Home / Tin tức / Chúc mừng năm mới / Chúc mừng năm mới 2024

Chúc mừng năm mới 2024

Download PDF
Cơ sở Quê Mẹ: Hành động cho Dân chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam chân thành cầu chúc Qúy vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các Đoàn thể, Cộng đồng Người Việt Tự do, Đảng phái, quý Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ và Đồng bào các giới cùng quý Cơ quan Truyền thông, Báo chí, Giáp Thìn 2024

This post is also available in: English French

Check Also

Quyền tự do biểu tình ôn hòa vẫn bị đàn áp trầm trọng tại Việt Nam

PARIS, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (VCHR) – Hôm nay, Ủy ban Bảo vệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *