Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT (page 11)

Tin PTTPGQT

Thông điệp Phật Đản 2640 – 2016 của Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ — Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo

PARIS, ngày 9.5.2016 (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông điệp Phật Đản 2640 (2016) của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Xin …

Read More »

Tưởng nhớ Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Anh suốt đời tranh đấu cho Nhân quyền — Lễ nhậm chức Trú trì chùa Kim Quang Huế

TƯỞNG NHỚ HUÂN TƯỚC AVEBURY, THƯỢNG NGHỊ SĨ VƯƠNG QUỐC ANH PARIS, ngày 19.4.2016 (PTTPGQT) — Huân tước Avebury sinh ngày 29 tháng 9 năm 1928, vừa qua đời tại Luân Đôn hôm 14 tháng 2 đầu năm nay, tại thế 88 tuổi. Phật giáo đồ Việt Nam, đặc biệt …

Read More »

Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ — Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản — Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản — Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

PARIS, ngày 14.4.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Lời kêu gọi Hướng Về Ngày Phật Đản, …

Read More »

Kính xin Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến Tổng Thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới — Câu Chuyện Cuối Tuần về Nhân Quả

PARIS, ngày 13.4.2016 (PTTPGQT) – Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng, một Huynh trưởng Gia Đình Phât tử Việt Nam tại thành phố Dallas, Hoa Kỳ, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) dưới quyền lãnh đạo của Đức …

Read More »

Báo trình cứu trợ tại các tỉnh Kontum, Khánh Hoà, Ninh Thuận của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hoá Đạo — Ông Tham tán Chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ gọi điện ra Huế Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

PARIS, ngày 7.4.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Báo trình của Hoà thượng Thích Nguyên Lý, về công tác cứu trợ tại ba tỉnh Kontum, Khánh Hoà, Ninh Thuận, và Tường trình về cuộc viếng thăm …

Read More »

Gia Đình Phật tử Nguyên Thiều mời Họp Khẩn về vụ Sư Trú trì Chùa Như Lai, Thích Chánh Lạc, đóng cửa Đoàn quán không cho sinh hoạt — Tâm Thư của hai Huynh trưởng Gia Đình Phật tử gửi ông Mai Xuân Châu theo gương Sư Giác Đẳng bán Niệm Phật Đường Huyền Quang ở thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ

PARIS, ngày 30.3.2016 (PTTPGQT) – Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) là tổ chức trẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ra đời đầu thập niên 40 thế kỷ trước tại Huế trong phong trào Chấn hưng Phật giáo khởi từ những năm 20. Thoạt …

Read More »

Câu Chuyện Cuối Tuần : Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu ? — Thông tư về việc tổ chức Đại hội Bất thường Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử : hai ngày 13-14 tháng 5 năm 2016 tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

PARIS, ngày 19.3.2016 (PTTPGQT) – “Câu Chuyện Cuối Tuần” là một đề mục của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước, trình bày vấn đề Phật Pháp & Thời luận, phát thanh mỗi thứ sáu hàng tuần, do ký giả Triều Thanh phụ trách. Hôm nay xin …

Read More »

Quyết định cung thỉnh Hoà thượng Thích Toàn Lạc làm Tân Trú trì chùa Kim Quang, Huế — Câu Chuyện Cuối Tuần về Mười Hai Nhân duyên

PARIS, ngày 16.3.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Quyết Định số 03.16 ký ngày 12-3-2016 về vệc miễn nhiệm chức vụ trú trì của Hoà thượng Thích Thiện Hạnh và cung thỉnh Hoà thượng Thích Toàn Lạc …

Read More »