Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin UBBVQLNVN / 8.5.2009 : Kính mời Đồng bào Hải ngoại tập họp trước trụ sở LHQ Genève biểu tình đòi hỏi Nhân quyền và Dân chủ cho quê hương, vào lúc Hà Nội phúc trình về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ

8.5.2009 : Kính mời Đồng bào Hải ngoại tập họp trước trụ sở LHQ Genève biểu tình đòi hỏi Nhân quyền và Dân chủ cho quê hương, vào lúc Hà Nội phúc trình về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ

Download PDF

PARIS, ngày 10.4.2009 (QUÊ MẸ) – Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc Biểu tình yêu sách cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009 tại Place des Nations – Công trường LHQ – trước trụ sở LHQ tại Genève, vào lúc Phái đoàn Hà Nội phải phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Điện Quốc Liên về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cùng sự tuân thủ các Công ước LHQ mà Hà Nội đã ký kết, như Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị là một.

Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam kính mời Đồng bào hải ngoại, quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, các Đoàn thể, Đảng phái, Cộng đồng Người Việt Tự do ở hải ngoại cùng kết liên về Genève đòi hỏi và biểu dương ý chí đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ trên quê hương đất Việt, không để cho Phái đoàn Hà Nội tiếp tục dối gạt Hội đồng Nhân quyền LHQ và công luận thế giới như Hà Nội vẫn làm thường năm tại LHQ.

Đặc biệt năm nay, vào lúc 10 giờ sáng ngày 8.5, Phái đoàn Hà Nội phải đến trước Hội đồng Nhân quyền LHQ phúc trình theo thể thức mới gọi là “Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện” (UPR, Universal Perodic Review). Thể thức này bó buộc mỗi 4 năm một lần các quốc gia thành viên LHQ phải phúc trình về tình trạng nhân quyền tại nước mình cùng sự tuân thủ các Công ước LHQ đã ký kết. Sau phúc trình, các quốc gia khác được quyền chất vấn xem hư thực ra sao.

Thay vì thành khẩn tôn trọng nhân quyền, thành khẩn phúc trình những ưu khuyết trước Hội đồng Nhân quyền LHQ để tìm phương thăng tiến nhân quyền, dân chủ và tuân thủ thi hành các Công ước LHQ ký kết, thì Nhà cầm quyền Hà Nội làm ngược lại. Trong nước thì đàn áp nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, triệt tiêu tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do lập hội, v.v… Ngoài nước thì dối gạt công luận thế giới để xin ngoại viện cho Đảng. Bản Phúc trình của Hà Nội được Trang nhà LHQ đăng tải cho thấy sự lường gạt quốc tế mà người đọc chỉ thấy sự KHOE MẼ, PHÔ TRƯƠNG VỀ NHÂN QUYỀN nhưng CHẲNG THẤY NHÂN QUYỀN THỰC TẾ Ở ĐÂU :

– Hà Nội thông báo đã tham khảo các tổ chức dân sự, tổ chức Phi chính phủ để hoàn thành Phúc trình – nhưng tất cả cái gọi là tổ chức dân sự và tổ chức Phi chính phủ đều là những thiết chế công cụ nằm trong tổ chức ngoại vi của Đảng là Mặt trận Tổ quốc !

– Hà Nội công nhận chênh lệch giàu nghèo là hố ngăn rất lớn trong các tầng lớp nhân dân trong nước – nhưng đổ thừa cho hậu quả 30 năm chiến tranh !

– Hà Nội tự nhận là nhà nước Pháp quyền tôn trọng nhân quyền, luật pháp – nhưng những đấu sĩ cho nhân quyền, dân chủ, thợ thuyền, dân oan… trong nước hằng ngày phải đối diện với công an sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm, nhân dân bị kìm kẹp qua ba cơ chế Công an khu vực – Hộ khẩu – Lý lịch !

– Hà Nội khoe khoang sự tiến bộ trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển Hệ thống Luật pháp (Strategy on Development of the Legal System) – nhưng lại chỉ đẻ ra các “đạo luật gian ác” để dập tắt mọi sự phản kháng hay bất đồng chính kiến, như đạo luật về “an ninh quốc gia”, nghị định 38 cấm biểu tình, chỉ thị chống đình công (những ai đình công phải trả 3 tháng lương cho chủ …), Pháp lệnh số 44 quản chế tại gia người công dân hoặc đưa vào nhà thương điên mà không thông qua sự xét xử tại tòa án, Thông tư 07/2008/TT-BTTT hạn chế Internet và việc thiết lập Blog, v.v… !

– Hà Nội khoe khoang ký kết tất cả các Công ước nhân quyền LHQ – nhưng ký kết tham gia thì có nhưng thi hành và tuân thủ thì không !

– Hà Nội kê một loạt các luật pháp về tôn trọng Báo chí, về Pháp lệnh tôn giáo, v.v… – nhưng chỉ là những luật pháp “giấy” không thực hiện trong đời thường, nơi mọi tự do cơ bản đều vắng bóng !

– Hà Nội đề cao sự tôn trọng tôn giáo qua việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak LHQ ở Hà Nội năm 2008 – nhưng lại đàn áp khốc liệt các Trưởng tử của Phật là hàng giáo phẩm và 21 Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và hành động sát nhân tiêu biểu là quản chế đến chết Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại Bệnh viện Quy Nhơn tháng 7.2008 và quản chế Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon, không cho hoạt động tôn giáo. Song song với việc đàn áp các Giáo hội Hòa Hảo, Cao đài, Tin Lành, cướp đất của Giáo hội Công giáo.

– Hà Nội khoe khoang quyền bình đẳng Phụ nữ – nhưng lại công khai đường dây bán dâm và buôn bán phụ nữ qua các nước láng giềng, chưa kể nạn phá thai tại Việt Nam cao nhất thế giới !

– Hà Nội tuyên bố quyết tâm giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế – nhưng không ổn định lòng dân và nhân quyền, lại trắng trợn dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, mọi phê bình xây dựng !

– Hà Nội hứa sẽ mời các Báo cáo viên LHQ đến Việt Nam “nghiên cứu vấn đề Luơng thực” – nhưng không hề nhắc tới việc mời các Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do ngôn luận, Tự do tôn giáo, đặc nhiệm Bảo vệ những người đấu tranh cho Nhân quyền. Sau chuyến viếng thăm điều tra tôn giáo tại Việt Nam của Giáo sư Abdelfattah Amor năm 1998, Hà Nội công khai tuyên bố sẽ không cho ai đến Việt Nam điều tra nhân quyền !

– Hà Nội vẫn tiếp tục đề cao qua bản Phúc trình luận điểm lạc hậu và phản động “Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á” !

Kính thưa Đồng bào Hải ngoại, quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, các Đoàn thể, Đảng phái, Cộng đồng Người Việt Tự do ở hải ngoại,

Đứng trước mưu mô qủy quyệt, dối lừa Hội đồng Nhân quyền LHQ và công luận thế giới như thế, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam kính mời quý liệt vị tham gia đông đảo cuộc Biểu tình yêu sách cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009 tại Place des Nations – Công trường LHQ – trước trụ sở LHQ tại Genève.

Trong nước dưới chế độ Công an trị, toàn dân không thể tự do biểu tình nói lên ngưỡng vọng nhân quyền của mình, nên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phát động một Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia.

Nhưng ở nước ngoài, Người Việt Tị nạn có đủ mọi quyền tự do cơ bản để nói thay cho đồng bào trong nước. Kính xin Đồng bào khắp năm châu, đặc biệt đồng bào tại Châu Âu hy sinh chút thời gian đông đảo về tham dự cuộc BIỀU TÌNH CHO NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VIỆT NAM vào lúc :

9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8.5.2009
tại Place des Nations / Công trường LHQ thành phố Genève

để biểu dương khí thế uy dũng của Con dân Nước Việt trước chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam.

Mọi liên hệ, hỗ trợ, hỏi thăm tin tức, kính xin liên lạc về :

Quê Mẹ / Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
B.P. 60063
94472 Boissy Saint Léger – France
Tel : Paris +331 45 98 30 85 – Fax Paris +331 45 98 32 61
E-mail : queme@free.fr

Ngày 23.3 vừa qua Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam đã tố cáo những vi phạm nhân quyền của Hà Nội trước Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève. Ủy ban tiếp tục vận động tại Genève từ đây cho đến tháng 5 để các quốc gia thành viên LHQ nắm vững hồ sơ Nhân quyền Việt Nam. Nhưng sự biểu dương của Người Việt Hải ngoại tại cuộc Biểu tình hôm 8.5 sẽ là Tiếng Nói cất cao của 86 triệu đồng bào trong nước.

Hẹn nhau mồng 8 tháng 5
Nhân quyền mở mặt Trăm năm một lần !

Check Also

Việt Nam: Tiết lộ những cuộc đàn áp biểu tình ôn hòa

Trong một bản phúc trình mới được công bố hôm nay, FIDH và Ủy ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *