Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT (page 9)

Tin PTTPGQT

Thư Mời tham dự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ, cùng mọi tin tức về Chương trình Đại hội, Mẫu ghi danh, v.v…

  PARIS, ngày 23.9.2016 (PTTPGQT) – Kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, các đơn vị Giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng đồng bào Phật tử các giới tham gia đông đảo Đại hội Thường niện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa …

Read More »

Báo trình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc cứu trợ tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Tây Ninh — Cáo phó Huynh trưởng Nguyên Diệu Nguyễn Thúc Đệ

  PARIS, ngày 19.9.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Báo trình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội do Hoà thượng Thích Nguyên Lý điều hành về việc cứu trợ của Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật …

Read More »

Viện Hoá Đạo tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà — Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phân ưu Huynh trưởng Nguyên Nhơn Nguyễn Thị Nghĩa

Bích chương Vu Lan Báo hiếu tại Tu viện Long Quang   PARIS, ngày 30.9.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bản Tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà để phổ biến. Dù bao khó khăn, ngăn cản, nhưng …

Read More »

Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo trường trình sinh hoạt Mùa Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam qua các Trại Hiếu – Hạnh, Lộc Uyển, A Dục tại Thừa Thiên-Huế

  PARIS, ngày 18.8.2016 (PTTPGQT) – Trong tình hình khó khăn bị đàn áp, ngăn cấm, nhưng Gia Đình Phật tử Thừa Thiên – Huế vẫn nỗ lực khắc phục các chướng duyên để hoàn thành chương trình giáo dục cho thế hệ trẻ Phật giáo thuộc tổ chức Gia …

Read More »

Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Phật Quang ở Nam California, và Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California

PARIS, ngày 18.8.2016 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được 2 bản tin về Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật Đường Phật Quang ờ Nam California, và tại Niệm Phật Đường Huyền Quang ở thủ phủ Sacramento, miền Bắc California. Cả hai nơi đều …

Read More »

Thông tư của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về Đại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I trong ba ngày 7, 8, 9 tháng10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, Houston, Texas 77083, Hoa Kỳ — Thư thỉnh mời tham dự — Chương trình và Mẫu ghi danh tham dự

PARIS, ngày 12.8.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ, Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến các văn kiện về Đại hội Thường Niên kỳ 1 nhiệm kỳ I của Giáo hội Phật …

Read More »

Thông bạch Viện Hoá Đạo về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh quyên góp tiền bạc cúng dường GHPGVNTN trong nước

PARIS, ngày 5.8.2016 (PTTPGQT) – Gần đây một nhóm Phật tử có hão ý thành lập tổ chức lấy tên Foundation Thích Thiện Minh để quyên góp tài chánh cúng dường chư Tăng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trong nước. Tuy nghiên chủ trương của …

Read More »

Thông điệp Vu Lan của Viện Hoá Đạo — Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hài ngoại tại Hoa Kỳ

PARIS, ngày 29.7.2016 (PTTPQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông điệp Vu Lan 2560 của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, và Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam …

Read More »

Quyết định công nhận thành phần nhân sự Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Pomona — Thư minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN Hoa Kỳ

PARIS, ngày 23.7.2016 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải sau đây Quyết định của Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ công nhận thành phần nhân sự Tân Đoàn trưởng và Đoàn Phó …

Read More »