Home / Tin tức / Videos / VIDEO: Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015

VIDEO: Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015

Download PDF

 

Xin mời xem phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu, Ramon Tremosa I Bacells và Bà Therese Jebsen, Sáng hội Rafto Na Uy

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 1 :

 

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 2 :

 

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 3 :

 

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 4 :

 

 

Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015 – số 5 :

Check Also

Phỏng vấn tác giả Thi Vũ Võ Văn Ái về 2 cuốn sách mới xuất bản

Tác giả Thi Vũ Võ Văn Ái nói về 2 cuốn sách do Nhà Xuất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *