Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 3)

Đài Phật giáo Việt Nam

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vận động Hạ viện Hoa Kỳ & DB Lowenthal cho Đức Tăng Thống

  Chương trình thứ Sáu 20-4-2018 – Phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ cùng Dân biểu Alan Lowenthal gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ năm 2015 & Phỏng vấn Dân biểu Lowenthal, Ông Carl Gershman, và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.   Đài Phật giáo Việt Nam phát …

Read More »