Home / PTTPGQT : Hai Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam – Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế trong nước, Đại diện các Tổ chức, Hội đoàn và Người Việt Tự do Paris ra Tuyên bố hưởng ứng Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia Tháng 5 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

PTTPGQT : Hai Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam – Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế trong nước, Đại diện các Tổ chức, Hội đoàn và Người Việt Tự do Paris ra Tuyên bố hưởng ứng Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia Tháng 5 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Download PDF

 


PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br />
Fax : Paris (1) 45 98 32 61<br />
E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com”><strong>PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ</strong><br />
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo<br />
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất<br />
E-mail : <a href=ubcv.ibib@buddhist.com

 

PARIS, ngày 12.4.2009 (PTTPGQT) – Đà Nẵng, Huế, và Paris lên tiếng hưởng ứng Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhằm chận đứng việc khai thác quặng bô-xít Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng, thông qua ba bản lên tiếng công bố vào các ngày 6, 10, và 11.4.2009.

Ngày 6.4.2009, Thượng tọa Thích Thanh Quang, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng công bố “Bản Hưởng ứng Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo” gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh. Thượng tọa nhận định rằng : “Dân tộc Việt Nam có một chiều dài lịch sử vẻ vang, trải qua hơn bốn nghìn năm văn hiến, đã đánh đuổi biết bao nhiêu cuộc xâm lăng của quân Nguyên, Mông, từ phương Bắc gây hại. Họ đã dùng biển người hầu đè bẹp quân dân ít ỏi chúng ta, nhưng họ đều phải thất bại trước tinh thần anh dũng bất khuất của toàn dân yêu nước. Đồng thời với sự lãnh đạo sáng suốt vì quê cha đất tổ của các triều đại : Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê”. Nhưng ngày nay “Trung quốc đã có những cuộc xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ chúng ta. Trước những triệu chứng nguy cơ mất nước cho nên các giới trí thức, sinh viên, học sinh đã dấy lên phong trào đấu tranh bằng những cuộc biểu tình phản đối kịch liệt nhưng đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam cầm. Như vậy Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc là anh em cho nên việc giữ nước đối với họ không còn cần thiết nữa”.

Nên Thượng tọa Thích Thanh Quang cảnh báo “Trước thảm họa nước mất nhà tan, Ban Đại Diện GHPGVNNT Quảng Nam – Đà Nẵng xin khẩn thiết gởi đến Chư Tôn Đức, Đạo Hữu, Phật Tử trong tỉnh, quý vị Thân Hào Nhân Sĩ, Trí Thức, Sinh Viên, Học Sinh cùng toàn thể đồng bào các giới trong toàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, hầu góp phần vào công cuộc bảo vệ quê cha đất tổ” bằng việc thực hiện cuộc “Biểu tình tại gia trong tháng 5 theo 3 giai đoạn áp dụng cho 3 miền như lời Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vừa kêu gọi :

Giai đọan 1 : từ ngày 1-5 đến ngày 11-5-2009 dành cho miền Bắc.
Giai đoạn 2 : từ ngày 11-5 đến ngày 21-5-2009 dành cho miền Trung.
Giai đoạn 3 : từ ngày 21-5 đến ngày 31-5-2009 dành cho miền Nam”.

Ngày 10.4.2009, thừa ủy nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên – Huế, Thượng tọa Thích Chí Thắng, Phó Ban Đại diện cho công bố “Lời phát biểu phụng hành Lời kêu gọi một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự để chống đối việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài”. Thượng tọa cho biết : “Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã có buổi họp bất thường vào ngày 06/4/2009 tại Văn phòng Giáo Hội, chùa Phước Thành – 360 Phan Chu Trinh – Huế. Sau khi nghe tuyên đọc Lời kêu gọi một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự của Hội Đồng Lưỡng Viện do Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ Xử lý thường vụ Viện tăng thống kiêm Viện trưởng Viện hoá đạo GHPGVNTN, ký ngày 29/3/2009. Toàn Ban đại diện hết sức bức xúc trước sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cảnh báo mối thảm họa đất nước, của các nhà khoa học, nhà chuyên môn, trí thức, nhà văn, nhà báo… đã chấp nhận cho tập đoàn công nhân Trung Quốc, đến khai thác quặng Bô-xít tại vùng Tây Nguyên Việt Nam”. Ban Đại diện đồng thanh quyết nghị :

“Toàn Ban đại diện và toàn thể Tăng ni Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con nhất tâm phụng hành lời kêu gọi của Hội Đồng Lưỡng Viện về một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự. Quyết tâm bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, không để cho dân tộc Việt Nam một lần nữa phải làm dân thuộc địa của bá quyền Phương Bắc. Chúng con nguyện đứng sau lưng Hoà Thượng Xử lí thường vụ Viện Tăng thống và Chư tôn Giáo phẩm, sẵn sàng dũng tiến theo hướng đi mà Chư tôn đức đã vạch”.

Ông Nguyễn Phúc Tửng thay mặt Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tại Pháp tuyên bố lý do cuộc Hội luận - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Ông Nguyễn Phúc Tửng thay mặt Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tại Pháp tuyên bố lý do cuộc Hội luận – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Trong khi ấy tại Paris vào sáng ngày 11.4.2009, đáp lời mời của ông Nguyễn Phúc Tửng, Tổng Thư ký Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tại Pháp, 60 đại diện các Hội đoàn và Tổ chức cùng một số vị Nhân sĩ đã đến tham dự cuộc Hội luận tại Nhà thờ Saint Hippolyte, 27 Avenue de Choisy, Paris quận 13. Cuộc hội luận bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng và chấm dứt lúc 13 giờ 30 trong không khí hào hứng, thân tình và đầy quyết tâm tranh đấu. Mở đầu, ông Tổng thư ký Nguyễn Phúc Tửng tuyên bố lý do cuộc hội luận bằng nhận định nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp là Trung quốc, nên đáp ứng Lời Kêu gọi Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia suốt tháng 5 của GHPGVNTN. Ông Tửng cũng nhắc tới bài viết của một vị người Công giáo, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, hậu thuẫn Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và kêu gọi “Hiệp thông Tôn giáo” để thực hiện cuộc Biểu tình Tại gia trong tháng 5. Ông Tửng cũng nhắc lời ông Liên kêu gọi rằng : “Giặc đến nhà, Ai cũng phải đánh, Đánh cách nào cũng được”.

Ông Võ Văn Ái giải thích nội dung và ý nghĩa Lời Kêu gọi Tháng 5 Biểu tình Tại gia - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Ông Võ Văn Ái giải thích nội dung và ý nghĩa Lời Kêu gọi Tháng 5 Biểu tình Tại gia – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Sau đấy ông Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, được mời lên trình bày nội dung Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ công bố ngày 29.4.2009. Ngoài việc trình bày đại nạn sinh thái do việc khai thác quặng Bô xít ở Tây nguyên, ông Ái nhấn mạnh đến nguy cơ mất nước do sự có mặt của hàng chục nghìn công nhân Trung quốc nơi vùng yết hầu quân sự là Tây nguyên, ngã ba biên giới Cam bốt – Lào – Việt Nam. Các chiến lược gia quân sự đều biết Tây nguyên là mái nhà của ba nước Cam Bốt – Lào – Việt Nam, ai nắm được vị trí chiến lược này là nắm trọn vận mệnh quốc phòng ba nước Đông Dương cũ. Nhân dịp ông Ái cũng giải thích một biến cố tại LHQ ở Genève vào ngày 8.5, là ngày Hà Nội phải đến Phúc trình về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cùng sự tuân thủ của Hà Nội với các Công ước nhân quyền quốc tế đã ký kết, và kêu gọi Cộng đồng Người Việt năm châu về tham dự biểu tình trước trụ sở LHQ ngày 8.5.2009.

Một góc hội trường ở Paris quận 13 - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Một góc hội trường ở Paris quận 13 – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Ông Ái cho biết theo các luồng dư luận trên Internet, 98% lên tiếng hậu thuẫn Lời Kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ, 2% đặt vấn đề bất khả thi của Lời Kêu gọi. Hiển nhiên ông không đề cập tới một vài bài viết có tính chất mạ lỵ Lời Kêu gọi mà ông cho rằng những kẻ tay sai Cộng sản tung ra nhằm gây hoang mang dư luận, nhưng chả ai tin vào thứ viết lách xuyên tạc này. Khả thi hay không khả thi ? Ông Ái dẫn việc diều hâu sà xuống bắt gà con, gà mẹ xòe cánh cứu con như một bản năng bảo vệ, bản năng chiến đấu cứu nguy con. Vào giây phút sinh tử ấy, gà mẹ chẳng hề đặt vấn đề khả thi hay không khả thi chống diều hâu. Ông cũng dẫn việc khi quân Minh tràn sang xâm lược Việt Nam thế kỷ 15, nhóm kháng chiến Lê Lợi – Nguyễn Trải chỉ có 19 người tuyên thệ chiến đấu cứu non sông tại Lũng Nhai. Và thời ấy, một kháng chiến quân Việt Nam phải đối đầu với 15 quân Minh. Nhưng tiền nhân nước Việt không hề đặt vấn đề khả thi hay không khả thi trước khi lao vào chiến đấu chống xâm lăng. Ông cũng phản bác ý kiến cho rằng ngồi trong nhà biểu tình thì làm sao các hãng thông tấn chụp hình, quây phim loan tải giúp chúng ta ? Ông Ái nói rằng tuy nông dân, công nhân, tiểu thương, sinh viên biểu tình tại gia. Nhưng dấu hiệu mà các hãng thông tấn sẽ nhận biết là chợ vắng tanh người, xưởng không hoạt động, sinh viên không đến lớp. Sự phản diện của cuộc biểu tình ngồi trong nhà là biến cố xẩy ra ngoài xã hội, chứ không phải ngồi nhà là chẳng ai thấy biết.

Ông Ái cho biết đã tố cáo Hà Nội vi phạm trầm trọng nhân quyền và không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ hôm 23.3 và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam hiện đang tiếp tục vận động các phái đoàn chính phủ để các phái đoàn này có đủ các dữ kiện vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo nghiêm trọng tại Việt Nam, để chất vấn Hà Nội vào dịp “Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện” tháng 5 sắp tới. Rồi ông kêu gọi các hội đoàn, tổ chức và đồng bào ở Paris ủng hộ cuộc biểu tình trước trụ sở LHQ vào 9 giờ sáng ngày 8.5 ở Genève do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tổ chức.

Luật sư Trần Thanh Hiệp phát biểu tán dương Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Luật sư Trần Thanh Hiệp phát biểu tán dương Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Luật sư Trần Thanh Hiệp tiếp lời ông Ái với hai nhận định đầy thuyết phục. Trước tiên, Luật sư Hiệp nói rằng Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ không có tính tôn giáo, trong nghĩa Công giáo xuống đường đòi đất ở Thái Hà, thì Phật giáo kêu gọi biểu tình. Vì Lời kêu gọi của Hòa thượng có tính dân tộc và cứu nguy tổ quốc. Phải hiểu như thế thì mới đúng đắn. Nhận định thứ hai về tính khả thi, Luật sư Hiệp nói rằng chúng ta hội luận hôm nay đây, chúng ta ngồi trong phòng để nói tới hiểm nguy trước kẻ thù truyền kiếp, là một hình thức ngồi trong phòng Biểu tình Tại gia chứ gì nữa ? Đừng quên rằng, Luật sư Hiệp nói tiếp, truyền thông Internet là vũ khí của cuộc biểu tình tại gia. Chính truyền thông Internet làm cho công luận thế giới thấy ra cuộc tọa kháng trong nhà. Cho nên Biểu tình Tại gia là khả thi.

Cựu Trung tướng Trần Văn Trung phát biểu về nguy cơ xâm lược của Bắc Kinh - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Cựu Trung tướng Trần Văn Trung phát biểu về nguy cơ xâm lược của Bắc Kinh – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Sau đấy cựu Trung tướng Trần Văn Trung lên phát biểu về nguy cơ lịch sử của chủ nghĩa bành trướng đế quốc của người Tàu. Ông nói rằng Trung quốc đã hoàn thành giai đoạn một của cái gọi là bình dị, một chủ trương phát triển hòa bình, mà Bộ trưởng quốc phòng Trì Hạo Điền công bố. Nay Trung quốc bước sang giai đoạn hai, sử dụng việc phát triển kinh tế song song với phát triển quân sự để khống chế Á châu và Tây phương.

Cuộc hội thảo sôi nổi với nhiều phát biểu khác của các ông Phan Khắc Tường, Đinh Lâm Thanh, ông Sơn, ông Lợi, v.v… Tất cả đều đồng tình quan ngại cho sự xâm lược tằm ăn dâu của Bắc Kinh và kêu gọi sự kết liên cứu nguy dân tộc.

Đại diện các Tổ chức, Hội đoàn chụp hình lưu niệm sau cuộc hội luận - Ảnh Nguyễn Bắc Ninh
Đại diện các Tổ chức, Hội đoàn chụp hình lưu niệm sau cuộc hội luận – Ảnh Nguyễn Bắc Ninh

Thành quả cuộc hội luận là toàn thể hội trường đồng thanh thông qua và ký tên vào “Lời tuyên bố của đại diện các Tổ Chức, Hội Đoàn và người Việt Tự Do tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29-03-2009 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ” với chữ ký của 18 Hội đoàn, Tổ chức có mặt và 6 vị Nhân sĩ. Toàn thể cũng đồng thanh hưởng ứng cuộc Biểu tình trước trụ sở LHQ vào ngày 8.5.2009 do ông Ái kêu gọi, và nhờ ông Trần Minh Răn cáng đáng việc thuê xe bus chở đồng bào ở Paris sang Genève biểu tình cũng như lo khách sạn qua đêm. Ông Nguyễn Quốc Nam, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Điều hành Liên Minh Dân chủ Việt Nam ủng hộ 1/3 kinh phí cuộc di chuyển này, ông Đoàn Trần Đức ủng hộ 1/3 kinh phí, còn lại 1/3 kinh phí sẽ kêu gọi một đoàn thể hay tổ chức nào khác tham gia, hoặc cá nhân những người tham dự biểu tình vùng Paris đóng góp.

Dưới đây, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải toàn văn 3 văn kiện nói trên :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIÁO HỘI TỈNH QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Văn phòng Giác Minh, k356/42 Hoàng Diệu tp Đà Nẵng


Phật lịch 2553
BẢN HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ XỬ LÝ THƯỜNG VỤ VIỆN TĂNG THỐNG KIÊM VIỆN TRƯỞNG VHĐ GHPGVNTN

Kính gởi :
– Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni ,Đạo Hữu, Phật tử trong tỉnh.
– Quý vị Thân Hào, Nhân Sĩ, Trí Thức, Sinh Viên, Học Sinh cùng toàn thể đồng bào các giới trong toàn tỉnh.

Kính thưa liệt quý vị,

Dân tộc Việt Nam có một chiều dài lịch sử vẻ vang, trải qua hơn bốn nghìn năm văn hiến, đã đánh đuổi biết bao nhiêu cuộc xâm lăng của quân Nguyên, Mông, từ phương Bắc gây hại. Họ đã dùng biển người hầu đè bẹp quân dân ít ỏi chúng ta, nhưng họ đều phải thất bại trước tinh thần anh dũng bất khuất của toàn dân yêu nước. Đồng thời với sự lãnh đạo sáng suốt vì quê cha đất tổ của các triều đại : Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.

Thưa quý vị,

Từ khi đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm chính quyền, một chính quyền độc tài đảng trị, họ coi lòng dân như cỏ rác. Vì thế nên năm 1958 thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm bán đứng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc. Sự thảm khốc nhất vào tháng 3 năm 1974 quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh biết bao xương máu nhân mạng để bảo vệ Hòang sa và Trường sa trước sự xâm lăng của Cộng sản Trung Quốc. Sau năm 1975 cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam Việt Nam, Trung quốc đã có những cuộc xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ chúng ta. Trước những triệu chứng nguy cơ mất nước cho nên các giới trí thức, sinh viên, học sinh đã dấy lên phong trào đấu tranh bằng những cuộc biểu tình phản đối kịch liệt nhưng đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam cầm. Như vậy Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc là anh em cho nên việc giữ nước đối với họ không còn cần thiết nữa. Trước trình trạng nguy cơ mất nước đó nên Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ra Tuyên Cáo ngày 22/12/2007 vạch trần tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam trước dư luận trong và ngoài nước, đồng thời kêu gọi toàn dân đứng lên đòi hỏi quyền sống và quyền bảo vệ tổ quốc.

Kính thưa liệt quý vị,

Đại nạn Hòang Sa, Trường Sa là một nỗi lo mất nước chưa giải trừ được thì thảm trạng khủng khiếp khác lại đến với dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giao cho đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác quặng bôxít tây nguyên, bất chấp lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia khoa học, học giả, nhân sĩ trí thức, việc khai thác bôxít là một sự tác hại vô cùng to lớn :

1. Môi trường : Tây nguyên sẽ bị hủy diệt 6000 quả đồi, diện tích 600.000 ha, với 29 dân tộc thiểu số đang sinh sống sẽ bị bùn đỏ sa mạc hóa. Tây nguyên bị tàn phá dẫn đến nguy cơ hạn hán, lũ quét cho cả vùng Tây nguyên và Nam Trung Bộ. Nguy hiểm hơn nữa hàng trăm con suối bị ô nhiểm đưa đến ô nhiểm các con sông Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Sài Gòn.

2. Vấn đề quan trọng hơn về an ninh quốc phòng vì vùng Tây nguyên là một vùng chiến lược là yết hầu quân sự cho việc phòng ngừa của Việt Nam trên ngã ba biên giới Việt Miên Lào như bài học năm 1975 VNCH đã bỏ rơi Tây Nguyên khi đã mất Tây Nguyên thì coi như mất toàn bộ miền Nam Việt Nam. Như vậy việc Trung quốc khai thác quặng bôxít Tây Nguyên họ đã đem 5, 10 nghìn người Trung quốc sang VN cho việc khai thác này. Có thể đây là đội quân tiên phong của Trung Quốc.

Mặc khác, ngoài biển Đông thì đánh chiếm Hoàng sa, Trường sa. Nguy cơ mất nước đã đến gần.

Trước hiểm họa đó Đại lão HT Thích Quảng Độ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN cất lên Lời Kêu Gọi gửi đến tòan thể đồng bào các giới trong và ngoài nước.

Trước thảm trạng cơ nguy mất nước này chỉ có “Tiếng nói của toàn dân mới có cơ cứu vãn trước là việc lấy vàng dân tộc đổi lấy nhôm ngoại quốc, sau là bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng”.

Đối với đồng bào trong nước chúng ta đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị mọi tự do cơ bản đều bị tiêu hủy đặc biệt tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Công an là thế lực đàn áp bắt bớ người biểu tình cho nên đối sách là biểu tình trong nhà mình thì cuộc bắt bớ không thể thực hiện được, nên Ngài kêu gọi lấy tháng 5/2009 làm tháng “Bất tuân dân sự, biểu tình tại gia, nông dân không ra đồng, công nhân không đến xưởng, thương gia, tiểu thương không đến chợ, sinh viên học sinh không đến trường”.

Trong 1 tháng biểu tình tại gia, HT Viện Trưởng chia ra làm 3 giai đoạn áp dụng cho 3 miền :

– Giai đọan 1 : từ ngày 1-5 đến ngày 11-5-2009 dành cho miền Bắc.
– Giai đoạn 2 : từ ngày 11-5 đến ngày 21-5-2009 dành cho miền Trung.
– Giai đoạn 3 : từ ngày 21-5 đến ngày 31-5-2009 danh cho miền Nam.

Kính thưa liệt quý vị,

Trước thảm họa nước mất nhà tan, BĐD GHPGVNNT QNĐN xin khẩn thiết gởi đến Chư Tôn Đức, Đạo Hữu, Phật Tử trong tỉnh, quý vị Thân Hào Nhân Sĩ, Trí Thức, Sinh Viên, Học Sinh cùng toàn thể đồng bào các giới trong toàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, hầu góp phần vào công cuộc bảo vệ quê cha đất tổ. Đó cũng là biểu hiện tinh thần truyền thống yêu nước, yêu dân tộc của người con dân Đất Việt mà biết bao đời nay cha ông chúng ta đã ra sức gầy dựng, giữ gìn.

Trân trọng kính chào đoàn kết !

Đà nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2009
TMBĐD GHPGVNTN QNĐN
Chánh đại diện
(đã ký)
Tỳ kheo Thích Thanh Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN – HUẾ
VP : 360 Phan Chu Trinh – Thành Phố Huế ĐT :054.821122


Số : 001/BĐD/TTH/PĐD
Phật lịch : 2552
Lời Phát biểu Phụng hành Lời kêu gọi một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự,
để chống đối việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

Kính gửi : Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.
Kính qua : Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ – Xử lý thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hoà Thượng và Chư tôn Giáo phẩm.

Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã có buổi họp bất thường vào ngày 06/4/2009 tại Văn phòng Giáo Hội, chùa Phước Thành – 360 Phan Chu Trinh – Huế.

Sau khi nghe tuyên đọc Lời kêu gọi một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự của Hội Đồng Lưỡng Viện do Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ Xử lý thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, ký ngày 29/3/2009.

Toàn Ban Đại diện hết sức bức xúc trước sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cảnh báo mối thảm họa đất nước, của các nhà khoa học, nhà chuyên môn, trí thức, nhà văn, nhà báo… đã chấp nhận cho tập đoàn công nhân Trung Quốc, đến khai thác quặng Bô-xít tại vùng Tây Nguyên Việt Nam.

Việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên, hiệu quả kinh tế không cao, và lại gây ô nhiễm môi trường sinh thái, xáo trộn đời sống yên ổn của dân cư và nhất là mất cảnh giác về an ninh quốc phòng.

Toàn Ban Đại diện và toàn thể Tăng ni Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con nhất tâm phụng hành Lời kêu gọi của Hội Đồng Lưỡng Viện về một tháng Biểu tình Tại gia – Bất tuân dân sự. Quyết tâm bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, không để cho dân tộc Việt Nam một lần nữa phải làm dân thuộc địa của bá quyền Phương Bắc.

Chúng con nguyện đứng sau lưng Hoà Thượng Xử lí thường vụ Viện Tăng thống và Chư tôn Giáo phẩm, sẵn sàng dũng tiến theo hướng đi mà Chư tôn đức đã vạch.

Huế, ngày 10/4/2009.
T.U.N Hoà Thượng Chánh Đại Diện
Phó Đại Diện
Tỳ Kheo Thích Chí Thắng

Lời tuyên bố của đại diện các Tổ Chức, Hội Đoàn và người Việt Tự Do tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29-03-2009 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Cuộc hội thảo do Văn Phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp tổ chức ngày 11-04-2009 tại Paris, Quận 13 đã dẫn tới những đồng thuận sau đây :

1 – Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi một tháng Bất Tuân Dân Sự dưới hình thức Tọa kháng tại gia cho dân chúng trong nước và hỗ trợ bằng mọi cách thích hợp cho dân chúng ở hải ngoại để chống lại âm mưu của Trung Quốc xâm lược Việt Nam về các mặt quân sự, văn hóa, kinh tế với sự tiếp tay của tập đoàn tay sai đảng Cộng sản Việt Nam.

2 – Xác định ý chí tích cực tranh đấu bảo toàn lãnh thổ quốc gia, đòi lại chủ quyền đất nước đang bị những người cầm quyền cộng sản tiếm đoạt và sẵn sàng phối hợp với mọi nỗ lực khác của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước để bảo vệ độc lập quốc gia và xây dựng tự do dân chủ.

3 – Đòi hỏi tập đoàn cầm quyền Hà Nội :

a – Thứ nhất phải cấp tốc nạp cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địạ (UNCLOS) của Liên Hiệp Quốc hồ sơ xác nhận thềm lục địa Việt Nam theo luật biển trước ngày 13-05-2009.

b – Thứ hai phải công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp Ước Biên Giới trên đất liền và trên biển, kèm theo bản đồ, mà Hà Nội đã ký kết năm 1999 và 2000 với Trung Quốc.

c – Thứ ba khẩn cấp mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại diện các thành phần dân tộc không phân biệt chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để thống nhất ý kiến chặn đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.

4 – Khẩn thiết kêu gọi đồng bào ở hải ngoại trong tháng 5-2009 không về du lịch trong nuớc, không gửi tiền về Việt Nam trừ trường hợp bất khả kháng như là một hình thức cảnh cáo tập đoàn cầm quyền Hà Nội hãy mau chóng thật sự chuyển hoá độc tài sang dân chủ.

Làm tại Paris, Quận 13, ngày 11-04-2009

– Ô. Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
– Ô. Nguyễn Bắc Ninh, Đại Việt Cách Mạng Đảng
– Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Đại Việt Quốc Dân Đảng
– Ô. Trần Kỉnh Thành, Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng
– Ô. Trần Minh Răn, Tổ chức Phục Hưng
– Ô. Võ Văn Ái, Chủ tịch Quê Mẹ : Hành Động cho Dân Chủ Việt Nam, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam
– Bác-sĩ Phan Khắc Tường, Chủ tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Tự do tại Pháp
– Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do
– Ô. Nguyễn Trắc Việt, Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam taị Paris
– Ô. Đặng Vũ Lợi, Hội Hải Quân và Hàng Hải / VNCH tại Pháp
– Ô. Châu Văn Lộc, Văn Phòng Liên Lạc Quân Nhân Âu Châu
– Ô. Trần Nghĩa Hiệp, Câu Lạc Bộ Văn Hoá Người Việt Tự do
– Ô. Trần Văn Thu, Cựu Công Chức VNCH và Pháp
– Ô. Nguyễn Như Giác, Hội Dịch Học
– Cô. Dương Thùy Trang, Tổ chức Phục Hưng
– Cô Dương Thuý Phượng, Văn Phòng Liên Đới Xã Hội
– Luật sư Trần Thanh Hiệp, Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền
– Ô. Nguyễn Phúc Tửng, Văn Phòng Liên lạc
– Trung Tướng Trần Văn Trung, Nhân sĩ
– Ô. Đoàn Trần Đức, Nhân sĩ
– Ô. Nguyễn Văn Châu, Nhân sĩ
– Ô. Nguyễn Văn Thuận, Nhân sĩ
– Cô Hà Lan Phương, Nhân sĩ
– Bà Đặng Thi Phương Lan, Nhân sĩ

Ghi chú : Theo lời tuyên bố của ông Tổng Thư ký Nguyễn Phúc Tửng, thì dù không đến tham dự cuộc Hội luận theo thư mời, nhưng các vị sau đây hứa với ông Tửng là ủng hộ cuộc Hội luận. Vì vậy ông Tửng đề nghị ghi thêm tên các vị sau đây mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin bổ sung với tất cả sự dè dặt, vì các vị này không có mặt trong cuộc Hội luận và cũng không được nghe đọc Lời Tuyên bố để lấy quyết định thông qua : Hòa thương Thích Minh Tâm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất / Âu Châu – Ô. Hồ Minh Châu, Phật Giáo Hòa Hảo Âu Châu – Ô. Nguyễn Tấn Phước, Phong Trào Giáo Dân tại Pháp – Ô. Phan Quốc Uy, Hội Tín Hữu Cao Đài tại Pháp.

Check Also

Việt Nam: Tiết lộ những cuộc đàn áp biểu tình ôn hòa

Trong một bản phúc trình mới được công bố hôm nay, FIDH và Ủy ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *