Home / Tin tức / Videos / Thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận Tôn giáo ở Washington DC (ngày 11 tháng 7 năm 2018)

Thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận Tôn giáo ở Washington DC (ngày 11 tháng 7 năm 2018)

Download PDFXem: Mời nghe giọng nói và phát biểu cuối cùng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận Tôn giáo ở Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 7 năm 2018


This post is also available in: English

Check Also

RFA Tiếng Việt: Hoa Kỳ và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam

  This post is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *