Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Thông bạch Vu Lan của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thông bạch Vu Lan của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Download PDF

PARIS, ngày 30.7.2014 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông bạch Vu Lan của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) gửi từ trong nước ra. Kính xin đăng nguyên văn dưới đây Thông bạch ấy gửi đến chư Tôn giáo phẩm, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới để tuyên đọc trong kỳ Đại lễ sắp tới :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên – Huế


Phật lịch 2558
Số 26/VHĐ/VT/TB
THÔNG BẠCH VU LAN
PHẬT LỊCH 2558
***
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni.
– Chư Tôn Giáo Phẩm Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.
– Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mùa Vu Lan Phật Lịch 2558 lại về.

Đối với Dân Tộc Việt Nam, Lễ Vu Lan không còn là Ngày Lễ đặc thù của Phật Giáo mà đã trở thành ngày Thánh Lễ của Dân Tộc, và quan niệm dân gian đã in đậm trong câu : “ tháng bảy ngày Rằm xá tội vong nhân”

Hình ảnh Đức Đại Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ trong Kinh Vu Lan Bồn là bài học báo hiếu không cho riêng người Phật Tử mà cho cả nhân sanh trong vũ trụ.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã dạy :

“Thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục ; ở đâu có ác tâm, ở đó ó địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đó có địa ngục ; ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đó có địa ngục”

Vậy chúng ta hiểu rằng địa ngục do con người tạo tác chứ không phải hiện tượng thiên nhiên hay mặc khải.

Thiên tai bão lụt càng ngày càng khốc liệt do con người không biết bảo vệ môi trường.

Thảm họa chiến tranh tàn khốc ở Miền Đông Ukraina, ở dãy Gaza và những vùng chiến sự hiện nay đều do tham vọng của con người.

Biển Đông dậy sóng để cho cả Dân tộc Việt Nam ngồi trên chảo lữa chiến tranh cũng do tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh.

Người dân Việt Nam mất hết các quyền con người, kể cả quyền yêu Tổ Quốc cũng do tham vong độc tài toàn trị của Đảng Cọng Sãn Việt Nam.

Riêng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất những ngày qua gặp nhiều chướng duyên cũng do con người mưu cầu danh lợi mà quên đi lời di huấn của Đức Thế Tôn.

Kính thưa Liệt Quí Vị

Trong thượng bán niên năm 2014, bao nhiêu tai ách do con người gây ra đã làm cho cả thế giới trở thành địa ngục.

Nhân Ngày Vu Lan Thắng Hội, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và đồng bào Phật Tử các giới hãy lắng Tâm Đại Bi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai bão lụt cũng như nạn nhân các tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra trên toàn cầu.

Nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin gởi lời cầu nguyện đến chính phủ cũng như gia đình nạn nhân các thảm họa hàng không kinh hoàng, nhất là Malaysia, thảm họa chìm phà thương tâm ở Hàn Quốc, và nạn nhân chiến sự tại miền đông Ukraina cũng như trên dãy Gaza đang làm nhói đau lương tâm cả nhân loại.

Tuy nhiên người Phật Tử phải hiểu rằng, không vì những ai gây ra cảnh địa ngục nầy mà chúng ta đem lòng thù hận để tạo tác thêm nghiệp dữ, mà chỉ có tâm Đại Bi mới giải thoát chúng sinh ra mọi loại địa ngục của thế gian.

Tâm Đại bi là cái gốc của Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh có ý nghĩa thâm diệu trong ngày Đại Lễ Vu Lan là cầu nguyện oai lực của Thập Phương Chư Phật Chư Bồ Tát, chư hiện tiền Thánh Tăng siêu độ cho hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, mở của địa ngục xóa tội vong nhận cho vạn loài chúng sanh trong sáu cõi, mà hình ảnh Tôn Giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ là hình ảnh muôn đời thức tỉnh lương tâm nhân loại.

Nay Vu Lan lại về !

Viện Hóa Đạo kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức lời khánh chúc hoàn thành giới thể nhân ngày Tự Tứ. Giới thể Thanh Tịnh là sức mạnh vô biên có thể hóa giải mọi địa ngục thế gian.

Viện Hóa Đạo thành kính tán thán tinh thần các giới Cư Sĩ thân cận giới trường với tinh thần Bồ Tát Đạo, tinh thần ấy sẽ cùng uy lực Chư Thánh Tăng tịnh hóa nhân gian.

Bằng tinh thần ấy Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật Tử tích cực hơn nữa, phát nguyện Đại Bi Tâm để kiên quyết đòi lại Nhân Quyền cho người sống và Linh Quyền cho người chết, nhằm bảo vệ Tổ Quốc, Dân Tộc và Đạo Pháp.

NAM MÔ VU LAN THẮNG HỘI VÔ LƯỢNG CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI BỒ TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Phật Lịch 2558, Tu Viện Long Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2014
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

(ấn ký)
SA MÔN THÍCH NHƯ ĐẠT

BẢN SAO :
– Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
“kính thẩm tường”
– Kính gởi GS Tổng Vụ Trưởng TV Truyền Thông, Giám Đốc PTT Phật Giáo Quốc Tế
“kính xin phổ biến”.
– Lưu./.

Thông Bạch Vu Lan, Phật Lịch 2558 – trang 1  

 Thông Bạch Vu Lan, Phật Lịch 2558 – trang 2  

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *