Home / Tài liệu / Viện Hoá Đạo : Thông Bạch
(Viện Hoá Đạo, Số : 02/VHĐ/TB/VT, ngày 3.1.2012)

Viện Hoá Đạo : Thông Bạch
(Viện Hoá Đạo, Số : 02/VHĐ/TB/VT, ngày 3.1.2012)

Download PDF
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn


Phật lịch 2555
Số : 02/VHĐ/TB/VT
Thông Bạch
Trích yếu : V/v Phát Ngôn & Tham gia sinh hoạt GHPGVNTN

Kính gửi Chư tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,
Kính gửi Ban Đại Diện các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện GHPGVNTN toàn quốc,
Kính gửi chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni,
Kính gửi quí vị Nam, Nữ Phật tử các giới.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Quí Phật tử,

Nhân Lễ Kỷ Niệm Chư Thánh Tử Đạo và Liệt Vị Tiền Bối Hữu Công được tổ chức thường niên tại chùa Giác Hoa,Văn Phòng Viện Hoá Đạo, ngày 03.01.2012 (mồng 10.12.âl) dưới sự chứng minh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đã có cuộc họp tổng kết các Phật sự năm cũ và đề xuất chương trình cho năm mới.

Hai trong những vấn đề trọng yếu được Hội Đồng Lưỡng Viện quan tâm thảo luận là việc Phát ngôn của các thành viên Giáo hội trong và ngoài nước qui chiếu theo Hiến Chương và Nội Qui của Giáo Hội, và xúc tiến việc làm Thẻ Tăng tịch, Thẻ Tín đồ cho các thành viên tham gia sinh hoạt trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo tinh thần Thông Bạch số 01/VHĐ/TB/VT, ký ngày 16.01.2009. Hội đồng Lưỡng Viện lấy hai quyết định sau đây :

– Yêu cầu thành viên các Tổng Vụ, các Ban Đại Diện chỉ phát ngôn về các vấn đề thuộc phần hành Tổng Vụ, địa phương mình đang phụ trách. Không phát ngôn các vấn đề khác không thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Việc phát ngôn chính yếu về lập trường, đường hướng cùng hiện tình Giáo hội do Viện trưởng Viện Hoá Đạo đãm trách cùng với Tổng Vụ Tuyền Thông Viện Hoá Đạo.

– Chư Tăng, Ni và Phật tử phát tâm tham gia sinh hoạt trong GHPGVNTN xin tiếp tục gửi hồ sơ về Viện Hoá Đạo để Giáo Hội làm thẻ Tăng Tịch và thẻ Tín Đồ. Hồ sơ gồm : 1 Đơn phát nguyện với đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ nơi sinh hoạt và Pháp Danh, kèm 2 tấm hình 2×3, nếu là chư Tăng, xin ghi thêm Giới Phẩm, nếu là Huynh trưởng GĐPT, xin ghi rõ cấp bậc để tiện sắp xếp đãm trách các Phật sự trong Giáo Hội các cấp.

Trong nước, hồ sơ xin gửi về Văn Phòng Viện Hoá Đạo chùa Giác Hoa, Sài Gòn, hoặc chùa Giác Minh, Kiệt 7, Hoàng Diệu, Thành phố Đà Nẵng. Ở Hải ngoại, hồ sơ xin gửi về Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, chùa Điều Ngự, Thành phố Westminster, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Trong hoàn cảnh khó khăn, chư Tăng, Ni và Phật tử phát bồ đề tâm, vô uý tâm, tham gia sinh hoạt GHPGVNTN do Đức Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo, là thể hiện lòng từ bi cứu nhân độ thế đồng thời phát tâm hậu thuẩn GHPGVNTN trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và Pháp nạn cấp thiết hiện nay.

Năm mới đến, kính chúc Chư Tôn đức và quí Phật tử thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Chùa Giác Hoa, ngày 03 tháng 01 năm 2012
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
GHPGVNTN
Viện trưởng Viện Hoá Đạo

(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Viên Định

Bản sao kính gửi :
– VPII VHĐ (để kính thông báo)
– PTTPGQT tại Paris (để phổ biến)
– Lưu.

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *