Home / Tài liệu / Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Download PDF
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon


Phật lịch 2553
Số : 41/VHĐ/VT
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO

– Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được Ðại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973 tu chính.
– Chiếu Biên bản Đại Hội bất thường và thu hẹp tại Tu Viện Nguyên Thiều các ngày 28, 29, 30 và 01/10/2003, bổ sung và kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện.
– Chiếu Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT của Đức Đệ Tứ Tăng Thống ban hành ngày 08.9.2007 và Thông Bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 09/VHĐ/TB/VT ngày 25.9.2007 của Viện Hóa Đạo.
– Chiếu nhu cầu Phật sự.

Quyết Định

Điều 1 : Nay công cử Thượng tọa Thích Phước Nhơn vào chức vụ Tổng Ủy viên Liên lạc và Đại diện chính thức Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

Điều 2 : Các điều khoản và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3 : Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các Chánh, Phó Tổng thư ký, các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 29 tháng 6 năm 2009
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ
Nơi nhận :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Văn Phòng II Viện Hóa Đạo “ để liên lạc hỗ trợ”
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris “để phổ biến”

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *