 1) Xác nhận sự từ chức của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng vào ngày 08 tháng 8 năm 2015 là cuối cùng ; 2) Việc chọn người nào được vào Hội Đồng Quản Trị ; và 3) Xác định văn bản Nội quy cần được soạn thảo như thế nào là thuộc thẩm quyền của Giáo Hội Mẹ, là một quyết định của Giáo Hội và không phải thuộc phạm vi của Tòa Án.

“Do đó, Nguyên đơn Giáo Hội Mẹ phải được hưởng quyền pháp lý trên tài sản (chùa Phật Quang) theo phương pháp Nguyên tắc Trung lập, và việc bán tài sản này là hoàn toàn trái phép.

“UBCV – GHPGVNTN, Viện Hoá Đạo yêu cầu quý vị chấp hành lệnh “Ngưng thi hành ” việc phát tán tài sản.

Cái gọi là Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang là tổ chức bất hợp lệ và vô giá trị. Uỷ ban này chẳng có quyền nắm giữ tiền bạc của GHPGVNTN / Giáo hội Mẹ cũng như của chư vị cúng dường hay cho vay. Bà Bạch Vân Trần và những kẻ cùng mưu đồ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành xử sai lầm của họ.

“Chúng tôi yêu cầu quý vị ngưng ngay việc gọi điện thoại thân chủ chúng tôi và can thiệp vào mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi.

Xin biết rằng Unified Buddhist Church of Vietnam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện Hoá Đạo sẽ khởi tố Bà Bạch Vân Trần và toàn bộ Uỷ ban Thanh Lý Tài sản chùa Phật Quang trong 3 ngày tới để bảo vệ quyền lợi của GHPGVNTN/Giáo hội Mẹ và những người cúng dường hay cho vay”.

Sau đây là bức thư 12 trang bằng tiếng Anh : Bấm vào trang pdf dưới đây để xem toàn văn 12 trang tiếng Anh :

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *