Home / Chưa được phân loại / Cáo phó của Viện Hoá Đạo về Hoà thượng Tân viên tịch Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Viện Hoá Đạo và Báo trình Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam đầu Hè 2018 – Pl. 2562

Cáo phó của Viện Hoá Đạo về Hoà thượng Tân viên tịch Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Viện Hoá Đạo và Báo trình Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam đầu Hè 2018 – Pl. 2562

Download PDF

 

PARIS, ngày 7 tháng 7 năm 2018 (PTTPGQT) — Theo khấp báo của Viện Hoá Đạo cho biết Hoà thượng Tân viên tịch Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), sau thời gian lâm trọng bệnh đã thâu thần thị tịch vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm Mậu Tuất, Phật Lịch 2562, tức ngày 05 tháng 7 năm 2018 tại trú xứ Chùa Long Thọ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên Lạc Phật giáo Quốc tế vô cùng thương tiếc Hoà thượng đã ra đi vào lúc Giáo hội lâm pháp nạn, nội ma ngoại chướng hoành hành, và Phật Pháp cần bậc lương đống xiển dương đắc lực.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên Lạc Phật giáo Quốc tế thành kính gửi lời phân ưu đến Viện Hoá Đạo cùng Môn đồ Pháp quyến. Nguyện cầu Giác linh Hoà thượng cao đăng Phật quốc.

Nguyên Thái Võ Văn Ái
Hồng Chi Ỷ Lan.

Sau đây là bản Cáo Phó của Viện Hoá Đạo, cùng bản Báo trình Sinh hoạt Gia Đình Phật tử (GĐPT) mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ trong nước gửi ra để phổ biến.

 

Phật lịch 2562                                                                                      Số 16.18/VHĐ/VT

CÁO PHÓ
—————–

VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Thành kính thượng trình: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Kính trình:
Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
HT Chủ Tịch HĐĐH / GHPGVNTN/HN Hoa Kỳ

Kính gởi :
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước

Kính quá:
GS Giám Đốc PTTPGQT
NS Giám Đốc PLLPGQT
kính tri tường và kính xin phổ biến

o0o

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư Liệt Vị

HÒA THƯỢNG THÍCH CHÁNH NIỆM
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, Ngài đã thâu thần thị tịch vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm Mậu Tuất, Phật Lịch 2562 tức là ngày 05 tháng 7 năm 2018 tại trú xứ Chùa Long Thọ, Tỉnh Đồng Nai.

Lễ nhập kim quang sẽ cử hành vào lúc 13 giờ ngày 23 tháng 5 năm Mậu Tuất tức là ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Lễ phụng tống kim quang nhập tháp sẽ cử hành vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 5 năm Mậu Tuất tức là ngày 09 tháng 7 năm 2018.

——————-

Viện Hóa Đạo thành kính khấp báo đến Chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật tử các giới tùy nghi phúng viếng, trợ tang nhằm tưởng niệm một bậc Cao Tăng đã hết lòng phụng sự lý tưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến hơi thở cuối cùng.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

PL 2562, Tu Viện Long Quang
Ngày 23 tháng 5 năm Mậu Tuất (06.07.2018)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỲ KHEO THÍCH THANH QUANG
(đã ấn ký)

Thành kính trình Hòa Thượng Thích Viên Minh, Trú Trì Chùa Long Thọ, kính tường – Ty Kheo Thích Thanh Quang

*******

Hình lưu niệm Lễ thọ Cấp Tập Gia Đình Phật tử tại Tu viện Long Quang, Huế
Hình lưu niệm Lễ thọ Cấp Tập Gia Đình Phật tử tại Tu viện Long Quang, Huế

 

XIN XEM TIẾP CÁC HÌNH SINH HOẠT Ở CUỐI BÀN BÁO TRÌNH

 

Phật lịch 2562                                                                                       Số 15.18/VHĐ/VTR

BÁO TRÌNH SINH HOẠT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
ĐẦU HÈ 2018 – PL 2562

PHẦN I

 

Kính gởi: GS Giám Đốc PTT PGQT
NS Giám Đốc PLL PGQT

Văn Phòng Viện Hóa Đạo vừa nhận được Bản Báo Trình Sinh Hoạt của GĐPTVN Phần I do Vụ Trưởng GĐPTV đệ trình.

VP/VHĐ kính chuyển đến PTTPGQT và PLLPGQT kính tri tường và kính phổ biến.

TV Long Quang 29.6.2018
VP/VHĐ

——————————

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI – TRÍ – DŨNG

VP : Tu Viện Long Quang, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
————————————————————————————-
PL 2562                                                                            Số 09.18/GĐPT/VT

 

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
———-

 

Thành kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN
Kính trình – Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ kiêm
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng LưỡngViện
– Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTN-HN/HK

Kính gởi: VP/VHĐ kính trình và kính xin chuyển đến:
GS Giám Đốc PTTPGQT- NS Giám Đốc PLLPGQT
kính tri tường và kính xin phổ biến

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Liệt Vị

Thâm nhập yếu chỉ Pháp Môn Vô Tận Đăng qua Thông Điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống GHPGVNTN do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến ngày 14.5.2018 (08.4.năm Mậu Tuất). Ngoài những sinh hoạt truyền thống theo kế hoạch hằng năm, Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã tích cực thực hiện các sinh hoạt đặc trưng sau mùa Phật Đản PL 2562 để báo đáp ân đức của Như Lai, ân đức Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Thánh Tử Đạo, ân đức GHPGVNTN cũng như thực hiện lời dạy vô úy của Đức Tăng Thống với các Phật sự sau đây:

1/. KHAI KHÓA TRI HUYỀN TRANG II:

Thực hiện lời giao kết thực hiện Trại Huyền Trang II của 4 Miền phía Nam: Quảng Đức, Khánh Hòa, Khuông Việt và Liễu Quán trước linh đài Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt tại Tu Viện Long Quang nhân ngày húy nhật của Ngài 07 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018, Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã ra Quyết Định chuẩn y thành phần Ban Quản Trại Huyền Trang II như sau:

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI TRÍ DŨNG
——————————————————————————————
PL 2561                                                                          Số 06.18/BHD/TR.Ư

 

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN QUẢN TRẠI HUYỀN TRANG II
(LIÊN MIỀN: LIỄU QUÁN, KHUÔNG VIỆT, KHÁNH HÒA, QUẢNG ĐỨC)
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
PHẬT LỊCH 2562 – 2018

—————

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Căn cứ Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008 tại Sài Gòn.

– Căn cứ Biên Bản Họp Trại Huynh Trưởng HUYỀN TRANG II (Liên Miền trực thuộc BHD/TR.Ư/GĐPTVN) ngày 25 tháng 3 năm 2018 tại Chùa Linh Phong, Nha Trang dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa/VHĐ/GHPGVNTN và Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Đức Lê Văn Thạnh, Ủy Viên Nội Vụ BHD/TR.Ư/GĐPTVN Chủ Tọa.

– Căn cứ nhu cầu Sinh Hoạt và Huấn Luyện của các đơn vị dẫn thượng.

NAY QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I:

– Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa   V              H          VHĐ/GHPGVNTN cố vấn chỉ đạo Trại Huyền Trang II/GĐPTVN.

– Công cử thành phần Ban Quản Trại như sau:

Trại Trưởng  : Huynh Trưởng Cấp Dũng – Nguyên Đức  – Lê Văn Thạnh

Trại Phó        : Huynh Trưởng Cấp Tấn   – Nguyên Đồng – Trần Văn Y

Trại Phó        : Huynh Trưởng Cấp Tấn   – Nguyên Thủy – Tống Thị Kiều Thu

Thư Ký &

Thủ Quỹ Trại: Huynh Trưởng Cấp Tấn – Thiện Thảo – Phạm Thị Hồng Thu

Kỷ Luật Trại : Huynh Trưởng Cấp Tấn – Tâm Đăng   – Lê Xuân Quảng

Biên Tập Nhật Ký Trại:

Huynh Trưởng Cấp Tấn – Tâm Siêu    – Lý Đình Soạn

Trưởng Khối Giảng Huấn:

Huynh Trưởng Cấp Tấn – Quảng Biện – Hàn Bửu Chương.

 

ĐIỀU II:

Ban Quản Trại Huyền Trang II, có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện, đôn đốc theo dõi tiến trình Tu Học của Huynh Trưởng Trại Sinh. Vì hoàn cảnh khó khăn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Gia Đình Phật Tử Việt Nam trước Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay, nên có thể linh động nhưng không rời nguyên tắc, tuyệt đối theo đúng tinh thần Biên Bản buổi họp ngày 25.3.2018 đã được Ban Hướng Dẫn Trung Ương duyệt y.

ĐIỀU III:

Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn tất trại.

ĐIỀU IV:

– Các Phó Trưởng Ban và thành viên BHD Trung Ương, Đại Diện BHD/TR.Ư tại các Miền, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành chiếu Quyết Định nầy để hổ trợ Ban Quản Trại hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Huyền Trang II Liên Miền viên mãn.

– Các thành viên Ban Quản Trại Huyền Trang II có tên dẫn thượng nghiêm chỉnh thi hành Quyết Định nầy.

Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang ngày 26 tháng 3 năm 2018

VỤ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TR/Ư
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
(đã ấn ký)

Bản sao:
Kính trình VP/VHĐ, kính chuyển trình lên các cấp lãnh đạo GHPGVNTN

_________________________

 

Sau 3 tháng chuẩn bị, chiêu sinh, soạn thảo kế hoạch huấn luyện, Ban Quản Trại đã đi đến quyết định:

– Chương trình tu học theo tinh thần hàm thụ là chính, các địa phương tùy nghi tổ chức hội thảo theo nhóm dưới sự kiểm soát của Ban Hướng Dẫn địa phương.

– Mỗi trại sinh được Ban Hướng Dẫn sở tại chỉ định một Huynh Trưởng Bảo Huynh để hướng dẫn các đề tài tu học theo đúng Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN.

-Sau khi thực hiện xong đề tài tu học, Huynh Trưởng Bảo Huynh xác nhận, Ban Hướng Dẫn địa phương phê duyệt và gởi về Ban Quản Trại đúc kết.

– Trại sinh chỉ tập trung trong lễ Khai Mạc và Bế Mạc, sau Bế Mạc sẽ có kế hoạch riêng.

– Ban Quản Trại sẽ phân công các thành viên kết hợp với các Ban Hướng Dẫn địa phương thường xuyên thăm viếng, đôn đốc và kiểm tra quá trình tu học của Huynh Trưởng Trại Sinh.

LỄ KHAI MẠC TRẠI

Theo đúng kế hoạch đã ấn định, lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang II đã được thực hiện như sau:

Sáng Chủ Nhật 24/6/2018 (11/5 al Mậu Tuất) các Huynh Trưởng Đại Diện Miền, Đại Diện Ban Hướng Dẫn tại các địa phương và các Huynh Trưởng Trại Sinh vân tập tại Chùa Linh Phong, Nha Trang. Đây là những ngày sôi động do các cuộc biểu tình ôn hòa biểu tỏ thái độ của người dân trước quyết định của nhà nước Việt Nam cho thuê 3 Đặc Khu Kinh Tế trong 99 năm, cho nên việc đi lại của các Huynh Trưởng rất khó khăn do đó các Tỉnh chỉ gửi Đại Diện Trại Sinh về tham dự, gồm có:

– HT Nguyên Dẫn Lê Văn Lợi sinh năm 1948 đại diện Trại Sinh Tỉnh Bình Phước

– HT Tâm Tuệ Minh Lê Vương Quốc Cường sn 1981 đại diện Trại Sinh Tỉnh Bình Thuận

– HT Thiện Hà Lương Thị Mỹ Hằng  sinh năm 1984  đại diện Trại Sinh tỉnh Khánh Hòa

– HT Nhuận Nguyên Nguyễn Thị Lệ Thủy sinh năm 1960 đại diện Trại Sinh tỉnh DakLak

– HT Nhuận Tường  Phạm Danh  sinh năm 1972 đại diện Trại Sinh Tỉnh DakLak

– HT Nguyên Chơn Nguyễn văn Tuấn  sinh năm 1967 đại diện Trại Sinh tỉnh Daklak

– HT Quảng Phước Lê Nhất Thịnh sinh năm 1973 đại diện Trại Sinh tỉnh Đồng Nai

Vì hoàn cảnh nghiệt ngã của GHPGVNTN nên số lượng đại diện Trại sinh tuy khiêm tốn, nhưng lễ Khai Mạc vẫn diễn ra theo đúng quy cách của một trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II đào tạo Liên Đoàn Trưởng GĐPTVN như sau:

8h. Ổn định vị trí.

      Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN,    C   Chứng Minh Đạo Sư quang lâm hội trường.

      Niệm danh hiệu Bổn Sư (3 lần)

      Nghi thức GĐPTVN (cử bài ca Sen Trắng)

      Tuyên đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại HT II của BHDTƯ

      Cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh trao Quyết Định cho anh Trại Trưởng

     Anh Trại Trưởng Lê văn Thạnh đọc diễn văn khai mạc.

     Công bố danh sách trại sinh tham gia trại.

     HTr Quảng Biện thay mặt Ban Giảng Huấn thông báo chương trình học của Trại Huyền      r   Trang II

     Htr Trại Trưởng Lê văn Thạnh đọc Huấn Từ của BHDTƯ

    Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh.

    Hòa Thượng Thích Chí Viên ân cần dặn dò, sách tấn các trại sinh và cả Ban Quản Trại.

    Đại Diện Trại Sinh phát biểu lời cảm tạ

    Huynh Trưởng Lý đình Soạn thay mặt tổ Kỷ Yếu Huyền Trang II có đôi lời với các trại sinh

    Hồi hướng công đức và bế mc.

    Trại sinh họp mặt tâm tình, lưu niệm, giao ước quyết tâm tu học, tổ chức thăm viếng nhau  đ  để sách tấn nhau hoàn thành chương trình trại.  

    Huynh Trưởng Quảng Biện Hàn Bửu Chương, tường trình lên Hòa Thượng Chứng Minh              u  quá trình tổ chức và sinh hoạt Trại Huyền Trang II, Ban Quản Trại tiếp tục chiêu sinh để     c có nguồn nhân lực kế thừa.

 

2/. LỄ TH CẤP TẤN VÀ CẤP TP TI KHÁNH HÒA NHA TRANG:

Trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị nhân ngày khai khóa Huyền Trang II cũng là một ngày họp mặt hiếm có, các Huynh Trưởng Lê Văn Thạnh, Ủy Viên Nội Vụ BHD/TR.Ư, Huynh Trưởng Nguyễn Đình Thịnh, Đại Diện Miền Khuông Việt, Huynh Trưởng Đỗ Văn Hửu, Đại Diện Miền Liểu Quán, Huynh Trưởng Trần văn Y, Đại Diện Miền Khánh Hòa, Huynh Trưởng Lý Đình Soạn, thay mặt HT Đổ Văn Hồi, Đại Diện Miền Quảng Đức đã cử Huynh Trưởng Quảng Biện Hàn Bửu Chương tác bạch lên Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa VHĐ, cung thỉnh Ngài chứng minh cho Lễ Thọ Cấp của các Huynh Trưởng Liên Miền, vì hoàn cảnh khó khăn riêng mà không tham dự các Lễ Thọ Cấp tập trung được. Ngài đã hoan hỷ chấp nhận, buổi lễ được báo trình nguyên văn  như sau:

LỄ THỌ CẤP TẤN

Tối ngày 23/6/2018 (10.5.âm lịch MT) trong niềm vui hội ngộ trước Lễ Khai Khóa Huyền Trang, tất cả Quý Huynh Trưởng Đại Diện, Ban Quản Trại cùng Trại Sinh ở lại Chùa Linh Phong để tham dự Lễ Thọ Cấp đặc biệt cho các Huynh Trưởng Liên Miền.

Vào lúc 21g tại chùa Linh Phong,Tp Nha Trang, Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa VHĐ quang lâm chánh điện, chứng minh Lễ Thọ Cấp đặc biệt do huynh Trưởng Lê Văn Thạnh, Ủy Viên Nội Vụ BHD/TR.Ư/GĐPTVN chủ trì.

Cùng tham dự buổi lễ có các ban viên BHD Khánh Hòa như anh Hữu, chị Kiều Thu, Hồng Thu…Huynh Trưởng Cấp Dũng Lê Văn Lễ, phụ tá Ủy Viên Nội Vụ BHD/TR.Ư, H.Trưởng Cấp Dũng Nguyễn đình Thịnh, đại diện miền Khuông Việt từ Đức Trọng, Lâm Đồng cũng về dự lễ, anh Soạn từ miền Quảng Đức cũng có mặt.

HTr Cấp Dũng Lê văn Lễ vừa mới hồi phục cơn tai biến mạch máu não dẫn chương trình với giọng nói còn bị ảnh hưởng hơi khó khăn làm tất cả anh em đều rất xúc động. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm đúng trình tự của lễ thọ cấp Tấn. Ngoài 2 Huynh Trưởng tân thăng năm 2018 là Quảng Biện Hàn Bửu Chương và Thiện Thảo Phạm Thị Hồng Thu còn có HTr Tâm Đăng Lê Xuân Quảng đã có quyết định cấp Tấn từ năm 2013 nhưng chưa có điều kiện thọ cấp; đợt này cũng xin được làm lễ thọ cấp dù đã nhận Quyết Định 5 năm qua.

Trong buổi lễ Thọ Cấp nầy Ban Hướng Dẫn GĐPT ĐakLak cũng thỉnh cầu Hòa Thượng chứng minh cho Huynh Trưởng Cấp Tập Nguyễn Thị Lệ Thủy, một Huynh Trưởng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không rời lý tưởng GĐPTVN thuộc GHPGVNTN.

Hòa thượng Thích Chí Viên chứng minh buổi lễ đầy từ hòa, thân thiết nhưng cũng rất nghiêm trang. Sau khi Huynh Trưởng Lê văn Thạnh trao Quyết Định cho các Huynh Trưởng, Thầy ân cần gắn cấp hiệu cho từng người; chăm chú nghe, gật đầu khi các Huynh Trưởng đọc lời phát nguyện, rồi ôn tồn ban Đạo Từ sách tấn cho mọi người.

Huynh Trưởng Lê văn Thạnh đọc diễn từ bế mạc buổi lễ lúc 22h đêm trong niềm vui của tất cả mọi người. Niềm vui hội ngộ Thầy trò, anh em có dịp gặp mặt nhau trong hoàn cảnh luân hiểm của GHPGVNTN nên cùng nhau tâm sự đến quá 23h khuya mọi người mới chia tay đi ngủ để còn lo việc cho ngày mai./.

PL 2562. Tu Viện Long Quang ngày 29 tháng 6 năm 2018
Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
(đã ấn ký)

 

PHẦN II
________________

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP : Tu Viện Long Quang, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
——————————————————————————————-
PL 2562                                                                              Số 10.18/GĐPT/VT

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
______

 

Thành kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN
Kính trình – Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ kiêm
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng LưỡngViện
– Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK
Kính gởi: VP/VHĐ kính trình và kính xin chuyển đến:
GS Giám Đốc PTTPGQT- NS Giám Đốc PLLPGQT
kính tri tường và kính xin phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Liệt Vị

Cùng với các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Phía Nam như Miền Liễu Quán, Miền Khánh Hòa, Miền Khuông Việt, Miền Quảng Đức… các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử phía Bắc như Thừa Thiên, Quảng Trị cũng đã thực hiện các sinh hoạt sau Đại Lễ Phật Đản PL 2562 nhằm dâng lên Chư Đại Tăng nhân mùa An Cư Kiết Hạ, dâng lên Đức Tăng Thống và Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đòng Lưỡng Viện GHPGVNTN trong tinh thần thâm nhập ánh sáng Pháp Môn Vô Tận Đăng qua Thông Điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống ban hành, do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến ngày  14.5.2018 (08.4.năm Mậu Tuất)như sau:

1/. BÁO TRÌNH CHUNG:

Căn cứ Thư Trình của số 31/BHD/TT/TR.B ngày 28.6.2018 của Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã đúc kết từ đầu năm 2018 cho đến hôm nay có các khóa Tu Học và Huấn Luyện tại các địa phương với kết quả như sau:

NGÀNH OANH: đã trúng cách và đã được cấp chứng chỉ:
Mở Mắt            : 21 em
Cánh Mềm       : 16 em
Chân Cứng        : 41 em
Tung Bay          : 8 em

            NGÀNH THIẾU: đã trúng cách và đã được cấp chứng chỉ:
Hướng Thiện      : 6 em
Sơ Thiện             : 31 em
Trung Thiện        : 9 em
Chánh Thiện       : 6 em

Tổng cọng có 138 đoàn sinh đã vượt qua các cấp huấn luyện của Ngành Oanh và Ngành Thiếu trong Đại Gia Đình Áo Lam.

1/. LỄ TH CẤP TP TI TU VIN LONG QUANG:

Cũng căn cứ Thư Trình dẫn thượng, các Huynh Trưởng có tên sau đây:

1/.     Nguyễn Tôn Hướng        pháp danh Quảng Thiện       sn 1991   đv Phú Vang
2/.     Lê Duy Hạnh                   pháp danh Quảng Nguyện    sn 1990   đv Phú Vang
3/.     Trương Văn Ly                pháp danh Quảng Hỷ            sn 1990   đv Phú Vang
4/.     Trần Thế Quốc Phương  pháp danh Quảng Từ             sn 1995   đv Phú Vang
5/.     Nguyễn Văn Hưng          pháp danh Tâm Hiếu             sn 1991   đv Phú Vang
6/.     Hồ Thị Mỹ Nghĩa            pháp danh Tâm Giải              sn 1992   đv Phú Vang
7/.     Lê Thị Tố Nguyên           pháp danh Quảng Niệm        sn 1995   đv Phú Vang
8/.     Trần Thị Mỹ Lệ               pháp danh Quảng Hảo          sn 1994   đv Phú Vang
9/.     Văn Thị Long                  pháp danh Nguyên Phương  sn 1963   đv An Bằng
10/.   Lê Thị Bông                     pháp danh Nguyên Vượng    sn 1990   đv An Bằng
11/.   Lê Thanh Minh               pháp danh Nguyên Mẫn       sn 1970   đv An Bằng
12/.   Văn Thị Chi                     pháp danh Nhuận Lưu          sn 1974   đv An Bằng
13/.   Trương Phấn                    pháp danh Nguyên Nhã        sn 1970   đv An Bằng
14/.   Trương Công Xá              pháp danh Quảng Hỷ            sn 1972   đv An Bằng
15/.   Nguyễn Văn Thành        pháp danh Quảng Tịnh         sn 1979   đv An Bằng
16/.   Lê Văn Rin                       pháp danh Quảng Thành      sn 1984   đv Xuân An
17/.   Lê Văn Nam                     pháp danh Tâm Định             sn 1991   đv Xuân An
18/.   Lê Thị Kim Vui               pháp danh Tâm Thiện           sn 1989   đv Xuân An
19/.   Lê Viết Mạnh                  pháp danh Quảng Hỷ            sn 1984   đv Vân Quật Thượng
20/.   Trương Xuân Lộc            pháp danh Quảng Bảo           sn 1990   đv Vân Quật Thượng

 ////////

Đây là những Huynh Trưởng trẻ được đào tạo qua Trại A Dục năm 2016 – PL 2560.

Sau 2 năm thử thách theo Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã ban hành Quyết Định số 20/BHD/TT nhân ngày Phật Đản PL 2562 xếp các em vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tập.

Hôm nay các em vinh dự được nhận Chứng Chỉ Trúng Cách Chính Thức Trại A Dục đồng thời làm Lễ Thọ Cấp Tập tại VP Viện Hóa Đạo, Tu Viện Long Quang, Huế.

Lễ Thọ Cấp đã được tổ chức với trình tự như sau:

– 06g ngày 14 tháng 5.âm lịch Mậu Tuất –  2018 (27.6.2018) tất cả thành viên Ban Hướng Dẫn, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, và các Huynh Trưởng Thọ Cấp vân tập tại Chánh Điện.

– Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo, Trú Trì Tu

Viện Long Quang Chứng Minh Lễ Thọ Cấp

– Lễ Dâng Hương Bạch Phật và Nghi Thức Gia Đình Phật Tử.

– Lời tác bạch của Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.

– Ủy Viên Nội Vụ GĐPT Thừa Thiên Nguyễn Văn Đê tuyên đọc Quyết Định Xếp Cấp

– Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên trao Chứng Chỉ A Dục

và Quyết Định Cấp Tập cho Huynh Trưởng tân thăng

– Hòa Thượng Chứng Minh truyền ánh sáng Vô Tận Đăng.

– Đồng tụng Bài Tựa Lăng Nghiêm

– Huynh Trưởng Cấp Tập tân thăng dâng lời Phát Nguyện:

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Ngưỡng Bạch Đức Thế Tôn

Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2018, tức là ngày 14  tháng 5 năm Mậu Tuất, Phật Lịch 2562.

Trước Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Long Quang nơi đặt Văn Phòng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Dưới ánh sáng Vô Tận Đăng do Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư trao truyền.

Chúng con, toàn thể Huynh Trưởng  A Dục 2016, qua 2 năm thử thách nay được xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tập xin đồng tâm phát nguyện:

1/. Nguyện Chánh Tín và phụng sự Tam Bảo, vâng giữ Giới Pháp mà con đã được lãnh thọ trong quá trình tu học của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

2/. Nguyện là một Phật Tử trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội truyền thừa của Chư Lịch Đại Tổ Sư qua 2000 năm lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Nguyện hy hiến thân mình để bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc trước Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay.

3/. Nguyện là một Huynh Trưởng trung thành với Lý Tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thực hiện sứ mệnh cao cả của Người Áo Lam để phát huy Tổ Chức, phục vụ đàn em yêu thương với tư cách là một Huynh Trưởng Cấp Tập mà con vừa được Chư Tăng và các Anh Chị Huynh Trưởng Tiền Bối cùng Ban Quản Trại trao truyền trước ngôi Tam Bảo

Ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn tác đại chứng minh
Ngưỡng nguyện Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư lân mẫn ấn chứng
Ngưỡng mong Chư Huynh Trưởng Tiền Bối, Ban Hướng Đẫn GĐPT
chứng tri

– Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Ban Đạo Từ chấp nhận lời phát nguyện của các Huynh Trưởng Cấp Tập tân thăng.

– Huynh Trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT/TT ban Huấn Từ.

– Lời cảm tạ của đại diện 20 Huynh Trưởng Tân Cấp Tập.

-Tam Tự Quy, Hồi Hướng và kết thúc buổi lễ trong niềm hân hoan của Huynh Trưởng hiện diện.

-Đồng thời các Huynh Trưởng hiện diện đều tham dự Lễ Quá Đường cùng Chư Tăng và Đại Chúng nhân mùa An Cư Kiết Hạ.

** Trong Lễ Thọ Cấp nầy có một sự kiện hết sức cảm động là Huynh Trưởng Lê Hữu Bắc, thuộc GĐPT Đồng Chơn, được xếp cấp Tấn vào năm 2013, sau đó bị đột quỵ 5 năm. Hôm nay Lê Hữu Bắc quyết tâm vượt qua cơn đau, nhờ Ban Huynh Trưởng Đồng Chơn đưa ra Tu Viện Long Quang làm Lễ Phát Nguyện vì sợ mình chưa biết ra đi ngày nào…đúng là “ Tôi Yêu Màu Lam Với Bao Nhiêu Thành Kính Trong Tâm Hồn ”

 

II/. HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT THỪA THIÊN:

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Liệt Vị

Nói đến Huynh Trưởng Cấp Tấn là nói đến Huynh Trưởng trung niên và lão niên của GĐPTVN.

Huynh Trưởng Cấp Tấn được đào tạo qua các trại Huấn Luận cách đây cũng vài thập kỷ. Vì sinh kế, vì hoàn cảnh mà ít có dịp tập trung hội thảo như Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN ấn định.

Với quyết tâm tu học, rèn luyện, ôn tập những gì mình đã lãnh hội trong quá trình đào tạo thành một Huynh Trưởng cao cấp, Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã chỉ đạo cho Hội Đồng Cấp Tấn thực hiện buổi Hội Thảo hôm nay tại Văn Phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Buổi Hội Thảo dưới sự chủ tọa của Huynh Trưởng Nguyên Trừng Trương Trọng Tháo, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn GĐPT/TT, với 43 Huynh Trưởng Cấp Tấn hiện diện cùng sự tham dự của các Huynh Trưởng thuộc BHD /GĐPT tỉnh Quảng Trị

Huynh Trưởng Tâm Nhơn Nguyễn Văn Liêu được đề của làm Thuyết Trình Viên để phân tích các tiêu đề sau:

A/. DUYÊN KHỞI: Gia Đình Phật Tử Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nào.

B/. NỘI DUNG:

I/. VỀ PHƯƠNG DIỆN NHẬN THỨC: (LÝ):

– Bản Chất Gia Đình Phật Tử Việt Nam

– Tinh Thần Gia Đình Phật Tử Việt Nam

– Mục Đích và Định Hướng cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam

– Phương Pháp Giáo Dục và Quan Niệm Giáo Dục của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

II/. VỀ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC: (SỰ)

– Xác định vị trí và phương thức tổ chức của GĐPTVN

– Căn cứ bộ Kinh nào để thiết kế Huy Hiệu và Cấp Hiệu GĐPTVN

– Căn cứ bộ Kinh nào để thiết lập Châm Ngôn và Khẩu Hiệu GĐPTVN

– Căn cư bộ Kinh nào để thiết lập 5 Điều Luật GĐPTVN

– Tiến trình hoàn thiện Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN

– Quan hệ ngành ngang- ngành dọc

– Điều hành: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

– Học tập: – Các Trại Huấn Luyện

– Tu học thường xuyên (Kiên Trì Định Lực)

– Tu Trì : khuyến khích Huynh Trưởng Thọ Bồ Tát Giới, Thập Thiện Giới.

C/. TỔNG KẾT:

Buổi chiều cùng ngày các Huynh Trưởng Cấp Tấn thảo luận theo địa phương.

Huynh Trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu giúp Thuyết Trình Viên giải trình các vấn đề  mà Huynh Trưởng Cấp Tấn lãnh hội chưa thấu đáo.

Huynh Trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực kết luận buổi Hội Thảo bằng bài phát biểu khái quát “ Chân Dung Người Huynh Trưởng ”.

Tất cả Huynh Trưởng Cấp Tấn, các Huynh Trưởng hiện diện đều hân hoan Dây Thân Ái và chia tay sau khi Hồi Hướng Công Đức.

Phật Lịch 2562, Tu Viện Long Quang
ngày 30 tháng 6 năm 2018
CẨN TRÌNH
VỤ TRƯỞNG GĐPTV
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
(đã ấn ký)

 

HT Thích Chí Viên ban Đạo từ khai Khoá Huyền Trang tại Chùa Linh Phong, Nhatrang
HT Thích Chí Viên ban Đạo từ khai Khoá Huyền Trang tại Chùa Linh Phong, Nhatrang

 

Ba Huynh trưởng Cấp Tấn phát nguyện
Ba Huynh trưởng Cấp Tấn phát nguyện

 

HT Thích Chí Viên trao Cấp Tấn cho các Huynh trưởng
HT Thích Chí Viên trao Cấp Tấn cho các Huynh trưởng

 

Huynh trưởng Hàn Bửu Chương điều khiển chương trình
Huynh trưởng Hàn Bửu Chương điều khiển chương trình

 

Huynh trưởng Nguyễn Văn Đê đọc Quyết Định trúng cách A Dục
Huynh trưởng Nguyễn Văn Đê đọc Quyết Định trúng cách A Dục

 

Các Huynh trưởng nhận Chứng chỉ trúng cách A Dục
Các Huynh trưởng nhận Chứng chỉ trúng cách A Dục

 

Htr Nguyễn Văn Liêu đọc Quyết Định thọ Cấp Tập cho các khoá sinh A Dục tại Tu viện Long Quang, Huế
Htr Nguyễn Văn Liêu đọc Quyết Định thọ Cấp Tập cho các khoá sinh A Dục tại Tu viện Long Quang, Huế

 

Lễ Phát nguyện thọ Cấp Tập, A Dục
Lễ Phát nguyện thọ Cấp Tập, A Dục

 

Thảo luận Nhóm tại Hội thảo Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Thừa Thiên
Thảo luận Nhóm tại Hội thảo Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Thừa Thiên

 

Huynh trưởng Cấp Tấn lễ Phật tại Chánh điện
Huynh trưởng Cấp Tấn lễ Phật tại Chánh điện

 

Huynh trưởng Nguyễn Văn Liêu thuyết trình tại Hội thảo Cấp Tấn
Huynh trưởng Nguyễn Văn Liêu thuyết trình tại Hội thảo Cấp Tấn

 

Ban Chấp hành Hội đồng Cấp Tấn
Ban Chấp hành Hội đồng Cấp Tấn

 

 

 

 

 

 

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *