Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Báo trình sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018

Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Báo trình sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018

Download PDF

 

PARIS, ngày 24.4.2018 (PTTPGQT) – Phòng Thông tIn Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Văn phòng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bản Báo trình Sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018. Sau đây là toàn văn Báo trình :

 

Phật lịch 2561                                                                                       Số 08.18/VHĐ/TTK

BÁO TRÌNH SINH HOẠT
BA THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(THAY THẾ BẢN ĐÚC KẾT CUỐI NĂM ĐINH DẬU PHẦN II)

 

Thành kính

Thượng trình : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Kính trình :
Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
HT Chủ Tịch HĐĐH / GHPGVNTN-HN/Hoa Kỳ

Kính gởi :
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước

Kính quá :
GS Giám Đốc PTTPGQT
NS Giám Đốc PLLPGQT
kính tri tường và kính xin phổ biến

___________

 Kính bạch Chư Tôn Đức và Quý Cư Sĩ thành viên lãnh đạo GHPGVNTN

Cứ mỗi lần Xuân đến, Văn Phòng Viện Hóa Đạo và Văn Phòng Gia Đình Phật Tử Vụ, Gia Đình Phật Tử Việt Nam, đúc kết sinh hoạt trong toàn năm để kính trình Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Vị Cư Sĩ Thành Viên Lãnh Đạo Giáo Hội cũng như đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước hiểu rõ sinh hoạt tại Quê Nhà dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, đòi hỏi Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tranh đấu vì một nền Dân Chủ Đa Nguyên cho toàn Dân Tộc.

Bản Đúc Kết chia ra 3 phần thiết yếu :

Phần 1 : Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng.

Phần II : Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo và Ban Đaị Diện GHPGVNTN tại các Tỉnh Thành.

Phần III : Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thực hiện xong Phần I về Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng thì Văn Phòng VHĐ gặp nhiều chướng duyên. Hôm nay thời gian trôi qua gần 3 tháng, thời gian tính đã mất, nên VP/VHĐ kết hợp với sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018 để kính xin báo trình sinh hoạt của GHPGVNTN và GĐPTVN với những Phật Tử luôn theo dõi và lo lắng cho tình hình Giáo Hội.

1/. BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO

– Căn Cứ Giáo Chỉ Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo của Đức Tăng Thống số 16/TT/GC ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2016 PL 2559 :

ĐIỀU II :

– Chiếu Điều 30 Chương Thứ V, Hiến Chương GHPGVNTN, nhiệm kỳ của Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo là hai năm.

– Do hoàn cảnh bách hại hiện nay, nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo được biểu quyết thông qua tại Đại hội Khoáng đại GHPGVNTN kỳ X ngày 17 tháng 01 năm 2016 là vô thời hạn, cho đến khi có hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng Hiến chương vẫn phải áp dụng mỗi hai năm, hoặc khi đặc biệt khẩn yếu, Ban chỉ đạo Viện Hoá Đạo có thể được bổ sung, hoán chuyển để đáp ứng nhu cầu Phật sự.

Qua Giáo Chỉ nêu trên, hiện nay các Tổng Vụ được đặt dưới sự lãnh đạo của Chư Tôn Đức sau đây :

1/. Tổng Vụ Tăng Sự : Hòa Thượng Thích Tâm Liên (Bình Định)

2/. Tổng Vụ Hoằng Pháp : Hòa Thượng Thích Đồng Tu (Khánh Hòa)

3/. Tổng Vụ Văn Hóa : Hòa Thượng Thích Chí Viên (Nha Trang)

4/. Tổng Vụ Giáo Dục : Hòa Thượng Thích Chơn Tâm (An Giang)

5/. Tổng Vụ Kiến Thiết : Hòa Thượng Thích Nhật Ban (Đồng Nai)

6/. Tổng Vụ Nghi Lễ : Hòa Thượng Thích Chánh Niệm (Đồng Nai)
 (hiện HT đang bị tai biến nặng, cần sự giúp đỡ của Chư Tăng và Phật Tử)

7/. Tổng Vụ Thanh Niên : Hòa Thượng Thích Thanh Quang (Quảng Nam Đà Nẵng)

8/. Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội : Hòa Thượng Thích Nguyên Lý (Sài Gòn)

9/. Tổng Vụ Tài Chánh : Hòa Thượng Thích Nguyên Lý (kiêm)

10/. Tổng Vụ Truyền Thông : GS Nguyên Thái Võ Văn Ái (Paris, Pháp)
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Kiêm Phát Ngôn Nhân GHPGVNTN : GS Nguyên Thái Võ Văn Ái
– Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế : NS Hồng Chi Ỷ Lan (Penelope Faulkner, Anh Quốc)

11/. Tổng Vụ Cư Sĩ : Cư Sĩ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực (Thừa Thiên)

12/. Tổng Thư Ký : Cư Sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu (Thừa Thiên)

13/. Chánh Văn Phòng VHĐ : Hòa Thượng Thích Minh Quang (Thừa Thiên)

14/. Tổng Thủ Quỹ : Sư Cô Thích Nữ Pháp Liễu (Quảng Nam Đà Nẵng)

2/. CHÁNH ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN

– Miền Quảng Đức : Hòa Thượng Thích Quảng Tôn

– Miền Khánh Hòa : Hòa Thượng Thích Nhật Ban

– Miền Liễu Quán : Hòa Thượng Thích Chí Viên

– Miền Khuông Việt : Hòa Thượng Thích Tâm Mãn
Phó Đại Diện : Hòa Thượng Thích Giải Pháp

– Miền Vạn Hạnh : Hòa Thượng Thích Chánh Niệm

3/. BAN ĐẠI DIỆN CÁC TỈNH, THÀNH

Dưới áp lực của Chính Quyền và sự phá hoại của Tăng Đoàn Dị Giáo, một số Ban Đại Diện hầu như tê liệt, hiện còn 9 Ban Đại Diện quyết tâm bảo vệ Hiến Chương GHPGVNTN như sau :

1/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng : Hòa Thượng Thích Thanh Quang

2/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Định : Hòa Thượng Thích Tâm Liên

3/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt : Hòa Thượng Thích Tâm Mãn

Phó Đại Diện : Hòa Thượng Thích Giải Pháp

4./ Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa Nha Trang : Hòa Thượng Thích Chí Viên

Phó Đại Diện : Hòa Thượng Thích Thiện Dương

5/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Đồng Nai : Hòa Thượng Thích Nhật Ban

Phó Đại Diện : Hòa Thượng Thích Chánh Niệm

6/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Thuận : Đại Đức Thích Nhuận Đức

7/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Quảng Đức (Saig Gòn) Hòa Thượng Thích Quảng Tôn

8/. Chánh Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Tiền Giang : Hòa Thượng Thích Minh Nguyệt

9/. Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh An Giang : Hòa Thượng Thích Chơn Tâm.

4/. TÌNH HÌNH CHUNG

Văn Phòng Viện Hóa Đạo xin trích lời Phát Biểu của Vị Cao Tăng đang Lãnh Đạo GHPGVNTN Miền Cao Nguyên khi bị mời làm việc với Chính Quyền địa phương như sau :

“Thời đệ nhất Cọng Hòa của Ông Ngô Đình Diệm, đã thi hành chính sách kỳ thị Tôn Giáo, triệt hạ Cờ Phật Giáo, đàn áp Phật Giáo. nhiều Cao Tăng và Phật Tử bị giết, bị tù, dẫn tới cuộc tranh đấu năm 1963, với nhiều Thánh Tử Đạo Vị Pháp Thiêu Thân, vị Pháp vong thân. Đến thời Đệ Nhị Cọng Hòa của Ông Nguyễn Văn Thiệu đã phá nát Bàn Thờ Phật của chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho Hòa Bình năm 1966, nhưng chúng tôi không thù họ, vẫn thương họ, vì qua các biến cố nói trên, họ vẫn để cho chúng tôi Tự Do Truyền Đạo và Hành Đạo.

Bây giờ, dưới chính thể Cọng Sản, chúng tôi đi đâu cũng bị theo dõi, làm gì cũng bị ngăn cấm, các Lễ Lớn như Phật Đản, Vu Lan, Công An đày đặc tại chùa để quây phim, chụp bóng, ghi số xe làm cho Phật Tử không dám đến hành lễ, nhiều Phật tử bị mời làm việc buộc cam kết bỏ Giáo Hội Thống Nhất, thậm chí một cái nhà Tăng, một cái nhà bếp hư nát, không đảm bảo tính mạng con người, mà xin Chính Quyền tu sửa, Chính Quyền không cho, hoặc hứa hẹn hằng năm trời mà không giải quyết. Vậy thì làm sao mà chúng tôi thương Chế Độ, thương các Anh cho được.”

Lời phát biểu nầy là tình hình chung của GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, quyết tâm đòi hỏi Pháp Lý của GHPGVNTN, quyết tâm đấu tranh cho một chính thể Dân Chủ Đa Nguyên trong cơn Quốc nạn, Pháp nạn hiện nay.

5/. NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ :

A/. ĐÔI NÉT VỀ TỔNG VỤ TRUYỀN THÔNG
a/. Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế :

“…Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu viên tịch tại Quốc Tự Linh Mụ ngày 24.4.1992, để lại Di chúc cho Hoà thượng Thích Huyền Quang và Hoà thượng Thích Quảng Độ thừa kế lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và tiếp nối cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt Pháp lý của GHPGVNTN.

“Kể từ đấy, với sự hậu thuẫn bằng văn thư của Hoà thượng Thích Quảng Độ từ nơi bị quản thúc tại tỉnh Thái Bình ở miền Bắc, Hoà thượng Thích Huyền Quang, một thân một mình, mở đầu cuộc vận động. Nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội phản ứng lại qua hai tài liệu Mật và Tuyệt mật chỉ thị cán bộ công an tôn giáo đàn áp. Từ Paris, Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đưa vấn đề Phật giáo ra LHQ, lên tiếng báo động thế giới về thảm trạng khủng bố GHPGVNTN.

“Ngày 18.1.1993, từ nơi lưu đày Quảng Ngãi, Hoà thượng Thích Huyền Quang nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện viết thư tán thán và cám ơn công đức ông Võ Văn Ái đã can thiệp và vận động quốc tế cho GHPGVNTN. Vài tháng sau, Hoà thượng viết thư tay kêu gọi ông Võ Văn Ái trở về với Giáo hội và thiết lập cơ sở vận động quốc tế cho Giáo hội : Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ra đời. Do nhiều nhân duyên từ lâu trước mà ông Ái nhận lời. Đại quan 2 sự kiện chính yếu : Tháng 7 năm 1963 tại Paris, ông Võ Văn Ái thành lập “Hội Phật tử Việt Kiều Hải ngoại” với 11 chi bộ tại các nước Cam Bốt, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và nhiều nước Châu Âu để hậu thuẫn cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo trong nước. Sau Đại hội toàn quốc thành lập GHPGVNTN năm 1964, Hội được Viện Hoá Đạo công nhận như Chi bộ hải ngoại của GHPGVNTN. Từ đó cho đến năm 1970, ông Võ Văn Ái thay mặt Viện Hoá Đạo mở những cuộc vận động quốc tế cho Giáo hội trong thời chiến tranh, để nói lên lập trường Hoà bình của GHPGVNTN. Năm 1974, nhân đi dự Hội nghị Quốc tế tại Vương quốc Bỉ, Nhị vị Hoà thượng Thích Thiện Minh và Thích Huyền Quang đến Paris thăm ông Võ Văn Ái mời về giúp Phật giáo trong nước. Ông Ái hứa năm sau sẽ về. Nhưng sự biến 30.4.1975 khiến việc không thành.

“Ngày 27.8.1999, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, ra Quyết Định mang số 01/VHĐ/QĐ công cử Cư sĩ Võ Văn Ái làm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Ngày 27.9.1999, Hoà thượng Thích Quảng Độ ra Thông báo số 10/VHĐ/QĐ công cử Cư sĩ Võ Văn Ái làm Phát ngôn nhân của GHPGVNTN trong nước.

“Đến năm 2005, Phòng tin Phật giáo Quốc tế thiết lập Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam phát thanh vào thứ sáu mỗi tuần, từ 19 giờ đến 19 giờ 30, phát về trong nước trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki-lô Hertz.

“Trong cuộc vận động quốc tế và thông tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay trên thế giới, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Đài Phật giáo Việt Nam hiện gặp vô vàn khó khăn để thực hiện những gì Giáo hội trong nước trông chờ. Lý do là chúng tôi quá thiếu nhân sự và tài chính để đương đầu.

“Xin cất lời kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, và đồng bào Phật tử các giới, mỗi người một chút từ tâm, gửi tiền ủng hộ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Đài Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là cách góp tay đem lại tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ cho Phật giáo đồ trong nước đang ngày đêm bị sách nhiễu, đàn áp, khủng bố”.


Chi phiếu đề tên :
Bureau International d’Information Bouddhiste và gửi về địa chỉ :

PTTPGQT – B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cédex – France

Sở dĩ Văn Phòng Viện Hóa Đạo đưa Thông Báo Đặc Biệt về PTTPGQT và Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo để một lần nữa nhắc nhở Đồng bào Phật tử các giới : Đây là Tiếng Nói Chính Thức của GHPGVNTN do Nhị Vị lãnh đạo Tối Cao GHPGVNTN Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ thiết lập dựa theo Hiến Chương GHPGVNTN. Tiếng nói Chính Thức nầy đã cảnh tỉnh Thế Giới Tiến Bộ về Dân Chủ và Nhân Quyền của Việt Nam qua các Hội Nghị Quốc Tế, từ đó cả thế Giới Tiến Bộ biết đến Gíao hội chúng ta và Ủng Hộ Gíao hội chúng ta trước âm mưu truy diệt của Đảng Cọng Sản Vịêt Nam, nhờ vậy mà Gíao hội chúng ta còn tồn tại đến hôm nay.

b/. Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế :

Đây là một tổ chức hết sức đặc biệt của GHPGVNTN căn cứ theo Hiến Chương GHPGVNTN, có nhiệm vụ liên lạc với tổ chức Phật Giáo của các Quốc Gia trên Thế Giới, nêu lên tính cách hợp pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tình hình đàn áp Giáo Hội vô căn cớ của Chính Quyền Cọng Sản Việt Nam, kết hợp với Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế như một cứu tinh giữa lúc GHPGVNTN Quê Nhà gần như tê liệt vì các cuộc đàn áp, khủng bố nêu trên.

Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế đã kết hợp cùng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế, thiết lập Đài Phát Thanh Phật Giáo Việt Nam, chuyển vận về Việt Nam mỗi Thứ Sáu hằng tuần. Tiếng nói ấm cúng rặt Huế của Cư Sĩ Hồng Chi Ỷ Lan là niềm tin, là mong đợi của bao nhiêu Phật Tử trên thế giới ưu tư về sự sống còn của GHPGVNTN nói chung và GHPGVNTN Quê Nhà nói riêng, mà người phụ trách là một người rất đặc biệt, đó là Chị Ỷ Lan, đệ tử quy y Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với Pháp Danh Hồng Chi. Chị là người Anh, tên thật Penelope Faulkner chưa hề đặt chân lên Đất Việt nhưng : “Ỷ Lan đến với chúng ta bằng tấm lòng ưu ái trọn vẹn . Như làn nắng trong lành vào buổi sáng nguyên sơ. Dường như qua con người ấy, chúng ta bỗng gặp lại quê hương mình, tìm lại chính mình trên lằn ranh chia rẽ vì chính kiến và tranh chấp” (trích Gọi Thầm Giữa Paris của Thi Vũ trang 411 do Quê Mẹ tái bản 2015)

2/. THỰC THI TỪ BI TÂM CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI :

Bắt tay vào chức danh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VHĐ/GHPGVNTN từ đầu năm 2014 với hai bàn tay trắng vì Tăng Đoàn Dị Giáo tước đoạt cả cơ sở lẫn ngân sách của Tổng Vụ. Lại gặp lúc Quê Nhà chịu nhiều thiên tai, bão lũ, Hòa thượng Thích Nguyên Lý đã tích cực vận động những tấm lòng vàng, kêu gọi từ bi tâm của mọi người. Với sự tích cực đó, ngoài việc đấu tranh với chính quyền để tổ chức cho được những chuyến cứu trợ trên Toàn Quốc, đem niềm vui trực tiếp đến những mãnh đời bất hạnh. Cuộc vận động có khi lên tới cả 2, 3 tỷ đồng và các đoàn cứu trợ đã có mặt tại Cao Bằng, Lạng Sơn, đến Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tỉnh, rồi đến miền Cao Nguyên xa xôi hẻo lánh, lại về Miền Nam Trung Bộ giữa bão táp, lũ lụt hoành hành đến nỗi Ngài đã kiệt sức, nhập viện một thời gian.

Những cuộc cứu trợ ấy đã được Ngài tường trình cụ thể lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng, Chư Tôn Giáo Phẩm và Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước qua Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế nên không cần nhắc lại.

Hôm nay, Ngài xin thay mặt Tổng Vụ Từ Thiện gởi lời tán thán công đức đến những tấm lòng vàng đã làm nên những cuộc cứu trợ vô cùng ý nghĩa của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, dù Chính Quyền vẫn luôn xem Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp, nhưng các cuộc cứu trợ nầy đã góp phần chứng minh tính Hợp Pháp của Giáo Hội chúng ta :

Tổng Thu :

VNĐ : 3.138.564.160 (ba tỷ,một trăm ba mươi tám triệu,năm trăm sáu mươi bốn ngàn, một trăm sáu chục đồng)

USD : 37,288 (ba mươi bảy ngàn, hai trăm tám mươi tám đô Mỹ)

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
THÍCH NGUYÊN LÝ
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hoá Đạo

 

3/. TỔNG VỤ THANH NIÊN VIỆN HOÁ ĐẠO KIỆN TOÀN NHÂN SỰ MỘT SỐ BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI CÁC TỈNH, THÀNH :

Nhân việc kiện toàn và bổ sung nhân sự các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN), Tổng vụ Thanh niên Viện Hoá Đạo đã ra 5 Quyết định chỉ định danh sách 37 nhân sự vào Ban Hướng Dẫn tại các tỉnh Quảng Trị, Đắc Lắc, Quảng Đức / Saigon và Khánh Hoà

Phật Lịch 2561 Tu Viện Long Quang
ngày 11 tháng 4 năm 2018
Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo
GHPGVNTN
(đã ký)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU

 

Check Also

Các nhà bảo vệ môi trường và nhân quyền ở Việt Nam đón Ngày Quốc tế Nhân quyền trong tù ngục

PARIS, ngày 10 tháng 12 năm 2023 (VCHR) – Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *