Home / FoRB / Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

Download PDF

 

PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch Đại Lễ Vu Lan của Viện Hoá Đạo mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ trong nước gửi ra để phổ biến :

 

Phật lịch 2562                                                                       Số 22.18/VHĐ/TB

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2562-2018
________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống kính thẩm tường
Kính gởi : Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
Kính quá:
GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
kính tri tường và kính chuyển đến:
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN các Quốc Gia, Châu Lục
– Đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Đồng Bào Phật Tử.

Hương trầm Phật Đản còn ngào ngạt trong mùa An Cư Kiết Hạ như một thiện duyên đưa các giới Phật Tử hướng về Thắng Hội Vu Lan, dẫu thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhưng cơ hội tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn.

“Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân” là một khẳng định của Từ Bi và Trí Tuệ mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát vào địa ngục cứu mẹ đã ngự trị trong dòng sinh mệnh của Dân Tộc Việt Nam qua hơn 2000 năm lịch sử.

Với năng lực trí tuệ, Ngài đã dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, nương theo giáo thuyết của Thế Tôn để chứng đắc Thánh quả,

Với năng lượng Từ Bi, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A tỳ, mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sanh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực Chư Phật, Chư Bồ Tát cứu độ tất cả chúng hủu tình thoát cảnh “ giải đảo huyền ” bị treo ngược trên than hồng, trên giáo nhọn.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống dạy rằng:

“Thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có ác tâm, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đấy có địa ngục, ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đấy có địa ngục. Trong ý nghĩa về địa ngục như thế, người Phật tử biết rằng nếu không có tâm Đại Bi, thì không thể nào giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi loại địa ngục thế gian và xuất thế gian. Tâm Đại Bi là lấy Từ Bi làm gốc, là động cơ của Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh trong mùa báo hiếu Vu Lan là siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ, rộng hơn nữa, là mở cửa địa ngục xóa tội cho mọi loài chúng sinh trong sáu cõi. Đấy là hiếu hạnh của Phật giáo: quên mình cứu người, giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh.

Trong xã hội đầy dẫy tệ nạn ngày nay, đơn vị gia đình đang bị hủy hoại. Lòng hiếu thuận biến thành lòng hiếu lợi. Tiền tài, danh vọng làm thước đo của cảnh sống trăm năm hư ảo. Cha mẹ, tổ tiên, quốc gia, dân tộc.. đang là những chiếc bóng mờ thiên di ra khỏi trái tim và trí não con người. Đây chính là địa ngục thường trực vây kín xã hội hiện tiền. Bởi vậy hình bóng Tôn giả Mục Kiền Liên đi cứu Mẹ hôm nay lại trở về, hình bóng ấy là tiếng kêu cảnh tỉnh, để con người thôi làm những đứa con hoang, côi cút, dù đang sống phủ phê trong danh lợi, bạc tiền. Một tiếng kêu cảnh tỉnh để trả lại mẹ cha, tổ tiên, quốc gia, dân tộc cho con người đã một thời bán linh hồn cho quỷ dữ mà không hề hay biết vì đắm chìm trong phù hoa ảo vọng mà cứ tưởng là hạnh phúc thế gian.

Nhân ngày Tự Tứ sắp đến, với ước vọng giữ gìn mạng mạch Tăng Già, Viện Hóa Đạo xin gởi lời chúc tuế đến các chúng Xuất Gia đã trãi qua một mùa An Cư viên mãn để Hạ lạp theo thời gian thế pháp mà tăng, Huệ mạng bởi Tăng thượng duyên mà bền vững.

Ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng cũng là thiện duyên tích cực cho giới Tại Gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì Chánh Pháp trong suốt mùa An Cư, với hằng tâm hằng sản để tứ duyên của Chúng An Cư không khuyết, nhưng cũng không hoạt mạng xa hoa để chúng Xuất Gia đắm chìm trong lợi dưỡng mà quên mất sơ tâm.

Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử Tại gia đã nương theo giáo Pháp của Chư Phật và hạnh nguyện của Chư Bồ tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường Tam Bảo mà trước hết là Hiện Tiền Tăng trong các giới trường thanh tịnh.

Đón mừng Vu Lan thắng hội, ngày Phật Hoan Hỷ, ngày Tăng Tự Tứ, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật tử Xuất gia cũng như Tại gia hãy xiển dương nền văn minh Từ Bi và Trí Tuệ để biểu tỏ hành động Vô Úy trong mục đích hướng tới hạnh phúc của Dân Tộc và Nhân Loại đang bị ngoại nhân de dọa xâm lăng toàn diện từ mãnh đất cha ông để lại đến nền văn hóa dân tộc nhằm triệt tiêu 4000 năm văn hiến mà con cháu bao đời quyết tâm gìn giữ.

Trước hiện hình luân hiểm của đất nước, Viện Hóa Đạo cũng xin trùng tuyên lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quãng Độ qua Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2555- 2011 cũng là sự thống thiết với thực trạng hôm nay:

Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước hãy đặt quyền lợi của Dân lên trên quyền lợi của Đảng, chỉ có sức mạnh của đại khối Dân Tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi và chỉ có tình nghĩa Đồng bào chứ không phải là Đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ.

Trong kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa Báo Ân và Báo Hiếu , chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Thế giới chung sống hòa bình, Dân tộc sớm hưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ để mùa Vu Lan với ý nghĩa Giải đảo huyền luôn tồn tại trong tâm thức của Phật tử và Dân tộc như đã tồn tại trên 2000 năm Phật Việt

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2562, Tu Viện Long Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2018
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỲ KHEO THÍCH TÂM LIÊN
(đã ấn ký)

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *